Capital - zintegrowany system zarządzania

2007-05-24 5:18

Program komputerowy służący do wspomagania zarządzaniem - Capital. Przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży budowlanej i zarządców nieruchomości. Aplikacja zapewnia obsługę wszystkich istotnych procesów zachodzących w firmie.

Może być wykorzystywana w jednym lub kilku działach przedsiębiorstwa. Wbudowane w systemie mechanizmy współpracy z siecią Internet pozwalają na tworzenie rozwiązań B2B i usprawnienie współpracy z klientami firmy (udostępnianie oferty towarowej na stronach www, składanie zamówień i śledzenie ich realizacji przez klientów, automatyczne przekształcanie zamówień w faktury, itp.). Dzięki wykorzystaniu Internetu, Capital pozwala na zdalną pracę osób z oddziałów firmy rozmieszczonych poza jej główną siedzibą. Praca odbywa się w trybie on-line, z zachowaniem całkowitej jednolitości bazy danych (nowoczesna technologia SQL). Rozwiązanie to pozwala na sprzęgnięcie pracy oddziałów firmy położonych w różnych miastach z głównym magazynem lub kilkoma prowadzonymi budowami i magazynami terenowymi. Kolejnym udogodnieniem, tym razem dla producentów lub dostawców materiałów budowlanych, jest funkcja eksportowania informacji do bazy cenowej Intercenbud. Obecnie jest to największa w Polsce, internetowa baza cen materiałów do produkcji budowlanej. Korzystają z niej na codzień tysiące kosztorysantów i inwestorów.
Capital zastosowany w firmie wykonującej usługi budowlane ma za zadanie zintegrować pracę wszystkich jej komórek organizacyjnych. Proces obiegu dokumentów, takich jak kosztorysy, harmonogramy prac, zamówienia materiałowe, faktury zakupu i sprzedaży, ulega dzięki temu systemowi uporządkowaniu i zautomatyzowaniu. Można np. odczytywać zestawienia materiałowe z Normy Pro i na ich podstawie przygotowywać zamówienia do dostawców. Inną ścieżką wymiany informacji jest pobieranie danych z MS Project, który jest jednym z najpopularniejszych programów do planowania przedsięwzięć. Są to dane o zapotrzebowaniu materiałowym z rozbiciem na konkretne zadania i czasy dostaw. Dzięki tak zestawionym danym dział zaopatrzenie w firmie będzie wiedziało nie tylko co, ale również ile i w jakim czasie należy dostarczyć na budowę.
Z programu mogą też korzystać zarządcy nieruchomości. Dzięki współpracy z systemem Nieruchomość, który służy do zarządzania zasobami lokalowymi firm, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zarządcy będą mogli łatwo zaewidencjonować zdarzenia gospodarcze w księdze handlowej i równocześnie notować dane rozrachunkowe i rozliczeniowe. Aplikacja zabezpieczy funkcjonowanie ich księgowości oraz usprawni rozrachunki z lokatorami i kontrahentami. Wiele danych wpisanych w Nieruchomości zostanie automatycznie pobranych i obrobionych w programie i odwrotnie. Umożliwi to dużo szybsze i sprawniejsze obsługiwanie petentów.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej