Współczynnik przenikania ciepła dla szyb zespolonych

2005-10-21 17:40

Proces ujednolicania Norm Europejskich dla szkła budowlanego i produktów przetworzonych dobiega końca. Pozwoli to na wprowadzenie we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej spójnego i jednolitego systemu produkcji i oceny gotowych produktów. Kolejnym krokiem będzie oznakowanie tych wyrobów znakiem CE.

Zharmonizowane Normy nakładają na producenta odpowiedzialność za jakość wytworzonego produktu, a co za tym idzie - za deklarowane parametry techniczne.
Wprowadzenie nowej normy europejskiej EN 1279 dla szyb zespolonych zmieniło także sposób podawania wartości współczynnika przenikania ciepła U. Przyjęto zasadę, że wartość współczynnika U ma być podawana według metody obliczeniowej tj. normy PN-EN 673, a nie tak, jak było dotychczas - według wyników pomiarów na stanowiskach badawczych (tj. normy PN-EN 674 i 675).
Metodologia obliczania współczynnika przenikania ciepła U określona jest w PN-EN 673, a wartość obliczeniowa bezpośrednio związana jest z emisyjnością powłoki, szerokością przestrzeni międzyszybowej i stopniem wypełnienia gazem. Przy porównywalnych wartościach emisyjności dla powłok różnych producentów szkła płaskiego istotnym czynnikiem wpływającym na wartość U jest stopień wypełnienia przestrzeni międzyszybowej gazem.
Jednolity sposób określania współczynnika przenikania ciepła wprowadzono na podstawie przepisów technicznych opracowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Szkła Płaskiego (G.E.P.V.P.). Producenci szkła budowlanego (Glaverbel, Guardian, Pilkington i Saint Gobain - Glass), którzy są także członkami stowarzyszenia, zostali zobligowani do określania współczynnika przenikania ciepła dla 90% wypełnienia przestrzeni międzyszybowej.
Wzrost obliczeniowego współczynnika przenikania ciepła nie jest efektem pogorszenia jakości powłoki czy też samej szyby zespolonej; zmieniła się jedynie metodologia jego obliczania.
Poniżej podano wartości współczynnika przenikania ciepła dla szyby zespolonej Pilkington - w zależności od szerokości przestrzeni międzyszybowej i stopnia wypełnienia gazem.

4 mm Pilkington OptifloatT Bezbarwny + 4 mm Pilkington OptithermT SN

Przestrzeń międzyszybowa [mm]

U [W/(m2K)]
Powietrze

U [W/(m2K)]
90 % argon

U [W/(m2K)]
100 % argon

10

1,8

1,5

1,4

12

1,6

1,3

1,3

14

1,5

1,2

1,2

16

1,4

1,2

1,1

18

1,4

1,2

1,1

 

4 mm Pilkington OptifloatT Bezbarwny + 4 mm Pilkington OptithermT S3

Przestrzeń międzyszybowa [mm]

U [W/m2K]
Powietrze

U [W/m2K]
90 % argon

U [W/m2K]
100 % argon

10

1,8

1,5

1,4

12

1,6

1,3

1,2

14

1,5

1,2

1,1

16

1,4

1,1

1,1

18

1,4

1,1

1,1

 

6 mm Pilkington SuncoolT Brilliant 66/33 + 6 mm Pilkington OptifloatT Bezbarwny

Przestrzeń międzyszybowa [mm]

U [W/m2K]
Powietrze

U [W/m2K]
90 % argon

U [W/m2K]
100 % argon

10

1,8

1,4

1,4

12

1,6

1,2

1,2

14

1,4

1,1

1,1

16

1,3

1,1

1,0

18

1,3

1,1

1,1

 

6 mm Pilkington SuncoolT HP Neutral 70/40 + 6 mm Pilkington OptifloatT Bezbarwny

Przestrzeń międzyszybowa [mm]

U [W/m2K]
Powietrze

U [W/m2K]
90 % argon

U [W/m2K]
100 % argon

10

1,8

1,4

1,4

12

1,6

1,3

1,2

14

1,5

1,2

1,1

16

1,4

1,1

1,1

18

1,4

1,1

1,1

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej