Ogrzewnictwo w Unii Europejskiej

2007-05-29 12:43

Alternatywne źródła energii to już nie przyszłość, to teraźniejszość. Jednak wciąż brakuje pieniędzy na takie inwestycje (elektrownie wiatrowe, wodne, ogniwa wodorowe). Dlatego dobrym sposobem mogłoby być wykorzystania źródeł energii odnawialnej przez inwestorów indywidualnych. Rozwiązania takie są o wiele tańsze, a stosowane powszechnie dają taki sam efekt jak jednorazowe wielkie inwestycje.

Dokumentem regulującym efektywne wykorzystanie energii w ogrzewnictwie i klimatyzacji jest Dyrektywa 2002/91/EC "Charakterystyka energetyczna budynków". Dyrektywa ta jest prawdziwym wyzwaniem dla inwestorów. Nakłada ona na Polskę obowiązek ograniczenia emisji CO2 poprzez ograniczenie strat ciepła i wykorzystanie jego odnawialnych źródeł. Technologie pozwalające na osiągnięcie tego celu już istnieją. Jednak szybkie wdrożenie tych technologii stanowi problem. Ważna jest tu nie tylko świadomość inwestorów, ale także polityka energetyczna państwa, zwłaszcza w zakresie wsparcia finansowego nowoczesnych inwestycji. Do najważniejszych wymagań zawartych w dyrektywie należy także przyjęcie ramowych wytycznych dla metodologii obliczeń zintegrowanych wskaźników charakterystyki energetycznej budynków, wprowadzenie minimum standardu energetycznego w istniejących i nowych budynkach oraz wprowadzenie certyfikacji energetycznej budynków i regularnej kontroli kotłów i instalacji klimatyzacyjnych w budynkach. Zgodnie z dyrektywą kraje członkowskie UE powszechnie wprowadzają certyfikację energetyczną budynków istniejących, z której korzystają przy sprzedaży i wynajmowaniu budynków oraz wprowadzają systemy monitorowania źródeł ciepła.

Standard energetyczny budynków w Polsce

W Polsce standard energetyczny budynków nie jest w zasadzie określony. Wymagania w tym zakresie zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Zgodnie z tym rozporządzeniem budynek i jego instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość energii cieplnej, potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. 

Budynki

Zużycie energii E w kWh/m2/rok

istniejące w Polsce

do 400

obecnie budowane w Polsce

od 120 do 180

obecnie projektowane i poddawane termorenowacji w Polsce

powinno wynosić < 120

obecnie projektowane i poddawane termorenowacji w krajach zachodnich

od 55 do 120

niskoenergetyczne

do 70

typu R-2000 w Kanadzie

 35

 
Firma De Dietrich w 2004 roku wprowadziła szereg nowych urządzeń (serii Dietrisol), wykorzystujących energię słoneczną. Do nowości należą dwa typy kolektorów (płaskie i rurowe), które dzięki zaawansowanej technologii nie tylko zapewniają ciepłą wodę użytkową, ale także wspomagają centralne ogrzewanie.
W ofercie firmy znalazły się dwa rodzaje kolektorów: kolektor powierzchniowy Dietrisol PRO oraz kolektor próżnioworurowy Dietrisol POWER. Nowe produkty charakteryzują się wysoką wydajnością - są w stanie wykorzystać 60-80% energii słonecznej, co w naszym klimacie pozwala na skuteczną pracę przez większą część roku. Kolektory mogą spełniać dwie funkcje: podgrzewać ciepłą wodę użytkową oraz magazynować energię na potzreby centralnego ogrzewania. Odpowiednie zestawy urządzeń typoszeregu Dietrosol PRO lub Dietrisol POWER i podgrzewaczy solarnych pokrywają ok. 60% rocznego zapotrzebowania na ciepłą wodę dla większości domów jedno - i dwurodzinnych. Jeśli kolektory będą także wspomagać centralne ogrzewanie, ich zestaw z tzw. podgrzewaczami buforowymi zapewni ok. 30% rocznego zapotrzebowania budynku na ciepłą wodę i energię grzewczą.

Kolektor płaski Dietrisol PRO 

Nowy typ płaskiego kolektora wyposażony został w obudowę z tworzywa sztucznego, odporną na warunki atmosferyczne. Urządzenie jest bardzo wydajne dzięki powierzchni absorbera z selektywną powłoką i kaskadowym układem rurek miedzianych. Przejrzyste, odporne na grad solarne szkło zabezpieczające zapewnia przenikliwość na poziomie 92%. Aby kolektor absorbował jak najwięcej energii słonecznej, jego powierzchnia jest dodatkowo pokryta napylonym kompozytem Brillanta, który charakteryzuje się wysoką pochłanialnością energii słonecznej. Zastosowanie dobrej jakości materiałów, w tym także izolacji cieplnej, w bezpośredni sposób przekłada się na wysoką sprawność energetyczną systemu.

Charakterystyka urządzenia:

 • wyższa sprawność dzięki zastosowaniu optymalnych materiałów takich jak miedziany absorber powierzchniowy z orurowaniem kaskadowym z selektywną powłoką absorbera,
 • nieznaczne straty energii dzięki optymalnej izolacji cieplnej,
 • uniwersalny do montażu na dachu i na dachu płaskim,
 •  typ konstrukcji: pionowy,
 • wysokie bezpieczeństwo pracy i okres użytkowania dzięki zastosowaniu materiałów,
 • odpornych na korozję i działanie promieni UV,
 • wysoce przeźroczyste pokrycie ze szkła,
 • prosty montaż, instalację ułatwia specjalny system montażu.

Dane techniczne

Typ

Dietrisol Pro

 

Powierzchnia kolektora brutto

m2

2,49

Powierzchnia absorbera

m2

210

Powłoka absorbera

 -

Brilanta

Szkło solarne

 -

szkło białe hartowane

Ciężar (netto)

kg

42

Absorpcja

 -

95 +/-1

Emisja

 -

4+/-1

Nośnik ciepła

Glikol propylenowy 60/40

Objętość kolektora

l

1,65


Wykaz pakietów dla instalacji solarnej do 6 kolektorów, pionowych:

Montaż na dachach krytych dachówka esówka (1)

Poszczególne elementy

Nr pakietu

Ilość kolektorów

4

5

6

- 2 kol. płaskie

EG 24

2

1

-

-3 koi. płaskie

EG 25

-

1

2

- Zestaw połączeniowy i podłączeniowy

EG 10

1

1

1

- Zestaw rozszerzający

EG 27

1

2

3

- Zestaw montażowy - teownik dla 2 kolektorów

EG 4

2

1

 

dla 3 kolektorów

EG 7

-

1

2

- Materiał dla 2 kolektorów

EG 3

2

1

.

dla 3 kolektorów

EG 6

-

1

2

(1) Przy innych rodzajach dachówek EG 3, 4,6 i 7 zastępuje się odpowiednimi jednostkami dostawy przedstawionymi na stronie obok.

 

Kolektor rurowy Dietrisol Power

Urządzenie zbudowane jest z 14 wysokopróżniowych rur ICR, w których wnętrzu znajdują się srebrne lustra. Lustra te kierują światło słoneczne na rurę absorbera, dzięki czemu kolektor jest w stanie "przechwycić" większość padających na niego promieni słonecznych. Zastosowane materiały są odporne na korozję i światło, a izolacja próżniowa zapewnia minimalne straty pozyskanej energii. Zaletą kolektorów jest ponadto ich mały ciężar i zwarta, poręczna obudowa, co skraca i ułatwia montaż.
Za całość pracy systemu solarnego odpowiadają kompletne stacje solarne Dietrisol DSK 6-8 i DSK 9-20. W ich skład wchodzi pompa, zawory zwrotne i odcinające oraz zawór bezpieczeństwa, urządzenia kontrolno-pomiarowe (jak manometr i termometr), a także zespół do płukania i napełniania. Te dwa modele różni moc zespołu pompowego: pierwszy dla 10 m² powierzchni kolektora i wysokości tłoczenia 7,5 m², a drugi dla powierzchni 20 m².

Charakterystyka urządzenia:

 • nowy, kompaktowy kolektor słoneczny z 14 rurami wysokopróżniowymi ICR,
 • próżniowa, dwuściankowa rura kolektora ICRŽ, dzięki swojemu hermetycznemu uszczelnieniu jest uwolniona od kondensatu, chroni leżące wewnątrz powłoki i całkowicie utrzymuje podciśnienie w przewodach cieplnych w stosunku do powietrza,
 • umieszczone we wnętrzu powlekanych rur okrągłe srebrne lustra wychwytują całe światło słoneczne padające na powierzchnie kolektorów i kieruje je na rurę absorbera. Przy padaniu światła pod kątem sprawność optyczna jest większa, niż przy padaniu promieni pionowo,
 • niezmiennie wysoka moc w trakcie całego okresu żywotności wysokopróżniowej rury,
 • materiały odporne na korozję i światło,
 • nieznaczny ciężar rury umożliwia stosowanie bardzo zwartego i poręcznego modułu, ułatwiającego transport i montaż. Zwarta konstrukcja pozwala na ułożenie pól kolektorów na małej powierzchni pionowo (do 6 kolektorów montowanych szeregowo na dachu, jak również na dachu płaskim.

Dane techniczne

Typ

DIETRISOL POWER

Powierzchnia brutto

m2

1,38

Powierzchnia czynna (Ac)

m2

0 71

Powierzchnia absorbera

m2

1,01

Ciężar całkowity

kg

18,5

Objętość nośnika ciepła

l

3,5

Zalecany nośnik ciepła

-

gotowa mieszanka Tyfocor HTL

Zalecane minimalne natężenie przepływu

l/h.m2

15-50

Strata ciśnienia

mbar

<10

Absorpcja

%

95 +/-1

 

%

5+/-1

Sprawność kolektora przy pionowym naświetleniu

%

74+/-3

Sprawność kolektora przy nasw. poprzecznym 45°

%

74 +/- 3

Maks. temp. medium

°C

158 przy 3,5 bar
175 przy 6,0 bar

 

Podgrzewacze solarne

Firma De Dietrich wprowadziła w 2004 roku także szereg nowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej przeznaczonych do współpracy z kolektorami solarnymi.
Nowy Dietrisol TRIO DT 350/3 jest wyposażony w trzy wężownice (dwie solarne, jedna kotłowa), zabudowany układ pompowy, naczynie wzbiorcze oraz regulator DIEMASOL B. Zasobnik wykonany jest ze stalowej blachy pokrytej emalią. Całość jest izolowana termicznie twardą pianką poliuretanową o grubości 75 mm. Wszystkie podłączenia są ułożone do tyłu, a system Plug & Heat (podłącz i grzej) zmniejsza znacznie nakład pracy montażowej i instalacyjnej.
Inny model - Dietrisol B300/2, B400/2 B500/2 zaprojektowany został do pracy w instalacji c.w.u. z kolektorami słonecznymi i kotłami c.o. Wyposażony został w dwa wymienniki ciepła (dolny solarny, a górny kocioł c.o.) w postaci spiralnych, emaliowanych wężownic. Aby możliwie rozszerzyć zastosowanie podgrzewaczy, firma zdecydowała się wprowadzić na rynek model Combi Dietrisol DC750 i DC1000, który może jednocześnie podgrzewać ciepłą wodę użytkową oraz wspierać centralne ogrzewanie. Do magazynowania ciepła służą podgrzewacze buforowe o pojemności od 500 do 1500 litrów (PS 500, PS-800-2, PS 1000-2, PS 1500-2).
System Dietrisol został także uzupełniony o elektroniczne regulatory solarne Diemasol B i Diemasol C. Posiadają one wielofunkcyjny wyświetlacz z odczytem temperatur i trybów pracy. Wersja B przewidziana jest do sterowania zestawami solarnym do podgrzewu wody użytkowej, natomiast wersja C przeznaczona jest do sterowania urządzeniami solarnymi w połączeniu ze wsparciem c.o. i c.w.u.

Dietrisol TRIO

Jest to solarny podgrzewacz c.w.u. (stosowana powierzchnia kolektorów do 7,5 m2) z 1 wężownicą dla c.o. i 2 solarnymi, w połączeniu z kolektorami solarnymi, samoregulującą kompletną stacją pompą, instalacja solarna zawsze pracuje w możliwym optymalnym zakresie, dodatkowy trzeci wymiennik w górnej części podgrzewacza zapewnia natychmiast ciepłą wodę i redukuje dogrzewanie przez kocioł c.o. Kompletny podgrzewacz solarny DIETRISOL TRIO DT 350/3 wyposażony jest we wszystkie potrzebne komponenty umieszczone pod pokrywą, niezbędne do podłączenia i sterowania instalacji solarnej, armatura, organy odcinające, zespół pompowy z zaworem odpowietrzającym, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, manometr, zawór napełniający i spustowy są zamontowane w stanie gotowym do pracy i oprzewodowane.

Charakterystyka urządzenia:

 • wszystkie podłączenia wykonuje się od tyłu, system Plug & Heat w znacznym stopniu zmniejsza nakład pracy związanej z montażem,
 • zintegrowany regulator dopasowanego przepływu DIEMA-SOL B włącznie z automatyką przełączającą,
 • zasobnik ciśnieniowy z blachy stalowej pokryty specjalną emalją,
 • wymiennik ciepła z gładkiej rury R 3/4,
 • izolacja cieplna z wysokiej jakości bezfreonowej twardej pianki poliuretanowej o grubości 75 mm, spienionej bezpośrednio pod płaszczem podgrzewacza,
 • wymagające wzornictwo, jak również kompletne wyposażenie tego nowego podgrzewacza solarnego umożliwia ustawienie wewnątrz strefy ogrzewanej, np. w pomieszczeniu gospodarczym.

Dane techniczne

DIETRISOL TRIO DT

350/3

obieg c.o.

obieg solarny

Vaux (pojemność strefy dogrzewania)

l

110

-

Vsol (pojemność strefy solarnej)

l

-

240

Pojemność wymiennika ciepła

l

3,7

2,4 (góra)/3,9 (dół)

Powierzchnia grzejna wymiennika

m2

0,6

0,5 (góra)/0,8 (dół)

Natężenie przepływu przez wymiennik

m3/h

2,0

0,5

Opór po stronie wodnej

mbar

33

 

Temperatura zasilania obiegu pierwotnego

°C

80

50 70

Pobór mocy (1) (2)

kW

16,5

1,8(góra)/3,0(dół) 6,4 (góra)/10,3 (dół)

Wydajność ciągła przy At = 35 K (1) (2)

l/h

405

-

Wydajność początkowa przy At = 30 K odniesiona do Vaux (1) (3)

l/10 min.

180

-

Znamionowa liczba mocy Nl odniesiona do Vaux

-

1,2

-

Straty postojowe przy At = 45 K, Vcałk.

kWh/24 h

   

(1) Temp. na wlocie wody zimnej.: 10 °C (2) Wypływ c.w.u.45 °C. (3) Wypływ c.w.u. 40 °C, Temp. podgrzewacza 65 °C, wartości zmierzone przy naściennym kotle c.o.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej