Ogrzewanie z pompą

2007-05-29 13:23

W nowych instalacjach c.o. programowo projektuje się użycie pomp obiegowych (kocioł z wbudowaną pompą obiegową lub pompa założona w instalacji). W takim systemie nie ma więc potrzeby stosowania rur o dużych przekrojach (mniejsze straty ciepła, mniej wody w instalacji). Mniejsza bezwładność cieplna systemu grzewczego powoduje szybszy rozruch instalacji i w konsekwencji szybsze nagrzewanie pomieszczeń.

Do niedawna najczęściej spotykanym sposobem przepływu wody w instalacji c.o. był obieg grawitacyjny, w którym przepływ był samoistny. Różnica gęstości wody cieplej i zimnej powodowała, że woda ciepła przepływała do góry, a zimna na dół. Do sprawnego działania takiego systemu potrzebne były rury o dużych średnicach, a co za tym idzie - duże ilości wody. Woda przepływała powoli; im dalej od kotła, tym przepływ był wolniejszy. Firma HALM wprowadziła do sprzedaży dwie nowe serie pomp - 2000 (pompy śrubunkowe z manualną i elektroniczną regulacją ilości obrotów) oraz 3000 (pompy kołnierzowe z manualną i elektroniczną regulacją ilości obrotów).Dzięki użyciu małych pomp - tzw. obiegowych - ciepła woda błyskawicznie dociera do miejsca przeznaczenia. Pompy tego typu wymuszają przepływ wody w instalacji. Mają one niewielkie wymiary i są lekkie - ważą od 1,5 do 5 kg. Łatwo je zamontować i nie potrzeba na nie dodatkowego miejsca, zużywają niewiele energii, nie wymagają obsługi.Takie rozwiązania mogą być stosowane w starych instalacjach centralnego ogrzewania, bez potrzeby zmiany całej instalacji. Pompy obiegowe przyspieszają wymianę ciepła w systemie grawitacyjnym.Aby wybrać pompę odpowiednią dla danej instalacji (istotna jest wysokość podnoszenia słupa wody oraz parametry pozwalające wtłoczyć wodę do punktu instalacji położonego najdalej od kotła), należy zasięgnąć porady specjalisty. W nowych instalacjach c.o. programowo projektuje się użycie pomp obiegowych (kocioł z wbudowaną pompą obiegową lub pompa założona w instalacji). W takim systemie nie ma więc potrzeby stosowania rur o dużych przekrojach (mniejsze straty ciepła, mniej wody w instalacji). Mniejsza bezwładność cieplna systemu grzewczego powoduje szybszy rozruch instalacji i w konsekwencji szybsze nagrzewanie pomieszczeń.

Seria 2000Pompy śrubunkowe z manualną regulacją ilości obrotówPompy obiegowe c.o. HUPCharakterystyka

Połączona osiowo skrzynka zaciskowa Możliwość podłączenia w każdym położeniu. Hermetycznie zalane uzwojenia silnika Brak wody kondensacyjnej na uzwojeniu silnika, bardzo dobre tłumienie drgań i hałasu. Ochrona przed bryzgami wody zgodne z IP44 Bardzo dobra sprawność

Oznaczenia

Dane techniczneZakres stosowania

Instalacje kotłowe Instalacje chłodnicze w klimatyzacji Instalacje słoneczne Dane eksploatacyjne Podłączenie pompy Rp 1/2", 3/4'', 1" i 1 1/4" Długość montażowa 130 i 180 mm Q max. 4,5 m3/h (1,3 I/s) H max. 5,8 m t medium - 10oC do +110oC Ciśnienie pracy 10 bar max. Ciecz tłoczona Woda kotłowa Od 20% glikolu, należy sprawdzić dane eksploatacyjne

Materiały

Obudowa pompy żeliwo szare Wał ceramiczny Koło czynne tworzywo sztuczne Łożysko ceramiczne Rodzaj budowy Pompa: Wykonana w układzie "Inline" pracująca na mokro Napęd: Podłączenie elektryczne 1~230 V / 50 Hz Z 3 - stopniowym przełącznikiem ilości obrotów Stojan zalany w mieszaninie z żywicy i piasku kwarcowego zwiększa niezawodność i cichą pracę silnika Stopień ochrony IP44 Klasa ciepłoty H

Pompy cyrkulacyjne do wody użytkowej BUPCharakterystyka

Połączona osiowo skrzynka zaciskowa Możliwość podłączenia w każdym położeniu. Hermetycznie zalane uzwojenia silnika Brak wody kondensacyjnej na uzwojeniu silnika, bardzo dobre tłumienie drgań i hałasu. Ochrona przed bryzgami wody zgodne z IP44 Bardzo dobra sprawność

Oznaczenia

Dane techniczneZakres stosowania

Instalacje kotłowe ciepłej wody Instalacje zaopatrujące w ciepłą wodę Instalacje wody pitnej (bez agresywnych, erozyjnych i stałych składników) zgodne z odnośnymi wytycznymi Dane eksploatacyjne Podłączenie pompy Rp 3/4", 1" Długość montażowa 150 i 180 mm Q max. 4,5 m3/h (1,3 I/s) H max. 5,6 m t medium - 10oC do +110oC Ciśnienie pracy 10 bar max. Ciecz tłoczona Czysta względnie uzdatniana woda Od 20% glikolu, należy sprawdzić dane eksploatacyjne

Materiały

Obudowa pompy brąz Wał ceramiczny Koło czynne tworzywo sztuczne Łożysko ceramiczne Rodzaj budowy Pompa: Wykonana w układzie "Inline" pracująca na mokro Napęd: Podłączenie elektryczne 1~230 V / 50 Hz Z 3 - stopniowym przełącznikiem ilości obrotów Stojan zalany w mieszaninie z żywicy i piasku kwarcowego zwiększa niezawodność i cichą pracę silnika Stopień ochrony IP44 Klasa ciepłoty H

digital 2000Pompy śrubunkowe z elektroniczną regulacją ilości obrotówPompy obiegowe c.o. HUP/BUP digitalCharakterystyka

Połączona osiowo skrzynka zaciskowa Możliwość podłączenia w każdym położeniu. Hermetycznie zalane uzwojenia silnika Brak wody kondensacyjnej na uzwojeniu silnika, bardzo dobre tłumienie drgań i hałasu. Ochrona przed bryzgami wody zgodna z IP44 Wysokie bezpieczeństwo pracy poprzez wymuszone przewietrzanie elektronicznych części. Ustawienie linii charakterystyki poprzez przycisk Wizualne wskazanie poprzez diody LED. Seryjnie wyposażona w gniazdo podczerwieni dla programu obsługującego system domowy Funkcja pamięci włącza pompę przy nowym starcie w stan pracy ostatnio nastawiony System kontroli "Watch-Dog" regeneruje program regulacyjny Np. po powstaniu wysokiego napięcia podczas burzy

Oznaczenia

Dane techniczneZakres stosowania

Instalacje kotłowe ciepłej wody Instalacje chłodnicze w klimatyzacji Instalacje słoneczne Dane eksploatacyjne Podłączenie pompy Rp 1/2", 3/4'', 1" i 11/4" Długość montażowa 130 i 180 mm Q max. 4,5 m3/h (1,3 I/s) H max. 5,6 m t medium - 10oC do +110oC Ciśnienie pracy 10 bar max. Ciecz tłoczona Woda kotłowa Od 20% glikolu, należy sprawdzić dane eksploatacyjne

Materiały

Obudowa pompy żeliwo szare Wał ceramiczny Koło czynne tworzywo sztuczne Łożysko ceramiczne Rodzaj budowy Pompa: Wykonana w układzie "Inline" pracująca na mokro Napęd: Podłączenie elektryczne 1~230 V / 50 Hz Z 3 - stopniowym przełącznikiem ilości obrotów Stojan zalany w mieszaninie z żywicy i piasku kwarcowego zwiększa niezawodność i cichą pracę silnika Stopień ochrony IP44 Klasa ciepłoty H

Seria 3000Pompy kołnierzowe z manualną regulacją ilości obrotówKołnierzowe pompy obiegowe HUPCharakterystyka

Wszystkie części pracujące w wodzie są chronione przed korozją Koło czynne ze stali szlachetnej Precyzyjne łożyska węglowe Bardzo wysokie bezpieczeństwo pracy

Oznaczenia

Dane techniczneZakres stosowania

Instalacje kotłowe z ciepłą wodą Instalacje chłodnicze w klimatyzacji Dane eksploatacyjne Podłączenie pompy Kołnierzowe NW 40-80 Długość montażowa 250 do 360 mm Q max. 70 m3/h H max. 1 m słupa wody t medium - 10oC do +110oC Ciśnienie pracy 6 bar względnie 10 bar max.Ciecz tłoczona Woda kotłowa Od 20 % zawartości glikolu należy sprawdzić dane eksploatacyjne

Materiały

Obudowa pompy żeliwo szare Wał stal szlachetna Koło czynne stal szlachetna Łożysko węglowe Rodzaj budowy Pompa: Wykonana w układzie "Inline" pracująca na mokro Napęd: Podłączenie elektryczne 400 V / 50 Hz Z 3 - stopniowym przełącznikiem ilości obrotów Stopień ochrony IP43 Klasa ciepłoty F

Podwójne kołnierzowe pompy obiegowe HUPDCharakterystyka

Wszystkie części pracujące w wodzie są chronione przed korozją Koło czynne ze stali szlachetnej Precyzyjne łożyska węglowe Bardzo wysokie bezpieczeństwo pracy

Oznaczenia

Dane techniczneZakres stosowania

Instalacje kotłowe z ciepłą wodą Instalacje chłodnicze w klimatyzacjiDane eksploatacyjne Podłączenie pompy Kołnierzowe NW 40-80 Długość montażowa 250 do 360 mm Q max. 70 m3/h H max. 1 m słupa wody t medium - 10oC do +110oC Ciśnienie pracy 6 bar względnie 10 bar max. Ciecz tłoczona Woda kotłowa Od 20 % zawartości glikolu należy sprawdzić dane eksploatacyjne

Materiały

Obudowa pompy żeliwo szare Wał stal szlachetna Koło czynne stal szlachetna Łożysko węgloweRodzaj budowy Pompa: Wykonana w układzie "Inline" pracująca na mokro Napęd: Podłączenie elektryczne 400 V / 50 Hz Z 3 - stopniowym przełącznikiem ilości obrotów Stopień ochrony IP43 Klasa ciepłoty F

digital 3000Pompy kołnierzowe z elektroniczną regulacją ilości obrotówKołnierzowe pompy obiegowe c.o. HUP digitalCharakterystyka

Wszystkie części pracujące w wodzie są chronione przed korozją Koło czynne ze stali szlachetnej Precyzyjne łożyska węglowe Bardzo wysokie bezpieczeństwo pracy

Oznaczenia

Dane techniczneZakres stosowania

Instalacje kotłowe z ciepłą wodą Instalacje chłodnicze w klimatyzacjiDane eksploatacyjne Podłączenie pompy Kołnierzowe NW 40-80 Długość montażowa 250 do 360 mm Q max. 65 m3/h H max. 10 m słupa wody t medium - 10oC do +110oC Ciśnienie pracy 6 bar względnie 10 bar max. Ciecz tłoczona Woda kotłowa Woda z dostępnymi środkami przeciw zamarzaniu na bazie glikolu (stosunek max 1:1). Od 20% zawartości glikolu należy sprawdzić dane eksploatacyjne

Materiały

Obudowa pompy żeliwo szare Wał stal szlachetna Koło czynne stal szlachetna Łożysko węglowe Rodzaj budowy Pompa: Wykonana w układzie "Inline" pracująca na mokro Napęd: Podłączenie elektroniczne 230 V / 50 Hz Z 3 - stopniowym przełącznikiem ilości obrotów Stopień ochrony IP43 Klasa ciepłoty F

Podwójne kołnierzowe pompy obiegowe c.o. HUPD digitalCharakterystyka

Wszystkie części pracujące w wodzie są chronione przed korozją Koło czynne ze stali szlachetnej Precyzyjne łożyska węglowe Bardzo wysokie bezpieczeństwo pracy

Oznaczenia

Zakres stosowania

Instalacje kotłowe z ciepłą wodą Instalacje chłodnicze w klimatyzacji Dane eksploatacyjne Podłączenie pompy Kołnierzowe NW 40-80 Długość montażowa 250 do 360 mm Q max. 65 m3/h H max. 10 m słupa wody t medium - 10oC do +110oC Ciśnienie pracy 6 bar względnie 10 bar max. Ciecz tłoczona Woda kotłowa Woda z dostępnymi środkami przeciw zamarzaniu na bazie glikolu (stosunek max 1:1). Od 20% zawartości glikolu należy sprawdzić dane eksploatacyjne

Materiały

Obudowa pompy żeliwo szare Wał stal szlachetna Koło czynne stal szlachetna Łożysko węglowe Rodzaj budowy Pompa: Wykonana w układzie "Inline" pracująca na mokro Napęd: Podłączenie elektroniczne 230 V / 50 Hz Z 3 - stopniowym przełącznikiem ilości obrotów Stopień ochrony IP43 Klasa ciepłoty F

Oferta pomp 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej