Kotły na biopaliwa

2007-05-29 14:17

Korzystanie z paliw kopalnych niesie za sobą różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Zostaje zachwiany w ekosystemie bilans pomiędzy produkcja, a pochłanianiem dwutlenku węgla. Alternatywą dla tego stanu w skali mikro jest wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych np. przez spalanie biomasy w specjalnie przeznaczonych do tego kotłach. Firma Herz wprowadziła do sprzedaży rodzinę kotłów na biomasę - Biocontrol. Kotły na biomasę dostępne są w szerokim zakresie mocy od 3 do 500 kW.

Kotły na biomasę - trzy typoszeregi:

  • Pelletstar Biocontrol o mocach nominalnych: 10, 20 i 30 kW,
  • Firematic Biocontrol o mocach nominalnych: 25, 50, 90, 150 kW,
  • Biomatic Biocontrol o mocach nominalnych: 180, 220, 250, 300, 350, 400, 500 kW.

Szeroki zakres i dobre zestopniowanie mocy kotłów pozwala na optymalne dopasowanie urządzenia do potrzeb poszczególnych odbiorców. Biocontrol to kotły wodne, niskotemperaturowe, wyposażone w palnik retortowy (Firematic, Biomatic), z wielobiegowym wentylatorem ssącym, z pełną automatyzacją. Kotły te należą do jednych z najnowocześniejszych jednostek na rynku i zostały zaprojektowane w oparciu o wieloletnie doświadczenia firmy w tym zakresie. Nowoczesność należy rozpatrywać w aspekcie automatyki i sterowania, wysokiej sprawności i efektywności, różnorodności systemów doprowadzenia paliwa, optymalizacji i nowego designu.
We wszystkich jednostkach zastosowano nowoczesne sterowniki serii Biocontrol 3000 pozwalające na zarządzanie wszystkimi funkcjami związanymi z automatyką, sterowaniem i komunikacją jednostki z otoczeniem. Jednostka centralna steruje wszystkimi procesami wewnętrznymi w kotle związanymi ze spalaniem tj. doprowadzeniem paliwa, doprowadzeniem powietrza, odprowadzeniem spalin, oczyszczaniem wymienników, pomiarami temperatur, pomiarami składu spalin za pomocą sondy lambda, regulacją, optymalizacją procesu spalania, automatycznym zapłonem, termicznym zabezpieczeniem ciągu i zabezpieczenia. Regulacja polega na doprowadzeniu w odpowiedniej ilości paliwa za pomocą dozownika ślimakowego napędzanego silnikiem krokowym oraz sterowaniem ilością doprowadzonego powietrza do komory spalania w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Optymalizacja zarządzana jest przez sterowanie pracą wentylatorów oraz ustalanie proporcji powietrza pierwotnego, wtórnego i wtórnego korygującego w zależności od temperatury i składu spalin. Nowoczesna architektura sterownika powala na swobodną rozbudowę o dodatkowe moduły dla np. sterowania sześcioma obiegami z mieszaczami, regulacją w układzie pogodowym, możliwością sterowania obiegiem ciepłej wody użytkowej, obiegiem solarnym, układem do podnoszenia temperatury powrotu, układem z buforem ciepła, z dodatkowym źródłem ciepła (kocioł gazowy), układem z wymiennikiem ciepła dla ciepłej wody użytkowej.
Ponadto sterownik kontroluje poziom paliwa za pomocą czujników na podczerwień, może sterować klapą na przewodzie spalinowym, komunikować się za pomocą modemu w telefonii sieciowej, lub za pomocą SMS w sieci komórkowej GSM. Do komunikacji z użytkownikiem służy zintegrowany graficzny ekran ciekłokrystaliczny z klawiaturą.

Kotły na biomasę Biocontrol wyposażone zostały zunifikowany, wielowariantowy system doprowadzenia paliwa w zależności od potrzeb użytkownika. Tradycyjny, za pomocą przenośników ślimakowych w wersji poziomej i kątowej 45o, oraz poziomo-kątowej o zmiennych długościach, co 0,5 m od 1 do 4 m dla kotłów Pelletstar Biocontrol. Dla większych jednostek długość przenośnika zmienia się, co 1 m w zakresie od 3 do 6 m, z możliwością wydłużenia do 9 m. Kotły Pelletstar Biocontrol mogą współpracować z przenośnikiem ślimakowym elastycznym o zasięgu 2, 3, 4 m. W przypadku magazynu paliwa oddalonego lub na innej kondygnacji kotły mogą współpracować z przenośnikami pneumatycznymi, lub pneumatyczno-ślimakowymi. Duża ilość wariantów wykonania pozwala na łatwe dopasowanie jednostki do potrzeb klienta. Małe jednostki Pelletstar są wykonywane w wersji z samym podajnikiem ślimakowym, z podajnikiem pneumatycznym i zasobnikiem paliwa o pojemności 150 l oraz w tzw. wersji kompakt, czyli z zasobnikiem paliwa 300 l. Dla większych jednostek Firematic oraz Biomatic są typowe zasobniki paliwa w wersji rozdzielczej z nagarniaczem piórowym o średnicach 2, 3, 4, 5 m i wysokościach 2,5 i 6 m połączone z kotłem za pomocą poziomego podajnika ślimakowego lub kątowego.
Kotły na biomasę charakteryzują się wysoką sprawnością oraz niską emisją substancji szkodliwych i pyłów, potwierdzoną atestami. Dodatkowo dla zwiększenia skuteczności wychwytywania cząstek stałych kotły wyposażone zostały w zewnętrzny multicyklon. Wysoką sprawność uzyskano przez zastosowanie nowoczesnego sterownika i skomplikowanych algorytmów sterujących pracą wentylatorów wyciągowych, balansem podciciśnienia oraz dzięki precyzyjnej regulacji strumieniem powietrza pierwotnego i wtórnego za pomocą przepustnic regulacyjnych, dla uzyskania optymalnych warunków spalania. Aby poprawić sprawność została zoptymalizowana geometria wewnętrznych elementów kotła, przez które przepływają spaliny. Zmniejszenie strat postojowych osiągnięto przez zastosowanie izolacji termicznej kotła o grubości 80 mm. Zalecana jest zabudowa klap na przewodzie spalinowym (opcja). Zastosowany sterownik umożliwia regulację pogodową, która w połączeniu z indywidualną regulacją obiegów grzewczych poprawia efektywność energetyczną całego systemu. Możliwość pracy kotłów w szerokim zakresie mocy pozwala dopasować moc kotła do zapotrzebowania na ciepło.

Wysoką funkcjonalność kotłów uzyskano przez możliwość zautomatyzowania wszystkich procesów od doprowadzenia paliwa, poczynając od automatycznego rozruchu, wyłączenia, oczyszczania wymiennika i palnika do automatycznego odprowadzenia popiołu. W przypadku, gdy popiół odprowadzany jest do pojemnika, jego pojemność pozwala na gromadzenie go przez długi czas. Kocioł kontroluje stan paliwa w zbiorniku pośrednim. Gdy stan paliwa jest zbyt niski, pojawia się sygnał ostrzegawczy. Duże ułatwienie stanowi czytelny ekran oraz przejrzyście zaprojektowane menu ekranowe dla użytkownika. Nie bez znaczenia jest możliwość komunikacji ze sterownikiem na odległość za pomocą modemu lub SMS-ów. Palniki wykonane są ze stali stopowej, elementy szczególnie narażone na wysoką temperaturę wykonane są ze stali żaroodpornej, co gwarantuje ich wysoką trwałość. Ilość czynności serwisowych została ograniczona do minimum, które wykonuje się łatwo przez ergonomiczną budowę kotłów.
Kocioł Pelletstar ze względu na małe moce ma budowę kompaktową i charakteryzuje się małymi wymiarami geometrycznymi. Jednostki o większej mocy Firematic oraz Biomatic mają budowę modułową do zwiększenia elastyczności i możliwości dopasowania ich zabudowy do możliwości często ciasnych pomieszczeń. Symetryczne wyprowadzenie króćców z jednostki głównej pozwala na zabudowę prawostronną lub lewostronną elementów pozostałych kotła, w zależności od możliwości doprowadzenia paliwa i/lub odprowadzenia spalin.
Firma oferuje bogatą ofertę w zakresie wyposażenia dodatkowego zawierającą moduły sterujące, zestawy hydrauliczne w zależności od mocy jednostki do podnoszenia temperatury powrotu z pompą, zaworem trójdrogowym i napędem termicznym lub z pompą, zaworem trójdrogowym i siłownikiem, zdalny zadajnik z czujnikiem temperatury, energooszczędny regulator ciągu, zestaw do napełniania paliwa.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej