Interkomowe systemy IP vs standardowe, analogowe

2019-08-01 15:46
Domofony IP
Autor: Fermax Przykładowe odbiorniki do systemu interkomowego. Wybrane funkcje systemu to: zarządzanie listą znajomych, kolory tła do wyboru, możliwość wyboru dzwonka, konfiguracja menu, kompatybilność z systemami automatyki domowej, możliwość wyświetlania obrazu z dowolnej kamery IP podłączonej do systemu, współdziałanie z windami dla wygody i większej ochrony mieszkańców.

Wybierając technologie systemów interkomowych (domofonowych) czy kontroli dostępu, projektanci mają dylemat – stosować technologię IP czy pozostać przy rozwiązaniach standardowych, starszego typu. Jakie zalety mają systemy interkomowe (domofonowe) w technologii IP?

Projektanci instalacji budynkowych stoją przed wyborem technologii dla poszczególnych systemów. Niektórzy bez żadnych wątpliwości wybiorą nowoczesną technologię IP, inni natomiast będą zastanawiać się, czy warto. Przykładowo, projektanci niskich napięć, takich jak np. telewizja dozorowa, nawet nie rozważają systemów analogowych, tylko od razu projektują system IP-CCTV. Tym samym wymuszają stworzenie infrastruktury sieciowej w budynku. Taka infrastruktura jest tworzona zresztą na potrzeby użytkownika budynku.

Projektowanie systemu interkomowego

Proces projektowania systemu IP wymaga od projektanta doprecyzowania i rozpatrzenia kilku kwestii:

  • funkcjonalności – jakich funkcji od systemu oczekuje inwestor, czy to ma być system zapewniający łączność pomiędzy ochroną (recepcją) i wejściami do budynku, czy także umożliwić komunikację ochrony (recepcji) z najemcami pomieszczeń. Czy system ma być zintegrowany z innymi systemami bezpieczeństwa budynku (CCTV, KD, SMS) oraz systemem telefonicznym.

    Im większe są wymagania dotyczące funkcjonalności, tym więcej przesłanek za wyborem systemu w technologii IP. Integracja z systemem telefonii, telewizji dozorowe IP-CCTV oraz SMS/BMS praktycznie wyklucza rozwiązania inne niż IP.
  • wielkości systemu – wynika zasadniczo z odpowiedzi na pierwsze pytanie: ile planowanych jest kaset wejściowych, ile central portierskich, unifonów.

    Systemy w technologii IP mają olbrzymią skalowalność, począwszy od jednej kasety i unisonu, a skończywszy na systemach z setkami kaset wejściowych i unifonów w oddziałach danej firmy w całym kraju. Ponadto w dowolnym momencie możliwa jest rozbudowa systemu bez zmiany struktury systemu. Im większy system, tym rozwiązanie oparte o IP będzie prostsze od standardowego do zaprojektowania i realizacji.
  • rozległości systemu – jak bardzo oddalone będą od siebie poszczególne elementy systemu.

    Dzięki zastosowaniu technologii IP do transmisji obrazów, dźwięku oraz sygnałów sterujących nie ma obawy, że obraz czy dźwięk przesyłany na duże odległości ulegnie zniekształceniu. Odległość nie ma tu znaczenia, podobnie jak w internecie. Mimo że podstawowy segment sieci Ethernet na skrętce może mieć tylko 10 0m, to mamy jeszcze inne nośniki, jak np. światłowód czy WiFi. Dla tej technologii nie jest ważny rodzaj nośnika, tylko poprawne przesłanie pakietu informacji. Im bardziej rozległa instalacja, tym bardziej technologia IP będzie ujawniała swoje zalety.

Systemy standardowe i IP – porównanie

 

  SYSTEMY STANDARDOWE SYSTEMY IP
Funkcjonalność Podstawowa, zwykle bez możliwości rozszerzenia po zainstalowaniu sytemu. Wszystkie funkcjonalności systemów standardowych są dostępne. Dodatkowo są funkcjonalności wynikające z możliwości wpięcia do internetu:
- wysyłanie powiadomień na e-mail,
- zdalne zarządzanie,
- łączenie systemów w różnych lokalizacjach w jeden system.

Wydajność Ograniczona strukturą systemu. Zwykle tylko jedna rozmowa w systemie. Dla zwiększenia wydajności trzeba dzielić system na kilka mniejszych. Systemy nieblokujące się, tzn. rozmowa z kasety wejściowej nie powoduje niedostępności innych kaset i możliwa jest rozmowa wielu kaset z wieloma unifonami czy stacjami portierskimi.
Skalowalność Ograniczona. Rozbudowa może wymagać zmiany struktury. Teoretycznie nieograniczona. Struktura systemu nie zmienia się od pojedynczych stacji do tysięcy unifonów i kaset wejściowych – sieć TCP/IP jako struktura nie ma ograniczeń.
Integracja z innymi systemami Integracja z innymi systemami opartymi o technologię IP (BMS, IP-CCTV, VoIP etc.) wymaga dedykowanych dodatkowych urządzeń - modułów. Systemy mają API (Application Programmers Interface) do tworzenia dedykowanych integracji tylko poprzez tworzenie oprogramowania (głównie BMS/SMS). Do innych systemów zwykle wystarczy zgodność protokołów sieciowych – http, ONVIF, SIP, RTP, RTSP itd. oraz standardowych sposobów kodowania dźwięku i obrazu, np. G.711, G.722, H263, H.264 (integracja z IP-CCTV, VoIP czy IP Public Address).
Integracja z telefonią (centralą PBX) Możliwa, wiele systemów wyposażonych jest w odpowiedni interfejs. Kasety wejściowe standardowo mają możliwość pracy jako numery wewnętrzne centrali (IP) PBX. Pozwala to na wyeliminowanie w biurowcu unifonów i wykorzystanie telefonów na biurkach jako odbiorników. Otwarcie drzwi odbywa się poprzez wprowadzenie kodu na klawiaturze lub wciśnięcie odpowiednio zaprogramowanego przycisku w telefonach systemowych.
Okablowanie Dedykowane, charakterystyczne dla konkretnego systemu, dodatkowo uzależnione od odległości pomiędzy urządzeniami – wymaga wysokiego poziomu znajomości systemu do jego poprawnego zaprojektowania. Niezależne od producenta, tak samo jak dla wszystkich systemów opartych o technologię IP (np. IP-CCTV). Od urządzenia do najbliższego switcha standardowa skrętka kat. 5 lub wyższej. Połączenia pomiędzy switchami dobierane wg ogólnych zasad projektowania sieci LAN. Możliwość współdzielenia infrastruktury sieci z innymi systemami (jak IP-CCTV).
Struktura okablowania Schemat logiczny wymusza schemat połączeń pomiędzy urządzeniami, często zmiana logiki działania systemu wymaga zmiany schematu okablowania. Niezależna od schematu logicznego systemu, zawsze oparta o strukturę sieci LAN. Strukturę logiczną uzyskuje się poprzez konfigurację programową systemu. Bez zmiany okablowania można dowolnie zrekonfigurować system w trakcie jego eksploatacji.
Odległości Ograniczone utratą sygnału (zaszumienie dźwięku i obrazu). Wymaga doboru przekrojów i rodzajów okablowania w zależności od odległości. Nielimitowane. Wymagane jest zaprojektowanie sieci LAN, dostępność innych nośników, jak np. światłowód.
Zasilanie Specjalistyczne zasilacze, rozrzucone po całym obiekcie, często kilka różnych napięć w jednym systemie. Standardowo stosowane jest zasilanie PoE (tak jak w przypadku kamer IP). Jeżeli kasety wejściowe mają zasilać elektrozamki, trzeba albo zastosować zamki o niskim poborze prądu, albo dodać oddzielne zasilanie elektrozamka lub elektrozwory.
Koszt   Ogólnie kasety wejściowe i unifony są droższe od systemów standardowych, natomiast współdzielenie infrastuktury IT (switchy i okablowania pionowego) oraz możliwość wykorzystania telefonów jako unifonów powoduje, że koszt dużego systemu może być znacząco niższy niż kompletnego systemu standardowego (duża ilość zasilaczy, rozdzielaczy, skrzynek instalacyjnych i dedykowanego okablowania).
Zarządzanie Wymaga dedykowanego oprogramowania oraz interfejsu do podłączenia komputera, często tylko z centrali portierskiej w ograniczonym zakresie. Zwykle za pomocą przeglądarki internetowej, wszystkie kasety i unifony mają własne strony WWW, poprzez które można je skonfigurować. Dodatkowo, możliwa jest automatyczna konfiguracja i aktualizacja wszystkich urządzeń po podłączeniu do sieci interkomowej serwera zarządzającego.
Powiadamianie   Raportowanie na bieżąco do systemu BMS o awariach poprzez protokół SNMP, wysyłanie powiadomień na e-mail. Możliwość wysyłania na e-mail zdjęć (kasety z kamerą) osób odwiedzających bezpośrednio do osoby przypisanej do konkretnego numeru/przycisku.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej