Bruk naturalny i betonowy cz. II - Cementowe wypełnianie spoin

2008-06-02 11:01

Pod wpływem oddziaływania temperatury oraz skurczów, w spoinach bruku mogą powstawać pojedyncze mikropęknięcia. Dlatego podsypka pod kostką oraz warstwa nośna powinny być wodoprzepuszczalne. Natomiast wypełnienie spoin oraz materiał okładzinowy powinny być wodoszczelne.

Bruk naturalny i betonowy cz. I

W budownictwie drogowym należy przestrzegać zasady, że konstrukcja ma stawać się coraz bardziej wodoprzepuszczalna w kierunku od warstwy wierzchniej do dołu. Aby okładzina zachowała na długo swoją funkcjonalność i odporność na obciążenia, należy odpowiednio zaprojektować i wykonać spoiny (ich szerokość i głębokość na 2/3 grubości kamienia).

 

Uszkodzeniom zapobiega zastosowanie sztywnej budowy i sztywne fugowanie

Powierzchnia z kostki brukowej odporna na wysokie obciążenia, spoiny wypełnione wysokowytrzymałą zaprawą do fugowania kostki brukowej. 

Okładzina z płyt betonowych (wyroby betonowe)

 

Wysokowytrzymała okładzina z kształtek betonowych, spoiny wypełnione trasową fugą do kamienia naturalnego.

Układ fug dylatacyjnych
Ze względu na powstające pod wpływem temperatury naprężenia wewnątrz monolitycznej konstrukcji okładziny brukowej, należy właściwie zaprojektować fugi dylatacyjne.

 

Przy budowie konstrukcji płaskich i rynnowych pokrytych okładziną brukową, płytami betonowymi, brukiem klinkierowym lub kamieniem naturalnym, rozmieszczenie fug dylatacyjnych powinno być zgodne ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wzmacniania powierzchni okładzinami z kostki brukowej i płyt. W zależności od materiału okładzinowego należy zachować odstępy pomiędzy dylatacjami od 5-8 m. Przy powierzchniach wykonywanych z płyt betonowych, zwłaszcza w przypadku konstrukcji ciągłych, należy przewidzieć odstęp między fugami dylatacyjnymi ok. 5 m, ponieważ obok termicznie uwarunkowanych zmian długości, należy również uwzględnić występujące w betonie skurcze. W przypadku okładzin z kamienia naturalnego odstępy między dylatacjami mogą wynosić maksymalnie 8 m.

Fugi dylatacyjne:
- wypełnianie materiałem elastycznym

Tworzenie fugi dylatacyjnej poprzez wprowadzenie materiału elastycznego (np. konstrukcje rynnowe). Kształtka gumowa wbudowana jako fuga dylatacyjna w betonową okładzinę brukową.

Elementów fug dylatacyjnych nie należy zalewać zaprawą fugową,  ponieważ przestają wówczas spełniać swoją funkcję.

Pokryta fuga dylatacyjna; przeniesienie naprężeń nie jest możliwe,  w ten sposób cała konstrukcja narażona jest na uszkodzenia.

Odpryski i rysy powstające na skutek pokrycia fugi dylatacyjnej.

Odpryski na kostce brukowej

- tworzenie fug dylatacyjnych poprzez nacinanie

Nacinanie powierzchni sprawdza się
jedynie w przypadku okładzin z kamienia naturalnego,
odpornych na wysokie obciążenia.
Dzięki nacięciu, kamienie osadzone przy fudze dylatacyjnej
zachowują swoją stabilność i nie przekrzywiają się.

Nacinanie okładziny po wykonaniu spoin.


Wypełnianie nacięcia elastycznym materiałem.

 

Kostka brukowa z kamienia naturalnego (powierzchnie dróg)

Kostka z kamienia naturalnego
o różnych szerokościach spoin,
do wypełnienia za pomocą
wysoko wytrzymałej zaprawy
do fugowania kostki brukowej.
Mieszanie zaprawy fugowej
mieszadłem.
Proste wypełnianie spoin
dzięki doskonałej
rozlewności zaprawy fugowej.

Czyszczenie dużych  powierzchni
przy pomocy maszyny zmywającej.

Czyszczenie mgiełką wodną.

Czyszczenie małych powierzchni
packą z gąbką.

 

Wypełnianie spoin trasową zaprawą fugową do kamienia naturalnego
Okładzina z betonowej kostki brukowej (rynny)

Dokładne nawilżenie rynny z betonowej
kostki brukowej.

Nanoszenie dopasowanej kolorystycznie
trasowej zaprawy fugowej do kamienia naturalnego

Czyszczenie powierzchni po związaniu
zaprawy fugowej mgiełką wodną.

Spoiny okładziny z betonowej kostki
brukowej nie mogą zostać wypełnione
aż do górnej krawędzi, tzn. należy
wymyć zaprawę aż do krawędzi ścięcia
kostki, tak aby później kostka
nie uległa uszkodzeniu.
Odłamanie górnej krawędzi kostki
na skutek pełnego wypełnienia spoiny. 
Pozostawione wolne, górne powierzchnie
spoin w okładzinie z betonowych kostek
brukowych.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej