Przenośnik – rodzaje i zastosowanie. Sprawdź trendy cenowe maszyn budowlanych

2019-11-27 15:33
Przenośnik
Autor: Getty Images Przenośnik taśmowy w kopalni kruszywa

Przenośnik to urządzenie transportowe niezbędne w kopalniach kruszywa, często wykorzystywane na placach budów, w magazynach oraz składowiskach. Dzięki przenośnikom możliwy jest transport materiałów sypkich, drobnych, ziarnistych, bryłowych, a nawet gorących. Zobacz jak wiele rodzajów przenośników dostępnych jest na rynku.

Ceny maszyn budowlanych na koniec roku 2019

Jedna z platform oferująca używane pojazdy i maszyny budowlane podsumowała trendy cenowe na koniec roku 2019. Z analizy w ostatnim półroczu wartości maszyn i sprzętu na rynku europejskim, specjaliści firmy Tradus zauważyli, że w przypadku maszyn wykorzystywanych w budownictwie ceny spadły średnio o 0,6%, wykazując jednakże w niektórych rodzajach maszyn duże spadki lub podwyżki. Zakres różnicy cen w zależności od modelu wynosił od plus 8 do minus 12%. Koparki hydrauliczne takich marek jak Hitachi, Komatsu, Caterpillar i Doosan były tańsze, ale modele New Holland E czy Volvo EC zdrożały. W tej sytuacji, kto chciałby wykorzystać spadek cen, a nie jest przywiązany do konkretnej marki, może zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Z kolei ceny pojazdów transportowych spadły średnio o 1,5%. Bardziej stabilne okazały się ceny ciężarówek (spadek średnio o 0,4 procent) niż ciągników (-2,5%). Mimo że ceny samochodów ciężarowych również nieco spadały, niektóre modele, takie jak Volvo FH czy MAN TGL, były od 4-5% droższe.

Przenośnik teoretycznie

Przenośnik to urządzenie do transportu wewnętrznego, o ograniczonym zasięgu. Pracuje w trybie ciągłym. Przeznaczony do przemieszczania materiałów sypkich, pojedynczych przedmiotów, ładunków, a w szczególnych przypadkach również ludzi (kopalnie). Przenośniki mogą transportować w poziomie, w pionie, a także pod kątem.

Przenośnik
Autor: Getty Images Przenosnik taśmowy

Budowa przenośników

Przenośnik składa się z:

 • konstrukcji wsporczej, ramy, obudowy
 • zespołu napędowego
 • jednostki transportującej
 • zespołu kierującego i napinającego
 • układów załadunkowych i wyładunkowych

Przenośniki zazwyczaj napędzane są silnikami elektrycznymi.

Czym kierować się przy wyborze przenośnika?

Wybierając przenośnik należy przede wszystkim określić rodzaj i cechy transportowanego materiału.

 • materiały sypkie (gęstość nasypowa, granulacja, wilgotność, lepkość, ścieralność)
 • materiały pojedyncze (masa przedmiotu [t], odległość między przedmiotami [L])

Wydajność przenośnika

Wydajność przenośnika podawana jest w t/h , szt./h , m³/h. Teoretycznie jest to ilość przemieszczanego materiału w ciągu jednej godziny w warunkach idealnych, tzn. przy ciągłym i równomiernym załadunku przenośnika. Wydajność zależy od przekroju poprzecznego strugi [S], materiału sypkiego [t] albo objętości jednostki ładunkowej [V] oraz odległości między nimi [L], a także prędkości przenoszenia [v].

Podstawowy podział przenośników

1. Przenośniki cięgnowe - urządzenia, na których ładunki przemieszczane są za pomocą cięgna (taśmy, łańcucha). Przenośniki cięgnowe dzielą się na:

 • przenośniki taśmowe
 • przenośniki członowe
 • kubełkowe
 • zabierakowe

2. Przenośniki bezcięgnowe - przemieszczają ładunki za pomocą innego organu roboczego niż cięgno. Mogą to być np. bieżnia toczna wałkowa, wał śrubowy. Przenośniki bezcięgnowe dzielą się na:

 • wałkowe
 • śrubowe
 • wstrząsowe

Przenośnik taśmowy

To przenośniki cięgnowe, w których transportowany materiał spoczywa bezpośrednio na cięgnie czyli na taśmie. Przeznaczone do transportu materiałów sypkich i ładunków drobnicowych (kartony, skrzynki, worki, itp.). Prędkość taśmy wynosi przeciętnie od 0,5-4,5 m/s, ruch taśmy może być jedno- lub dwukierunkowy. Szerokość taśmy wynosi od 300 do 2000 mm. Taśma może być wykonana z gumy, kauczuku, silikonu, poliuretanu, teflonu. Przenośniki taśmowe dzielimy na stałe, przenośne i przewoźne.

Przenośnik
Autor: Getty Images Przenośnik - taśma transportująca

Przenośnik członowy

To również przenośnik cięgnowy. W tym przypadku ładunki przemieszczane są za pomocą cięgna, do którego przymocowane są człony ( płyty, koryta, półki, skrzynie ), które są elementami niosącymi. Urządzenia stosowane w przemyśle energetycznym, metalowym, hutniczym, górniczym. Wykorzystywane do transportu matriałów sypkich oraz jednostek ładunkowych. Przenośniki te mogą być wykorzystywane w trudnych warunkach, np. w odlewniach na wydziałach obróbki cieplnej, gdzie panują wysokie temperatury. Dzięki tym przenośnikom możliwy jest transport na odległość nie większą niż 150 m.

Przenośnik kubełkowy

Urządzenie zaliczamy do przenośników cięgnowych. Przenośniki kubełkowe inaczej zwane są czerpakowymi, gdyż materiały sypkie (m.in. piasek, zboże, miał węglowy) transportuje się w kubełkach przymocowanych do cięgien, w obwodzie zamkniętym. Cięgnem może być taśma gumowa z bawełnianymi wkładkami lub łańcuchy. Wysokość podnoszenia materiału nie przekracza 25 m, a wydajność tych przenośników to około 500 m³/h. Najczęściej kierunek transportu jest pionowy, może też być stromo pochyły lub poziomy. Kubełki najczęściej wykonane są z blachy stalowej.

Przenośnik
Autor: Getty Images Przenośnik kubełkowy

Przenośnik zabierakowy

Jest to przenośnik cięgnowy pośredni, gdzie cięgnem jest łańcuch lub żadziej lina stalowa. Do cięgna tworzącego zamknięty obwód  przymocowane są zabieraki o różnej budowie. Rozróżnia się przenośniki: zgrzebłowe, zgarniakowe, talerzowe oraz zaczepowe podłogowe. Przenośniki zabierakowe służą przede wszystkim do transportu materiałów sypkich, również gorących o temperaturze do 400°C, a także pylistych (w szczelnie zamkniętych rurach). Transport najczęściej odbywa się w kierunku poziomym (w otwartych korytach). W zamkniętych rurach możliwy jest kierunek pochyły, a nawet pionowy. Prędkość transportu nie przekracza 1,0 m/s, a wydajność osiąga 1000 m³/h. Odległość transportu materiałów do 100 m.

Przenośnik wałkowy

Urządzenie zaliczamy do przenośników bezcięgnowych. Transport odbywa się na wałkach wykonanych najczęściej z rur stalowych osadzonych obrotowo na osiach. Przenośnik taki może mieć odcinki w kształcie łuki. Przenośniki wałkowe mogą mieć wałki napędzane (stosowane przede wszystkim do transportu długich i ciężkich elementów np. w walcowniach) oraz nienapędzane (transport odbywa się pod wpływem ciężaru jednostki ładunkowej).

Przenośnik śrubowy (ślimakowy)

Przenośniki bezcięgnowe, służą do transportu materiałów sypkich, a nawet pylistych w przypadku szczelnie zamkniętej obudowy. Transport odbywa się najczęściej w zamkniętej obudowie w postaci stalowej rury. Materiał transportowany jest dzięki obracającemu się wałowi w postaci śruby. Kierunek transportu może być poziomy, pochyły i pionowy. Przenośniki śrubowe mogą pracować w bardzo niekorzystnych warunkach. Odległość transportu nie przekracza 40 m, a wysokość podnoszenia 10 m.

Przenośnik
Autor: Getty Images Przenośnik śrubowy (ślimakowy)

Przenośnik wstrząsowy

Przenośniki bezcięgnowe stosowane są do transportu materiałów sypkich np. ruda, węgiel. Dzielimy je na: wstrząsane, w których materiał ślizga się w korycie lub rurze nie odrywając się od dna oraz wibracyjne, w których cząstki materiału wykonują niewielkie ruchy skokowe, połączone z odrywaniem się ich od dna. Przenośniki stosowane najczęściej w przemyśle chemicznym, spożywczym oraz jako dozowniki.

Leasing, kupno czy wynajem?

Leasing maszyn budowlanych to korzystna okazja dla wielu przedsiębiorców. Szczególnie firmy z małym parkiem maszynowym lub jeszcze go nieposiadające, chcą zaoszczędzić na kosztach wynajmu maszyny i wolą płacić ratę leasingu. Finansowanie wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń budowlanych m.in. przenośników, koparek, minikoparek, ładowarek, spycharek, jest dużo bardziej przystępne kiedy wpłata wstępna wynosi od 1 do 10% wartości sprzętu. Ponadto rata leasingu jest przeciętnie 2-3 razy niższa, niż koszty miesięcznego wynajmu. Na kupno nowego sprzętu pozwolić sobie mogą jedynie duże i średnie firmy, w dobrej kondycji finansowej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej