Ściany o podwyższonej izolacyjności akustycznej - SILIKAT A PLUS

2016-04-18 12:27
budynek wielorodzinny z silikatów
Autor: Grupa SILIKATY Budynek wielorodzinny wzniesiony z silikatów

Budynki powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby spełniały podstawowe wymagania, takie jak: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, higiena zdrowie i ochrona środowiska, bezpieczeństwo użytkowania, ochrona przed hałasem, oszczędność energii, ochrona cieplna oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Izolacyjność akustyczna

Spośród wymagań zawartych w Prawie budowlanym i Rozporządzeniu Parlamentu i Rady (UE) Nr 305/2011 oraz odpowiednich normach projektanci i wykonawcy mają największe problemy ze spełnieniem, tych które związane są z ochroną przed hałasem. Należy również zaznaczyć, że Polskie wymaganie normowe R’A1 ≥ 50 dB dla ścian międzymieszkaniowych (PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej w budynkach i elementów budowlanych) są jedne z najniższych w Europie. W ramach prac komitetu technicznego ds. Akustyki Architektonicznej przygotowywana jest dodatkowa norma, określająca wymagania dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych, zapewniające standardy akustyczne, które są wyższe od podstawowych.

W ofercie Grupy SILIKATY znajdują się wyroby pozwalające na wzniesienie wszystkich rodzajów ścian spełniających wymagania wynikające z przepisów i norm, w tym również wymagania ochrony przed hałasem i drganiami. Na szczególną uwagę zasługuje silikatowy element murowy SILIKAT APLUS, przeznaczony do wznoszenia jednowarstwowych ścian murowanych o podwyższonej izolacyjności akustycznej, spełniający wymagania izolacyjności akustycznej po wprowadzeniu ostrzejszych wymagań. Parametry te zawdzięcza specjalnemu doborowi surowców i technologii produkcji. Brak drążeń nie powoduje zjawisk rezonansowych oraz wyklucza powstanie mostków akustycznych.

Ściany wykonane z SILIKATU APLUS mają wysoką izolacyjność akustyczną. W raporcie z badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Zakładzie Akustyki ITB została podana charakterystyka izolacyjności akustycznej w postaci jednoliczbowych wskaźników izolacyjności akustycznej (wg PN-EN ISO 717-1:1999) Rw (C, Ctr) = 58 (-1, -4), dla muru grubości 18 cm z obustronnym tynkiem gipsowym grubości 10 mm. Na podstawie doświadczeń w stosowaniu silikatów i przy założeniu prawidłowych rozwiązań projektowo-konstrukcyjnych oraz poprawnego wykonawstwa, wartość wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej dla ściany wewnętrznej wyniesie nie mniej niż R`A1 =  53 dB. Wykonując z niego ścianę grubości 25 cm, można osiągnąć izolacyjność akustyczną na poziomie R’A1 ok. 56 dB.

Tabela 1. Parametry techniczne SILIKATU A PLUS

Element murowy pełny SILIKAT A PLUS
Jednostka miary
Wartości deklarowane
Wymiary L x B x H
mm
250 x 180 x 220
Kategoria odchyłek wymiarowych
mm
T2
Klasa gęstości

2,2
Absorpcja wody
%
<16
Grupa elementów murowych

1S
Klasa wytrzymałości na ściskanie
 MPa 25,30
Reakcja na ogień

A1

 

Wytrzymałość

Ściany są jednym z najważniejszych elementów każdego budynku, powinny być pewnym podparciem dla konstrukcji dachu, ale również chronić przed czynnikami zewnętrznymi. Duża wytrzymałość silkatów pozwala na wykonywanie wysokich budynków o konstrukcji murowej (ponad 10 pięter) (tabela 2) oraz przestronniejszych pomieszczeń. Ma to znaczenie również w niskich budynkach, tam gdzie pozornie wytrzymałość ścian nie jest istotna – ale jest ważna, np. przy wąskich filarkach międzyokiennych można uzyskiwać w budynkach duże pomieszczenia (wysokie i o dużej powierzchni) bez konieczności znacznego pogrubiania ścian.

Tabela 2. Nośność ścian zewnętrznych pełnych - NRd [kN/m] spoiny zwykłe i cienkie, model ramowy (w nawiasach podano orientacyjną liczbę kondygnacji).

klasa wytrzymałości bloczków fb [MPa]
grubość ściany 180 mm
zaprawa zwykła
cienka spoina
M5
M10
M20
20

390,6
(V)

480,8
(X)

591,8
(XII)

503,6
(X)
30
518,7
(VI)

638,6
(XIII)


786,3
(XVI)


710,8
(XIII)

 

Odporność ogniowa

SILIKAT APLUS spełnia najwyższe wymagania odporności ogniowej. Ściana nieotynkowana wykonana z SILIKATU APLUS wytrzymuje pod pełnym obciążeniem bezpośrednie oddziaływanie ognia przez 4 godziny. Silikaty, również te zawierające pigmenty koloryzujące, np. SILIKAT S, decyzją Komisji Europejskiej (nr 96/603/EC, 2000/605/EC, 2003/424/EC) zostały zaklasyfikowane ze względu na reakcję na ogień w klasie A1, są materiałem całkowicie niepalnym, zapewniającym maksymalne bezpieczeństwo przeciwpożarowe użytkownikom wzniesionych budynków.

bloczek silikatowy A plus
Autor: Grupa SILIKATY SILIKAT A PLUS - bloczek o zwiększonej izolacyjności akustycznej

SILIKAT APLUS to sprawdzone w wieloletniej praktyce rozwiązania technologiczne, jest to prosty sposób budowania „odporny” na błędy wykonawcze. Rezygnacja z piór i wpustów zmusza wykonawcę do wypełnienia spoin pionowych zaprawą, co zwiększa dodatkowo szczelność muru, a w przypadku konstrukcji szkieletowej (ściany wypełniające) dodatkowo wpływa na zwiększenie odporności na zarysowanie muru.
Wykonawca może uzyskać wskazówki, porady techniczne nie tylko dotyczące wykonania samego muru, ale również rozwiązań połączenia muru z innymi elementami konstrukcji budynku, np. w przypadku ściany międzymieszkaniowej wypełniającej ważne jest prawidłowe wykonanie szczeliny podstropowej w taki sposób, aby spełniała nie tylko wymagania ochrony przed hałasem, ale również odporności ogniowej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej