Ściany budynków w SYSTEMIE SILIKATY

2016-04-18 10:02
blok mieszkalny z silikatów
Autor: Grupa SILIKATY System SILIKATY umożliwia wznoszenia wszystkich rodzajów ścian spełniających z dużym zapasem wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i norm

Silikaty, coraz częściej wykorzystywane przez projektanów i inwestorów, stosuje się do budowy ścian konstrukcyjnych, działowych, ścian piwnic, jak i nieotynkowanych warstw elewacyjnych. Z bloczków silikatowych można wznosić praktycznie wszystkie ściany każdego budynku, spełniając jednocześnie wymagania zawarte w normach i przepisach Prawa budowlanego, a także zapewniając komfort użytkowania budynku.

SYSTEM SILIKATY - właściwości

  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie bloczków silikatowych, która pozwala na wykonanie w konstrukcji murowanej nawet kilkunastopiętrowych budynków oraz ścian nośnych w strefach przegród o znacznych naciskach punktowych.
  • Bardzo dobra izolacyjność akustyczna, możliwa dzięki dużej gęstości silikatów i wynikającej z niej dużej masy powierzchniowej ściany gwarantuje ochronę przed hałasem.
  • Wysoka odporność ogniowa, która wynika z całkowitej niepalności (klasa reakcji na ogień A1). Z tego powodu bloczki silikatowe są stosowane do wykonywania ścian przeciwpożarowych, stanowiących skuteczną zaporę przeciwogniową.
  • Oszczędność energii i ochrona cieplna – silikat w połączeniu z zewnętrznym systemem ocieplenia.
  • Trwałość – mrozoodporność, odporność na korozję biologiczną i chemiczną.
  • Dokładność wymiarowa, która wynika z technologii produkcji materiału, dzięki czemu można szybko wznosić ściany zarówno na zaprawie tradycyjnej, jak i cienkowarstwowej.
  • Materiał naturalny, bezpieczny. Silikaty należą do najzdrowszych i najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych, nie emitują żadnych szkodliwych związków i mają najniższe wskaźniki promieniotwórczości naturalnej.

Ściany konstrukcyjne

Głównym zadaniem ściany konstrukcyjnej, oprócz przenoszenia ciężaru własnego, jest przenoszenie obciążeń z wyższych kondygnacji, z dachu, stropu na fundamenty. Ściany zewnętrzne wznoszone z silikatów są zazwyczaj ścianami warstwowymi, w których silikaty pełnią funkcję konstrukcyjną, a ochronę cieplną zapewnia odpowiednia warstwa wełny mineralnej lub styropianu. Materiał konstrukcyjny nawet o najlepszym współczynniku przewodzenia ciepła λ ma kilkakrotnie gorsze parametry cieplne niż materiał stanowiący warstwę ocieplenia. Stosując silikaty na ściany, możemy uzyskać przegrodę nie tylko o dobrych parametrach izolacyjnych, np. U=0,15W/m² K, ale również o dużej pojemności cieplnej, co w przyszłości może przynieść korzyści związane z obniżeniem kosztów zużycia energii. Podstawowe grubości konstrukcyjnych ścian wewnętrznych i zewnętrznych wynoszą 18, 24 i 25 cm. Stosując grubość 18 cm (SILIKAT N18, SILIKAT A18), możemy znacząco powiększyć powierzchnię użytkową wznoszonego budynku oraz zmniejszyć grubość ściany zewnętrznej. Z tego też powodu SYSTEM SILIKATY stał się szczególnie wartościowy dla projektantów i inwestorów, ponieważ w porównaniu z innymi materiałami murowymi pozwala minimalizować ich grubości. Mimo to ściana nadal ma duży zapas nośności, gwarantując maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom wzniesionych budynków. W tabeli 1 podano przykład nośności ścian wewnętrznych grubości 18 cm, obciążonych symetrycznie stropem o jednakowej rozpiętości.

Tabela 1. Minimalna nośność ścian wewnętrznych, pełnych, obliczonych w przekroju górnym, dolnym i środkowym analizowanej ściany – NRd,i [kN/m]; spoiny zwykłe i cienkie; model ramowy (wg zał. C PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03)

ściany wewnętrzne z silikatów
Autor: brak danych

NRd,i ** = NRd,1 lub NRd,2 lub NRd,m (1 - przekrój górny, 2 - przekrój dolny, m - przekrój środkowy)

Ściany międzymieszkaniowe

Jednym z podstawowych wymagań, które muszą spełniać budynki jest ochrona przed hałasem i drganiami. Mimo że aktualne w Polsce wymagania R’A1 ≥ 50 dB dla ścian międzymieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych (PN-B-02151-3:2015-10) nie są na zbyt wysokim poziomie, znaczna część tego typu przegród budowlanych ma problem z ich spełnieniem. Związane jest to między innymi ze stosowaniem niewłaściwych materiałów, nieodpowiednimi pod kątem akustycznym rozwiązaniami projektowo konstrukcyjnymi oraz niskiej jakości wykonawstwem. Obecnie najprostszym i najtańszym sposobem na osiągnięcie wysokiej izolacyjności akustycznej jest budowanie jednowarstwowych przegród z silikatów o dużej masie powierzchniowej. Wyroby wapienno-piaskowe mają dużą masę, a co za tym idzie bardzo dobrą izolacyjność akustyczną. Dodatkowymi zaletami ścian z silikatów jest łatwość wykonania i małe prawdopodobieństwo błędów wykonawczych. Spełnienie podstawowych wymagań R’A1 ≥ 50 dB zapewnia już ściana grubości 18 cm, wykonana z pełnych bloczków SILIKAT A o podwyższonej izolacyjności akustycznej, obustronnie otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym grubości 10-12 mm oraz odpowiednim połączeniem ze ścianami bocznymi.
Innymi, tradycyjnie stosowanymi, rozwiązaniami są bloczki silikatowe drążone, grubości 24 i 25 cm. Zastosowanie bloczków typu A, do wykonania ścian jednowarstwowych grubości 25 cm pozwala na osiągnięcie wymagań o podwyższonym standardzie akustycznym > 53 dB (stosując SILIKAT A PLUS o izolacyjności akustycznej nawet > 55 dB) (tabela 2).
Bardzo dobre parametry izolacyjności akustycznej ścian z bloczków silikatowych najpełniej można wykorzystać w budynku, którego wszystkie ściany są wykonane z silikatów i połączone sztywnym węzłem murarskim, lub gdy ściana wewnętrzna przecina warstwę konstrukcyjną ściany zewnętrznej. Na podstawie doświadczeń, badań terenowych oraz informacji zawartych w literaturze można przyjmować, że w przypadku tego typu budynków stopień bocznego przenoszenia dźwięku Ka jest na poziomie 2-3 dB.

Tabela 2. Wskaźniki oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej jednowarstwowej przegrody wewnętrznej w budynku.

Wskaźniki oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej jednowarstwowej ściany wewnętrznej w budynku
Autor: brak danych

Ściany działowe

Ponieważ ściany działowe nie przenoszą żadnych obciążeń konstrukcyjnych, są najczęściej murowane z silikatów grubości 8 i 12 cm (SILIKAT N8, SILIKAT N12). Przegroda taka zapewnia wystarczającą ochronę przed hałasem w obrębie jednego mieszkania, a do tego pozwala w łatwy i bezpieczny sposób zamontować wiszącą szafkę czy półkę. W przypadku ścian, na których przewiduje się zamocowanie cięższych przedmiotów, np. zabudowy kuchennej, ciężkiej umywalki w łazience, zaleca się użycie bloczków SILIKAT A12. Bloczek ten jest produkowany jako wyrób pełny, przez co podczas kotwienia unika się ryzyka trafienia na drążenie, dzięki czemu zamocowanie jest bardziej stabilne. Przy okazji ścianka wykonana z tego typu bloczka osiąga wyższe parametry akustyczne (RA1 R = 45 dB) i w ten sposób jeszcze lepiej chroni resztę domu przed hałasem, dobiegającym np. z łazienki (prysznic, spłuczka).

Ściany piwnic

Fundamenty i ściany piwnic to elementy konstrukcji budynku, które wymagają użycia wyjątkowo wytrzymałych i trwałych materiałów. W Polsce powszechne stało się stosowanie bloczków betonowych. Większe korzyści daje jednak stosowanie bloczków silikatowych. Mają one wysoką wytrzymałość (20, 25 MPa), niską nasiąkliwość i doskonałą odporność na korozję biologiczną. W skład oferty Grupy SILIKATY wchodzi SILIKAT F25 - produkt przeznaczony do wykonywania ścian poniżej poziomu terenu. Optymalne wymiary, waga, specjalne uchwyty pozwalają na łatwe i wygodne przenoszenie bloczka oraz ustawienie w murze, a dokładność wymiarowa T2 (± 1 mm) pozwala na wykonanie muru zarówno na cienkiej, jak i tradycyjnej spoinie. Oczywiście, tak jak każdy inny materiał, musi być odpowiednio zabezpieczony przed wilgocią. W tym przypadku gładka powierzchni silikatu ułatwia i przyspiesza wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Należy pamiętać, że ściany piwnic ze względu na parcie gruntu zawsze muruje się na pełne spoiny poziome i pionowe, nawet jeśli przegrody nadziemnej części budynku są wykonywane w systemie bezspoinowym.

SYSTEM SILIKATY znalazł zastosowanie przy wykonywaniu ścian w budynkach o ustrojach ścianowych i wypełnień w konstrukcjach szkieletowych. Zalety użytkowe oraz przydatność silikatów sprawdza się w różnych rodzajach budownictwa. Projektując i wykonując przegrodę funkcyjną z silikatów, ma się pewność, że spełni wszystkie wymagania stawiane ścianom, a powstały w tej technologii budynek będzie funkcjonalny, komfortowy w użytkowaniu, trwały i ekologiczny.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej