Gęstożebrowe stropy Teriva

2009-11-24 15:05
Gęstożebrowe stropy Teriva
Autor: Prefbet Śniadowo

Montaż gęstożebrowego stropu Teriva przy użyciu pustaków z betonu komórkowego SKB należy rozpocząć od właściwego przygotowania i zamocowania podpór stałych i montażowych. Podpory muszą być wypoziomowane. Gdy stropy Teriva mają rozpiętość do 4 metrów wystarczy zastosowanie jednej podpory w pasie środkowym.

Stropy Teriva: montaż

W konstrukcjach o większej rozpiętości - od 4,2 do 6 metrów - zaleca się wykonanie dwóch pasów podpór w równych odstępach. Stemple podpór powinny być stężone krzyżulcami z desek.

Wysokość stempli reguluje się podkładanymi pod nie klinami.
Belek Teriva nie należy opierać bezpośrednio na murze z betonu komórkowego, ale na rygach z desek wyniesionych ponad powierzchnię muru na wysokość min. 3 cm. Belka powinna zachodzić na mur na długość min. 10 cm. Belki i pustaki powinny być układane z odpowiednich pomostów roboczych.

 

Układanie belek w module 60 cm

Sprawdzenie modułu powinno się odbywać za pomocą pustaków SKB ułożonych w końcach belek. Możliwość cięcia pustaków piłą ręczną lub mechaniczną znacznie ułatwia ich dopasowywanie na stropie Teriva.
Na obrzeżach stropu należy wykonać wieniec o wysokości nie mniejszej niż wysokość stropu. Minimalna szerokość wieńca wynosi 12 cm. Zbrojenie wieńca powinno się składać z 4 prętów o średnicy min. 10 mm. Strzemiona powinny być wykonane z drutu o średnicy 4,5 mm, w odległości co 25 cm. Wieniec należy betonować równocześnie ze stropem. Wieniec powinien być ocieplony płytkami ocieplającymi.
Pod ściankami działowymi wykonanymi w sposób tradycyjny (np. murowanymi z cegły), usytuowanymi równolegle do belek stropowych, należy wykonać wzmocnione żebra stropowe składające się z ułożonych obok siebie dwóch belek stropowych lub jako odrębną belkę żelbetową. Wzmocnione żebra stropowe należy obliczać na całkowity ciężar ścianki działowej.

 

W stropach - począwszy od rozpiętości 4,2 m - należy stosować żebra rozdzielcze o szerokości 7-10 cm i wysokości równej wysokości stropu. Żebro rozdzielcze powinno znajdować się w środkowej części stropu. Zbrojenie żebra rozdzielczego stanowią 2 pręty (jeden w górnej, drugi w dolnej strefie żebra) o średnicy min. 10 mm i strzemiona z drutu o średnicy 4,5 mm w rozstawie co 30 cm.

Stropy Teriva: budowa, kolejne kroki

  • betonowanie stropu Teriva,
  • usunięcie wszelkich zanieczyszczeń,
  • dokładne zwilżenie elementów stropu.

 

Betonowanie należy prowadzić posuwając się w kierunku prostopadłym do belek. Transport mieszanki betonowej taczkami wymaga wykonania specjalnych pomostów transportowych. Przy podawaniu betonu pompą nie wolno dopuścić do gromadzenia się masy w jednym miejscu.

Masa betonowa musi dokładnie wypełniać wszystkie przestrzenie stropu. Przed betonowaniem trzeba zaślepić otwory w pustakach przylegających do wieńców i żeber rozdzielczych.

 

    

 

 

 

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej