Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie kształci w zawodzie technik instalacji sanitarnych

2012-09-20 17:29
Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie kształci w zawodzie technik instalacji sanitarnych
Autor: Imtech Polska Sp. z o.o. Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie kształcące młodzież w zawodzie technik instalacji sanitarnych

Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie utworzyło specjalną klasę patronacką Imtech kształcącą w zawodzie technik instalacji sanitarnych. Absolwenci tej klasy technikum w Warszawie otrzymają dyplom uprawniający do pracy w Unii Europejskiej. Inicjatorem przedsięwzięcia były: firma Imtech Polska i Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.

Uczniowie Technikum Architektoniczno-Budowlanego, którzy ukończą klasę patronacką Imtech, otrzymają dyplom uprawniający do wykonywania zawodu: technik instalacji sanitarnych na terenie całej Unii Europejskiej. Najlepsi absolwenci otrzymają też możliwość podjęcia pracy w firmie Imtech Polska. Od września 2012 r. naukę w tej klasie rozpoczęło 30 osób.

W Polsce odczuwa się brak techników budownictwa. Celem utworzenia klasy w warszwskim Technikum Architektoniczno-Budowlanym było więc wykształcenie uczniów w zawodzie technika instalacji sanitarnych. Przez pięć lat uczniowie będą zdobywać umiejętności teoretyczne i praktyczne, będą mogli korzystać z wiedzy pracowników firmy Imtech, a także odbywać w niej praktyki. Po uzyskaniu tytułu: technik instalacji sanitarnych mogą również liczyć na zatrudnienie w firmie Imtech.
– Model, w którym uczniowie łączą naukę z pracą i aktywnym zdobywaniem umiejętności praktycznych, jest bardzo popularny w Niemczech – mówi Jacek Andrzejewski, członek zarządu Imtech Polska – Dzięki temu po skończeniu szkoły taki młody człowiek nie ma problemów ze znalezieniem pracy. Może pochwalić się w CV praktycznymi umiejętnościami i pokazać, że ma już doświadczenie. To duży atut na dzisiejszym rynku pracy.

Technik instalacji sanitarnych - praca w Polsce i w Niemczech

Zaletą wprowadzania na rynek edukacyjny takiej oferty jest możliwość wykazania podwójnych uprawnień zawodowych: polskich i niemieckich. Uczniowie intensywnie uczą się drugiego języka i zdają egzamin techniczny, zarówno w języku polskim, jak i niemieckim. Absolwenci klasy patronackiej Imtech w Technikum Architektoniczno-Budowlanym otrzymają dyplom uznawany w całej Unii Europejskiej i sami będą mogli zadecydować o miejscu pracy - w Polsce, na terenie Niemiec czy w innym kraju UE.

Pomoc dla technikum w Warszawie

Firma Imtech Polska wsparła utworzenie klasy patronackiej m.in. poprzez udostępnienie sprzętu komputerowego, a także materiałów szkoleniowych niezbędnych do nauki zawodu. Ponadto zapewni ona szkolenie kadry pedagogicznej Technikum Architektoniczno-Budowlanego z zakresu rozwiązań stosowanych przez Amtech. Imtech Polska planuje także praktyki zawodowe dla uczniów patronackiej klasy udostępniając do celów dydaktycznych, zarówno swoich ekspertów, jak i całe zaplecze techniczne.

Więcej o Technikum Architektoniczno-Budowlanym im. Stanisława Noakowskiego

Technikum mieści się w Warszawie, w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych wraz ze Szkołą Policealną nr 22. Kształci wysokiej jakości techników budownictwa, którzy mogą po maturze kontynuować naukę w uczelniach wyższych bądź podjąć pracę zgodnie z wyuczonym zawodem. Rokrocznie młodzież Technikum Architektoniczno-Budowlanego przystępuje do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, zdobywając wyróżnienia i indeksy na studia budowlane. W ogólnopolskiej klasyfikacji szkół warszawskie Technikum Architektoniczno-Budowlane zajmuje czołowe miejsca.

I o firmie Imtech 

Imtech Polska Sp. z o.o. działa w naszym kraju od 16 lat. Projektuje i realizuje instalacje dla obiektów wielkopowierzchniowych, takich jak centra handlowe, zakłady przemysłowe, stadiony i areny, obiekty kultury, lotniska i szpitale. Kładzie nacisk na wdrażanie rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych. Wśród najważniejszych realizacji Imtech w Polsce są stadiony na Euro 2012 w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu, a także biurowiec Zebra Tower w Warszawie, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi oraz Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku. Imtech Polska jest częścią grupy Imtech NV z siedzibą w Holandii. Na całym świecie Imtech zatrudnia ok. 28 tys. pracowników.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej