Systemy sanitarne - NIBCO

2008-06-03 11:15
Systemy sanitarne
Autor: NIBCO Sp. z o.o.

Minęło już ponad sto lat od momentu pojawienia się NIBCO w gronie producentów systemów sanitarnych. Nasze instalacje stosowane są obecnie na całym świecie zarówno w budownictwie mieszkaniowym - jedno i wielorodzinnym, budynkach użyteczności publicznej - centrach handlowych, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, jak i w obiektach przemysłowych.

W naszej ofercie znajdą Państwo kompletne systemy z PVC-C (w zakresie średnic od 1/2'' do 4''), PVC-U (w zakresie średnic od 1/2'' do 8'').

System rur i kształtek z PVC-C do 2" przeznaczony do ciepłej i zimnej wody użytkowej jest produkowany w systemie wymiarowym miedzi (system CTS). Do produkcji tego systemu wykorzystuje się dwa typy rur: FlowGuard Gold oraz Greenline. Oba typy są w kolorze beżowym a różnią się kolorem paska na rurze. Rura z żółtym paskiem to rura FlowGuard Gold, z zielonym paskiem to rura Greenline. Rura w wersji FlowGuard Gold znacznie lepiej zachowuje się w niskich temperaturach oraz łatwiej się ją tnie. Kształtki do obu typów rur są jednakowe i wykonane z PVC-C FlowGuard Gold. Powyżej 2" system rur i kształtek z PVC-C jest produkowany w kolorze jasno szarym i odpowiada wymiarowo systemowi rur stalowych-system IPS. Parametry pracy systemu PVC-C (zarówno IPS jak i CTS) to: (70oC i ciśnienie 8 barów.

- Temperatura maksymalna 70oC (temperatura awaryjna 95oC)
- Maksymalne ciśnienie pracy - zgodnie z katalogiem. I tak np. dla systemu CTS jest to 27,6 bar w temperaturze 23oC. Dla systemu IPS - maleje wraz ze wzrostem średnicy tak, że dla 4" wynosi ono 22,1 bar w temperaturze 23oC. Dla temperatury powyżej 23oC maksymalne ciśnienie pracy ulega zmniejszeniu (współczynnik zmniejszający ciśnienie podano w katalogu).

System rur i kształtek z PVC-U przeznaczony do zimnej wody wymiarowo odpowiadający rurom stalowym (system IPS) jest produkowany w dwóch wersjach: wersja amerykańska w której rury produkowane są jako typoszereg Sch 40 w którym wzrostowi średnicy odpowiada zmniejszenie ciśnienia roboczego oraz w wersji europejskiej w której rury produkowane są zgodnie z PN-EN 1452-2 w określonych grupach ciśnieniowych PN15, PN12 oraz PN9. Kształtki spełniają wymagania zarówno norm amerykańskich jak i europejskich. W instalacjach przemysłowych maksymalna temperatura stosowania PVC-U to 45oC.
Rury i kształtki wykonane z PVC-C i PVC-U charakteryzują się znakomitą odpornością chemiczną, co umożliwia przesyłanie oprócz wody, również wielu innych cieczy np.: alkoholi, soków owocowych, mleka, olejów jadalnych, oraz kilkuset związków chemicznych. Z tego względu instalacje NIBCO stosuje się z powodzeniem w zakładach przemysłowych.
|Trwałość instalacji NIBCO ocenia się na minimum 50 lat, co zostało poparte szczegółowymi badaniami laboratoryjnymi, przeprowadzonymi w renomowanych laboratoriach. System instalacji NIBCO spełnia surowe wymagania inwestorów, wykonawców i użytkowników. Jest to rozwiązanie tanie, trwałe i niezawodne. Szczególną zaletą tego systemu jest jego całkowite bezpieczeństwo dla zdrowia potwierdzone wynikami badań naukowych prowadzonych w okresie ponad 40 lat stosowania systemu w USA.
Instalacje NIBCO nie korodują i nie zarastają osadem. Są chemicznie, fizycznie i bakteriologicznie obojętne dla płynącej nimi wody utrzymując jej czystość, klarowność i świeżość. Dzięki gładkim powierzchniom ścianek wewnętrznych rur, występują w nich mniejsze opory i straty ciśnienia, niż w instalacjach tradycyjnych. Umożliwia to stosowanie mniejszych średnic rur dla osiągnięcia optymalnej wydajności przepływu. Nie wymagają drogiej konserwacji, gdyż trwałe połączenia zapewniają bezawaryjną pracę przez dziesiątki lat.
Przewody instalacji NIBCO są słabymi przewodnikami ciepła, co do minimum ogranicza konieczność stosowania dodatkowych otulin izolacyjnych. Zarówno tworzywo PVC-C jak i PVC-U wykazują znakomite właściwości ognioodporne. Temperatura zapłonu PVC-U wynosi około 390oC, natomiast w przypadku PVC-C sięga nawet 433oC. Istotne jest, że instalacje NIBCO nie podtrzymują procesu palenia i gasną po usunięciu źródła ognia. Przy spalaniu, zwłaszcza PVC-C wydzielają się niewielkie ilości dymu, a toksyczność emitowanych do otoczenia substancji nie jest większa niż przy spalaniu drewna. Wymienione właściwości spowodowały, iż materiały te są powszechnie stosowane w budownictwie i cieszą się rosnącą popularnością, wypierając z rynku przestarzałe technologie.
Łączenie rur i kształtek w systemie PVC-C jak i systemie PVC-U odbywa się za pomocą "klejów" agresywnych. Jest to w zasadzie zgrzewanie na zimno. Czas wykonania takiego połączenia zależy od temperatury montażu i nie przekracza 1 min. W obu systemach występują elementy gwintowane oraz kołnierzowe pozwalające na połączenie z dowolnym systemem instalacyjnym. Poniżej znajdą Państwo wskazówki dotyczące montażu instalacji klejonych, a także praktyczne porady, które pozwolą uniknąć błędów montażowych.

Sposób montażu instalacji PVC-U i PVC-C w systemie NIBCO

1. Przed przystąpieniem do klejenia instalacji dla sprawdzenia wymiarów należy wykonać tzw. łączenie "na sucho". Rura powinna swobodnie wchodzić do 2/3 głębokości gniazda złączki.

 

2. Cięcie rur najlepiej jest wykonać specjalnymi nożycami lub w przypadku większych średnic, przecinakami rolkowymi. Można je również ciąć przy pomocy piłki do metalu pamiętając o zachowaniu kąta prostego w stosunku do osi rury.

 

 

3. Końcówki przeciętych rur należy sfazować. Zapobiega to zgarnianiu kleju przy wkładaniu rury do wnętrza złączki. Za pomocą suchej szmatki należy usunąć opiłki i wszelkie inne zanieczyszczenia.

 

 

4. Przed przystąpieniem do właściwego klejenia, należy posmarować łączone elementy oczyszczaczem (ma to na celu wstępne zmiękczenie łączonych elementów), a następnie klejem. Przy technologii jednostopniowej, tj. przy użyciu kleju ONE STEP, nie jest konieczne użycie oczyszczacza.

 

 

5. Proces klejenia nie powinien przekraczać 1 min. Po wciśnięciu do oporu rury w gniazdo złączki należy dokonać obrotu o 1/4 uzyskując równomierne rozprowadzenie spoiwa.

 

 

6. Łączone elementy przytrzymujemy przez 15-30 sek., nie dopuszczając do wysunięcia rury z gniazda złączki. Nadmiar kleju wycieramy suchą szmatką. Przy prawidłowym połączeniu na styku rury i złączki powstaje równy wałeczek kleju.

 

 

7. Do łączenia rur i kształtek PVC-U i PVC-C należy używać klejów specjalnie do tego celu przeznaczonych i zalecanych przez NIBCO Sp. z o.o.

 

 

 

8. Przy łączeniu z innymi systemami bądź urządzeniami do instalacji wody zimnej można stosować złączki z gwintem zewnętrznym PVC-U. Przy instalacjach wody ciepłej stosować połączenia śrubunkowe.

 

 

 Porady dla Wykonawców

Kilkuletnie doświadczenia instalatorów montujących instalacje sanitarne z PVC-C i PVC-U oferowane przez NIBCO zaowocowały wieloma praktycznymi uwagami, które prezentujemy poniżej. Niezależnie od zakresu robót i złożoności instalacji, wykonawca, w swoim własnym interesie, winien ściśle stosować się do niżej wymienionych zaleceń:

1. Nie należy łączyć elementów (rura / kształtka), jeśli koniec rury, przed posmarowaniem spoiwem, luźno (bez oporów) dochodzi do końca gniazda złączki. Wadliwe elementy należy wymienić na nowe wg zasad określonych "w trybie postępowania reklamacyjnego"

 

2. Przed łączeniem należy przestrzegać fazowania krawędzi końcówek rur.

 

3. Do łączenia nie wolno używać (spoiwa) kleju, który zmienił konsystencję na galaretowatą lub jest przeterminowany. Należy stosować kleje specjalnie przeznaczone do łączenia elementów z PVC-C i PVC-U, zalecane przez NIBCO Sp. z o.o. Kleje te bezpowrotnie tracą swoje właściwości techniczne w przypadku rozcieńczenia ich jakimkolwiek rozpuszczalnikiem.

 

 

4. Przy wykonaniu łączenia w technologii dwustopniowej, przed posmarowaniem elementów klejem należy stosować oczyszczacz tzw. "primer"

 

5. Nie zaleca się łączenia w temperaturze poniżej 5oC oraz w deszczu. W pomieszczeniu, w którym się odbywa montaż, nie wolno używać otwartego ognia!

 

 

6. Ze względu na stożkowy gwint w kształtkach PVC-U z GW należy zachować ostrożność przy ich łączeniu z gwintem metalowym GZ. Kształtki plastykowe z PVC-C i GW muszą posiadać pierścień uszczelniający [O ring] z EPDM (uszczelnienie połączenia uzyskuje się poprzez uszczelkę EPDM) Złączki z gwintem zewnętrznym PVC-C można stosować do zimnej wody natomiast w zastosowaniach do ciepłej wody obligatoryjne staje się stosowanie śrubunków (nr kat. 4733). W podłączeniach pod baterię do ciepłej wody stosować kolanka śrubunkowe (nr kat 4707- 356).

 

7. Wszelkie źródła ciepłej wody użytkowej (kotły, piece, wymienniki ciepła rozdzielacze wymienników), mające zasilać instalację wykonaną z PVC-C, winny być zaopatrzone na wyjściu w sprawne urządzenie termostatyczne eliminujące możliwość dostania się do instalacji wody o temperaturze pracy przekraczającej 70oC. Nie przekraczać temperatury awaryjnej 95oC.

 8. Możliwość stosowania rur PVC-C NIBCO do c.w.u. przy piecach przepływowych, tak gazowych jak i elektrycznych, ustala producent tych pieców. Producent ustala również sposób zamontowania rur do pieca (doprowadzenie i odprowadzenie wody).

 

 

9. Dla uszczelnienia łączników gwintowanych z CPV-C i PVC-U stosować taśmę teflonową dużej gęstości, min 0,1 mm lub minimalną ilość przeczesanych pakuł lnianych. Tak w jednym jak i drugim przypadku możliwe jest stosowanie pasty teflonowej. Ręczne dokręcanie połączeń powinno być wystarczające. Dopuszcza się dalsze dokręcanie za pomocą klucza z zachowaniem maksymalnej ostrożności(miękkie dokręcanie) o maksimum 1,5 do 2 obrotów.

 

10. Przed zamówieniem elementów połączeń gwintowanych i kołnierzowych dla instalacji o średnicach powyżej 2" należy skontaktować się z Działem Produktu NIBCO w Łodzi.

 

11. Uzyskanie samokompensacji wydłużeń termicznych rur jest możliwe, jeżeli wykorzystuje się warunki budowlane tj. uskoki, załamania. Zaleca się wykonywać kompensacje pionów instalacyjnych przy przejściach przez stropy.

FP - punkt stały
PP - punkt ślizgowy (przesuwany)

12. W przypadku, gdy wymaganie są obejścia, należy używać obejść jednoczęściowych oferowanych przez NIBCO (nie mylić z wykonaniem kompensacji typu "U").

 


:

13. W przejściach przez stropy i ściany, rury PVC-C czy PVC-U należy prowadzić w rurach osłonowych. Zabrania się stosowania tulei metalowych.

 

14. Z rur PVC-C i PVC-U nie należy wykonywać instalacji gazowych i sprężonego powietrza.

 

15. Próby ciśnieniowe instalacji z PVC-C i PVC-U mogą być wykonywane wyłącznie z użyciem wody jako czynnika ją wypełniającego.

 

16. Próbę ciśnieniową można wykonać po upływie co najmniej 2 godzin od wykonania ostatniego połączenia "klejonego". Docelowe uruchomienie instalacji wraz z osiągnięciem wszystkich parametrów zaleca się przeprowadzić nie wcześniej, niż po upływie 12 godzin od wykonania ostatniego połączenia "klejonego".

 

 

17. Stosowanie uchwytów z wkładką elastyczną inną niż oferowane przez NIBCO winno być uzgodnione z Działem Produktu.

 

 

18. Nie wolno dopuścić do zamarznięcia wody w rurach PVC-C i PVC-U.

DLACZEGO INSTALACJE KLEJONE NIBCO?

Każdy, kto podejmuje decyzje, o wykonaniu instalacji sanitarnej musi dokonać wyboru: metal czy plastik?
O wyborze technologii decyduje wiele elementów. Dziś powszechnym stał się fakt, że jednym z głównych elementów każdej instalacji sanitarnej, który ma wpływ na jakość i komfort użytkowania jest rura z tworzywa sztucznego. System instalacji PVC-C i PVC-U NIBCO jest optymalny do instalacji wody ciepłej i zimnej, spełnia wszystkie wymagania inwestorów, wykonawców i użytkowników. Jest trwały i niezawodny. Posiada atesty higieniczne PZH oraz odpowiednie aprobaty techniczne wydane przez COBR TI Instal, a jakość systemu gwarantuje program ciągłej kontroli potwierdzony certyfikatem jakości ISO 9001 : 2000. Szczególną zaletą tego systemu jest brak kosztownych przyrządów do jego montażu, szybkość montażu oraz przepływ pełnym przekrojem rury pozwalający na maksymalne zmniejszenie średnic rur (brak dławienia przepływu na kształtkach).

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej