Rury PE do budowy wodociągów na terenach górniczych

2007-05-29 17:00

We wrześniu 2005 roku ruszyła trzecia linia do produkcji rur polietylenowych z PE 100 SDR 17 w średnicach od 90 do 315 mm. Aby spełnić oczekiwania i potrzeby klientów, firmaValsir Polska postanowiła poddać rury badaniom dotyczącym możliwości stosowania na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej.

10 sierpnia 2006 roku firma Valsir Polska otrzymała pozytywną opinię techniczną, dotyczącą spełnienia warunków stosowania rur wodociągowych z polietylenu na terenach objętych eksploatacją górniczą. Opinie wydano na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z procedurami badawczymi, uwzględniając specyfikę pracy rurociągów na terenach górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem wytrzymałości złącz zgrzewanych, a w szczególności określeniem:

  • wytrzymałości na rozciąganie próbek ze zgrzewem i bez zgrzewu oraz wyznaczenie współczynnika zgrzewu i określenie wydłużenia przy zerwaniu,
  • kąta ugięcia w zgrzewie, w próbie zginania.

W wyniku badań stwierdzono, że rury polietylenowe z PE100 produkcji Valsir Polska przeznaczone do budowy podziemnych wodnych rurociągów ciśnieniowych, w zakresie średnic 90÷315 mm, łączone metodą zgrzewania doczołowego lub mufowego, w tym również przy pomocy złączy elektrooporowych, mogą być stosowane na terenach szkód górniczych, a w szczególności przy ciśnieniu roboczym równym - do III kategorii szkód górniczych włącznie, przy ciśnieniu roboczym niższym od nominalnego o jeden stopień z typoszeregu - do IV kategorii szkód górniczych włącznie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej