Pomporozdrabniacze i pompy w instalacjach sanitarnych – zalecenia montażowe

2019-07-10 11:39
rozdrabniacz wc
Autor: SFA Pomporozdrabniacz WC

Pompozdrabniacze i pompy mają zastosowanie w instalacjach sanitarnych w gospodarstwach domowych oraz obiektach użyteczności publicznej. Urządzenia rozdrabniająco-przepompowujące służą do odprowadzania ścieków organicznych i bytowych do oddalonej kanalizacji, szamba lub oczyszczalni ścieków.

Spis treści

  1. Gdzie się stosuje pomporozdrabniacze i pompy do ścieków
  2. Pompa WC z rozdrabniaczem - zalecenia instalacyjne
  3. Jak należy zamontować rozdrabniacz WC?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • na co należy zwrócić uwagę, montując pomporozdrabniacze
  • jakie są zasady prawidłowego montażu pomporozdrabniaczy i pomp

Gdzie się stosuje pomporozdrabniacze i pompy do ścieków

Pomporozdrabniacze i pompy umożliwiają urządzenie łazienki, pralni czy też kuchni w miejscach do tego wcześniej nieprzystosowanych. Pozwalają na adaptację na cele użytkowe pomieszczeń, w których główna instalacja kanalizacyjna, ściekowa znajduje się zbyt daleko lub powyżej wymaganego poziomu. Zastosowanie rozdrabniaczy, a także pomp do wody brudnej może rozwiązać wiele problemów z odprowadzeniem ścieków z różnych pomieszczeń (łazienki, WC, kuchnie, pralnie), nietypowo położonych w mieszkaniach czy domach prywatnych (np. na strychach, w piwnicach), jak również w budynkach czy lokalach użyteczności publicznej (puby, restauracje, gabinety lekarskie, hotele itp.). Istotny jest właściwy dobór urządzeń - w miejscach publicznych nie stosujmy urządzeń przeznaczonych do użytku domowego. Problem braku pionu kanalizacyjnego w adaptowanym na cele użytkowe pomieszczeniu (grawitacyjne odprowadzenie ścieków) rozwiązuje właśnie pompa z rozdrabniaczem.

Pompa WC z rozdrabniaczem - zalecenia instalacyjne

Przy montażu instalacji sanitarnej z pomporozdrabniaczem należy przestrzegać kilku ważnych zasad:

  • należy zastosować zawór spustowy, umożliwiający usunięcie zawartości z rury odprowadzającej w przypadku demontażu pompy z rozdrabniaczem lub ewentualnego serwisowania urządzenia. Zaleca się również zastosowanie zaworu odcinającego odpływ.
  • jeżeli mamy odpływ poziomy i pionowy, to odprowadzenie poziome należy stosować po odprowadzeniu pionowym,
  • jeżeli odprowadzamy ścieki w poziomie na odległość większą niż 12 m, po tej odległości zwiększamy średnicę odpływu oraz stosujemy zawór napowietrzający w najwyższym punkcie odpływu, czyli tuż za przejściem odpływu pionowego w odpływ poziomy,
  • jeżeli odprowadzamy ścieki na pewną wysokość, to zmniejsza się wydajność tłoczenia w poziomie o odpowiednią wartość (1 m w pionie odpowiada 10 m w poziomie). Aby nie tracić wydajności tłoczenia, nie należy używać kolanek o kącie 90° - zamiast nich powinno się użyć dwóch kolanek o kącie 45°.

Wszystkie złączki, opaski potrzebne do instalacji rozdrabniaczy producent dostarcza wraz z urządzeniem.

WARTO WIEDZIEĆ

Producenci pomporozdrabniaczy podają maksymalne parametry wysokościowe i odległościowe, np.: wys. 5 m i odległość 100 m. Oznacza to, że maksymalną odległość 100 m uzyskujemy przy wysokości podnoszenia 1 m, przy 2 m będzie to 80 m odległość tłoczenia, przy 3 m - 60 m, przy 4 m odpowiednio 60 m, a maksymalne podnoszenie 5 m, to odległość 40 m. Należy zwrócić uwagę na tę zależność w instrukcjach montażu rozdrabniaczy. Jak widać oba parametry są ze sobą ściśle związane, tzn. im wyższa wysokość podnoszenia ścieków tym mniejsza odległość tłoczenia ich w poziomie.

Pompa z rozdrabniaczem
Autor: SFA Przykładowe pomieszczenia, w których konieczne jest odprowadzenie ścieków. Ze wszystkich przyborów odprowadzamy zużytą wodę i ścieki grawitacyjnie do urządzenia tradycyjnymi rurami (kolor ciemnoniebieski). Odprowadzenie ścieków (kolor jasnoniebieski) wykonujemy rurą klejoną o Ø 22-32 mm ze względu na ciśnienie wytwarzane przez pompę w instalacji (0,3-1,5 barów)

Jak należy zamontować rozdrabniacz WC?

Urządzenie montuje się w odległości min. 5 cm od ściany, na płaskiej, równej powierzchni, koniecznie przykręcając je do podłoża. Nie przykręcamy rozdrabniaczy do ścian, aby uniknąć głośnej pracy i ewentualnych stuków związanych z wibracją urządzenia.

Rozdrabniacz wc
Autor: SFA Montując rozdrabniacz, należy pamiętać o zamocowaniu manszety na poziomym króćcu wylotowym z kompaktu do rozdrabniacza przystawkowego za pomocą opaski metalowej
Rozdrabniacze
Autor: SFA Montując rozdrabniacze, zawsze powinno się przestrzegać spadków (kątów pochylenia rur) pomiędzy przyborami a urządzeniem
Montaż rur przy instalacji pomporozdrabniacza
Autor: SFA Należy zastosować drenaż rury odprowadzającej oraz zawór odcinający powyżej, przydatny w razie konserwacji, naprawy, wymiany rozdrabniacza. Rury zawsze muszą mieć minimalny spadek powyżej 1%
montaz pomporozdrabniacza kolanka
Autor: SFA Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, powinno się unikać stosowania kolanek. Strata w podnoszeniu słupa ścieków na 1 kolanie wynosi 50 cm. Zamiast jednego kolana 90º warto użyć dwóch kolan o kącie 45º

Aby uniknąć efektu "zasyfonowania”, zwłaszcza przy większych odległościach tłoczenia, powinno sie stosować zawory napowietrzające oraz zwiększać średnicę rur poziomych.

System orurowania odprowadzjący ścieki z urządzenia musi być szczelny: stosujemy tylko rury klejone lub zgrzewane. Po podłączeniu urządzenia należy zawsze sprawdzić szczelność połączeń.

WAŻNE

Zawsze należy przestrzegać zasady, aby w miejscach publicznych nie stosować urządzeń do użytku domowego ze względu na metodę rozdrabniania fekaliów, moc użytych urządzeń oraz odporność na środki higieny osobistej często wrzucane do misek ustępowych.

montaz pomporozdrabniaczy
Autor: SFA Przy odprowadzaniu ścieków powyżej do poziomej rury kanalizacyjnej należy podłączyć rurę tłoczną urządzenia z trójnikiem od góry, zachowując kierunki przepływu ścieków

Podsumowując, pomporozdrabniacze pozwalają na zaaranżowanie toalet, łazienek, kuchni lub pralni w miejscach , w których dostęp do kanalizacji ściekowej jest utrudniony lub piony kanalizacyjne są oddalone - nie wymaga to przeprowadzania poważnych i kosztownych prac remontowych. Wystarczy łatwa do ukrycia, cienka rura średnicy od 22 do do 50 mm, by odprowadzić ścieki (także z fekaliami) do tradycyjnych pionów kanalizacyjnych lub szamb. Montaż urządzenia jest łatwy, wystarczy przestrzegać kilku zaleceń instalacyjnych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej