Nowoczesne i racjonalne zarządzanie kosztami podgrzewu c.w.u. z zaworem Calido P58

2024-06-26 8:13 Materiał sponsorowany
ARKA
Autor: ARKA Termostatyczny zawór cyrkulacyjny P58

Troska o środowisko oraz efektywne zarządzanie energią to dziś kluczowe wyzwania ludzkości. Dlatego inżynierowie z naszego Działu Wdrożeń i Rozwoju opracowali nowy model termostatycznego zaworu cyrkulacyjnego P58, który poprzez regulację i zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, pozwala oszczędzić energię niezbędną do podgrzania ciepłej wody użytkowej.

Głównym założeniem konstrukcyjnym nowego zaworu P58 było podwyższenie efektywności regulacji instalacji c.w.u. i zmniejszenie kosztów podgrzania wody. Poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i zwiększenie współczynnika Kv w zaworze P58, udało się zoptymalizować pracę instalacji c.w.u. w węzłach, zwiększając możliwość ich regulacji. Miało to bezpośredni wpływ na efektywną kontrolę kosztów podgrzewu, co sprostało oczekiwaniom zarządców oraz ostatecznych odbiorców, jakimi są mieszkańcy budynków wielorodzinnych. Termostatyczny zawór cyrkulacyjny P58 to obecnie najprostszy i najtańszy sposób na skuteczne oszczędzanie energii.

ARKA
Autor: ARKA Uproszczony schemat montażu termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych P58

Funkcje termostatycznego zaworu cyrkulacyjnego P58

  • termiczne zrównoważenie instalacji ciepłej wody użytkowej - poprawa komfortu użytkowania instalacji i oszczędność energii,
  • adaptacja pracy instalacji do chwilowego zmiennego zapotrzebowania na ciepłą wodę - gwarancja stałej (zadanej) temperatury,
  • skrócenie czasu oczekiwania na ciepłą wodę,
  • zrównoważenie ΔT dla całej instalacji ciepłej wody wracającej na wymiennik - zmniejszenie kosztów ciepłej wody dla ostatecznego odbiorcy,
  • przeciwdziałanie rozmnażaniu się bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody,
  • ochrona instalacji ciepłej wody użytkowej przed zbyt wysoką temperaturą.

Zasada działania

Termostatyczne elementy zaworów P58 regulują natężenie przepływu w zależności od temperatury wody zasilającej w sposób automatyczny, zachowując zadaną temperaturę w każdym odcinku obsługiwanej instalacji. Dzięki ich zastosowaniu wraz ze zwiększeniem Kv zaworów do 2,3 m3/h, natężenie przepływu wytworzone przez pompę cyrkulacyjną jest przenoszone na pozostałe piony powrotów instalacji ciepłej wody znacznie efektywniej, powodując zrównoważenie ΔT dla całej instalacji ciepłej wody wracającej na wymiennik.

Arka instalacje zawór
Autor: ARKA

Proces dezynfekcji, a Legionella

Bakteria Legionella może być obecna w dużych instalacjach wodnych. Aby jej skutecznie przeciwdziałać, konieczna jest dezynfekcja termiczna dostarczanego  medium. Proces ten jest realizowany przez dostawcę ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych. W wyniku zwiększenia temperatury wody z 55° C do 65° C w instalacji, wkład termostatyczny przymyka przepływ wody przez zawór do minimum w głównej komorze zaworu (z pokrętłem regulacyjnym). Od temperatury wody ok. 68° C obejście z drugim wkładem termostatycznym rozpoczyna automatycznie proces dezynfekcji. Najwyższy przepływ w procesie dezynfekcji występuje przy temperaturach 70-72° C i po przekroczeniu tej wartości dopływ zostaje ograniczony i maleje. Gdy temperatura osiągnie 75° C dopływ wody zostaje znacznie ograniczony, a proces dezynfekcji po upływie wymaganego czasu zostaje zakończony.

ARKA
Autor: ARKA Zależność współczynnika Kv od temperatury wody przepływającej przez zawór

Wskaźnik GJ/m3 a prawidłowa praca instalacji ciepłej wody

Wskaźnik GJ/m3 to iloraz niezbędnej energii wyrażonej w GJ do podgrzania 1 m3 wody. Według literatury branżowej iloraz w przedziale 0,2 - 0,3 GJ/m3 będzie świadczył o zrównoważonej instalacji ciepłej wody użytkowej oraz o racjonalnych kosztach podgrzewu. Parametry wskaźnika powyżej 0,3 GJ/m3 będą świadczyły o konieczności regulacji pracy instalacji ciepłej wody użytkowej oraz o podwyższonych kosztach dla użytkowników lokali mieszkalnych.

Dzięki współpracy nawiązanej z jedną z koszalińskich spółdzielni mieszkaniowych, przetestowaliśmy zawory cyrkulacyjne P58 w budynkach mieszkalnych. Przeprowadzone całoroczne analizy prac na 10 szt. zamontowanych zaworów P58 potwierdziły wskaźnik równy 0,21 GJ/m3 na węźle cieplnym w wysokim budynku wielorodzinnym.

Duże oszczędności zaczynają się od małych kroków, dlatego inwestycja Zarządców budynków w termostatyczne zawory cyrkulacyjne Calido P58 to postawa proekologiczna na rzecz lepszej przyszłości.

Listen on Spreaker.
Partnerzy
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej