Zabezpieczenie elewacji przed gołębiami

2010-02-23 17:02
Zabezpieczenie elewacji i dachu przed gołębiami
Autor: INWEN Spółka Jawna

Zanieczyszczone elewacje, zapaskudzone rynny i dachy – to charakterystyczny znak obecności gołębi. Urzędy miast, zarządcy budynków jak i deweloperzy powinni jednak wiedzieć, że radykalny spadek estetyki to nie jedyne konsekwencje braku zabezpieczenia elewacji przed ptakami.

Obecność gołębi w aglomeracjach miejskich prowadzi do fizycznych uszkodzeń obiektów, korozji oraz rozprzestrzeniania się chorób odzwierzęcych. Dodatkowo, sprzątanie po nich może oznaczać dla dużej firmy wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Czy istnieje recepta na szkody wyrządzane przez gołębie?

Gołębie, z racji na wyjątkową uciążliwość, zwykło nazywać się ,,latającymi szczurami”. Główny powód takiego przydomku to zanieczyszczenia na budynkach, których sprawcami są właśnie gołębie. Parapety okienne, elewacje i dachy są szczególnie narażone na obecnośd ptaków i wiążący się z tym spadek estetyki. W efekcie, obiekty, na których odpoczywają gołębie prezentują się odpychająco i wyglądają na zaniedbane. Jest to nieprzyjemne zarówno dla osób obserwujących budynek jak i dla tych, którzy w nim mieszkają.
Osoby odpowiedzialne za stan obiektu często decydują się na skorzystanie z usług porządkowych, jednak jest to rozwiązanie tylko tymczasowe. Po upływie zaledwie kilku dni od usunięcia zanieczyszczeń, ptaki z powrotem pokrywają odchodami parapety, gzymsy, rynny itd. Regularne opłacanie zabiegów porządkowych to poważne i nie przynoszące długofalowego efektu obciążenie dla budżetu. Jeszcze mniej korzystnie wypada bierna postawa ponieważ pozostawienie znacznej ilości gołębich odchodów na parapetach, pomnikach i rynnach może nawet spowodować ich fizyczne uszkodzenie.

Zobacz koniecznie: Drzewo w mieście

Gołębie przyczyniają się także do zachorowań ludzi na różne choroby odzwierzęce, np. gruźlicę ptasią i gruźlicę ptasiopodobną, ornitozę oraz szereg chorób przewodu pokarmowego. Dolegliwości te wywoływane są przez szkodliwe mikroorganizmy, tj. Campylobacter, Salmonella oraz inne przenoszone za pośrednictwem gołębi. Ponadto, na ptakach oraz w miejscach ich gniazdowania bytuje mnóstwo ektopasożytów: pcheł, roztoczy i ptaszyńców odpowiedzialnych za problemy alergiczne wielu ludzi. Czynnikiem alergennym jest również upierzenie gołębi. W obliczu tak dużej liczby zagrożeń rośnie zainteresowanie rozwiązaniami chroniącymi przed niepożądaną obecnością gołębi.

Zabezpieczenie elewacji i dachu przed gołębiami
Autor: INWEN Spółka Jawna

,,Ludzie odpowiedzialni za obiekty różnego typu coraz chętniej decydują się na zainwestowanie w profesjonalne zabezpieczenie opracowane z myślą o relokacji gołębi” – przyznaje Paweł Dwierzyoski, przedstawiciel BirdSystem, dodając – ,,To rozsądny wybór biorąc pod uwagę koszt i czas związany z regularnym usuwaniem ptasich zanieczyszczeń”.

Jedną z firm, która zdecydowała się na oddalenie gołębi jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie. ,,Architektura naszego budynku sprzyjała zakładaniu gniazd przez ptaki, dlatego zabrudzenia elewacji stanowiły dla nas poważny problem” – przyznaje Janusz Pietrzak, kierownik sekcji techniczno-gospodarczej SPZOZ w Bychawie. – ,,Z tego względu, zainstalowaliśmy 200 m systemu odstraszającego gołębie. Całość inwestycji wraz z montażem kosztowała ok. 4000 zł i zabieg ten zdał egzamin. Gołębie zaczęły omijać nasz zakład”. Dzięki temu placówka uniknęła ewentualnych wydatków na usunięcie ptasich odchodów i utrzymanie budynku w czystości. - ,,Gruntowne wyczyszczenie elewacji wiąże się z dużymi kosztami, np. wymaga to skorzystania z dźwigu. W naszym przypadku, takie jednorazowe doprowadzenie obiektu do porządku to koszt ok. 1500 zł, a należałoby to robić mniej więcej raz na kwartał” – dodaje Janusz Pietrzak.
Mowa tu o zaledwie jednym budynku, więc szkody wyrządzane przez gołębie to nieporównywalnie większe obciążenie budżetu dla spółdzielni mieszkaniowych oraz deweloperów. Biorąc pod uwagę fakt, że zainwestowanie w system do relokacji gołębi zwraca się już po niecałym roku, firmy otrzymują w ten sposób szansę zwiększenia swoich oszczędności.
Awirepelenty mechaniczne do ochrony przed ptakami stanowią receptę na utrzymanie obiektu w czystości, uniknięcie zbędnych wydatków oraz oddalenie ryzyka epidemiologicznego.
BirdSystem zapewnia nie tylko skuteczność, ale również bezpieczeostwo dla odstraszanych gołębi. Potwierdza to prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: ,,Jak dotąd nie opisano w literaturze fachowej chociażby jednego przypadku poranienia ptaków przez tępo zakooczone szpilki odstraszaczy, dlatego w wielu krajach metodę przepłaszania ptaków za pomocą odstraszaczy typu BirdSystem zalicza się do metod ekologicznych i włącza się je do programu integrowanej ochrony obiektów przed szkodliwymi ptakami.

Zabezpieczenie elewacji i dachu przed gołębiami
Autor: INWEN Spółka Jawna

Więcej o systemie

Produkty BirdSystem to system modułów z kolcami chroniący obiekty przed gołębiami oraz negatywnymi skutkami ich obecności. Stosuje się go na zewnątrz budynku po to, aby ochronić miejsca, w których ptaki odpoczywają, nocują i gniazdują. Odstraszacze zakłada się na gzymsach, pasach podrynnowych, parapetach okien, belkach, występach, kominach, na małych elementach architektonicznych, tablicach, kasetonach reklamowych i w innych miejscach, w których ptaki są aktywne.

Oferowane rozwiązania są nieszkodliwe dla ptaków. Nie ranią i nie powodują śmierci ptaków, a jedynie je odstraszają. Ptaki unikają powierzchni, na których umieszczone są tego typu urządzenia, gdyż z daleka dobrze je widzą. Wzrok u ptaków jest bardzo dobrze rozwiniętym zmysłem. Ptaki widzą ze znacznie większą precyzją niż inne kręgowce, wliczając w to człowieka. W wielu krajach metodę przepłaszania ptaków za pomocą produktów typu BirdSystem zalicza się do metod ekologicznych i włącza się ją do programu integrowanej ochrony obiektów przed szkodliwymi ptakami.

Możliwe są dwa rodzaje instalacji tych urządzeń: nitowanie/przykręcanie oraz klejenie. W listwach urządzenia umieszczono otwory umożliwiające montaż produktów za pomocą nitów lub wkrętów. Metoda ta wymaga naruszenia powierzchni podłoża. Powszechną metodą montażu urządzenia jest klejenie. Urządzenie można przyklejać do różnorodnych powierzchni za pomocą odpowiednio dobranych klejów montażowych. Powierzchnie klejenia muszą być czyste i suche, dlatego też zaleca się dokładne oczyszczenie, odtłuszczenie i osuszenie powierzchni. Metoda ta, jest zalecana ze względu na szybkość montażu oraz nienaruszanie podłoża. Tak, zainstalowane urządzenia można myć wysokociśnieniowym strumieniem wody, pamiętając by strumień kierować prostopadle do powierzchni listwy.

Dzięki zastosowaniu bezbarwnego tworzywa oraz cienkich i wytrzymałych szpilek, BirdSystem tworzy praktycznie niewidoczne dla człowieka zabezpieczenie obiektu, nie szpecąc go oraz nie zmieniając jego formy wizualnej. W przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków instalacja urządzeń wymaga pozwolenia konserwatora zabytków w myśl art. 36 pkt 10 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2003r.,Nr 162 , poz. 1568 z późn. zmianami). Pozwolenie nie jest wymagane w przypadku obiektów wpisanych do ewidencji zabytków.

Na urządzenia producent udziela 36-miesięczną gwarancję. Obejmuje ona odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz wady fizyczne powstałe z winy producenta urządzenia i ujawnione w trakcie eksploatacji, a w szczególności wady wykonania.

 Czy w Twojej okolicy są zamontowane takie odstraszacze? A może warto je zainstalować?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej