Zielony dach - rodzaje. GALERIA ZDJĘĆ dachów zielonych

2018-03-26 8:47
Dach zielony stromy
Autor: ThinkstockPhotos Dach zielony stromy, zazielenienie ekstensywne

Dachy zielone stają się w Polsce coraz popularniejsze. Mimo że dach zielony jest rozwiązaniem bardziej kosztownym od standardowego, jego zalety użytkowe warte są poniesionych nakładów finansowych. Świadczy o tym galeria zdjęć dachów zielonych - ciekawych inwestycji z Polski.

Jakie są zalety dachów zielonych?

Rozwój aglomeracji miejskich odbywa się kosztem powierzchni biologicznie czynnych. Dachy zielone, poza podniesieniem walorów estetycznych, wprowadzają roślinność w tkankę miejską i niosą korzyści dla środowiska przyrodniczego, co przekłada się na poprawę warunków życia mieszkańców.

155 m² powierzchni zielonej produkuje w procesie fotosyntezy taką ilość tlenu, jaką zużywa jedna osoba w ciągu doby, a 1 m² powierzchni porośniętej trawami pochłania w ciągu roku 0,2 kg cząstek pyłów zawartych w powietrzu.

Istotny jest również aspekt retencji i oczyszczania wód opadowych. Rośliny na dachu zielonym stanowią dodatkowe powierzchnie chłonne, przez co biorą czynny udział w poprawie warunków klimatycznych i kształtowaniu bilansu wodnego terenów zurbanizowanych. Mogą zatrzymać ponad połowę wody deszczowej, a pozostałą część odprowadzić w bardzo wolnym tempie, odciążając kanalizację burzową.

Dużą zaletą dachów zielonych jest również ich wpływ na lokalną temperaturę. W bezchmurny dzień na powierzchni dachów pokrytych materiałami tradycyjnymi, np. papą, może osiągnąć nawet 120ºC, co przyczynia się do wzrostu temperatury w mieście i powstawania tzw. wyspy ciepła. Przeciwna tendencja obserwowana jest w tych samych warunkach na dachu zielonym, na którym temperatura wynosi ok. 30ºC. Jedną z głównych korzyści płynących z założenia dachu zielonego jest redukcja zużycia energii całego budynku. Można w ten sposób obniżyć koszty klimatyzacji nawet o ok. 80% w skali roku, a całkowite zużycie energii w obiekcie do 20%. Wynika to m.in. z faktu, że 20 cm substratu glebowego oraz 20–40 cm pokrywy z roślin ma takie same właściwości izolacyjne jak 15 cm wełny mineralnej. Powstała w ten sposób izolacja termiczna zapobiega zarówno wyziębianiu budynku zimą, jak i jego zbytniemu nagrzewaniu latem. Dodatkowo układ warstw pełni również funkcję izolacji akustycznej.

Dach zielony płaski
Autor: ThinkstockPhotos Dach zielony płaski porośniety trawą

Dachy zielone - podział ze względu na rodzaj zastosowanej zieleni

Wraz z rozwojem popularności zielonych dachów wytworzył się podział na zielone dachy intensywne i ekstensywne. Nazewnictwo odnosi się do grubości warstwy substratu, która determinuje możliwość zastosowania uprawy. Przekłada się to na wytrzymałość konstrukcji budynku i jej zdolności przejęcia obciążenia z tym związanego.Dachy zielone ekstensywne, nazywane też z ang. eco roof, mają warstwę substratu grubości od 2 do 20 cm. Całkowita waga dodatkowego obciążenia konstrukcji jest stosunkowo mała i zawiera się w przedziale:

  • od 50 kg/m² – w przypadku dachów zielonych jednowarstwowych lub przy wykorzystaniu tzw. cienkiego drenażu,
  • od 70 do 170 kg/m² – w pozostałych przypadkach.

Rozwiązanie to pozwala na zakładanie roślinnego dachu bez dużej ingerencji w konstrukcję budynku. Niewielka grubość warstwy substratu determinuje dobór gatunkowy roślin, które odznaczają się płytkim systemem korzeniowym oraz niedużymi wymaganiami pielęgnacyjnymi. Tego rodzaju dachu nie wykorzystuje się do celów rekreacyjnych, jego podstawową rolą jest funkcja przyrodnicza.

Inaczej jest w przypadku dachów zielonych z uprawą intensywną, zwanych ogrodami dachowymi, które z założenia mają przypominać tradycyjny ogród i być użytkowane przez ludzi. Ich główną atrakcją jest lokalizacja – na dachu budynku lub garażu podziemnego. Konstrukcja musi pozwalać na przyjmowanie dodatkowych obciążeń, osiągających zależnie od projektu od 290 do 970 kg/m² (niektórzy autorzy podają do 1200 kg/m²).Jest to związane z rodzajem i miąższością podłoża, odmianami roślin (również drzew i krzewów), a także dodatkowymi elementami, takimi jak baseny, oczka wodne, fontanny, rzeźby ogrodowe, altany, ławki itp.

Dachy zielone - podział ze względu na pochylenie powierzchni

Ze względu na zróżnicowanie stopnia nachylenia wyróżniane są dachy zielone:

  • płaskie – nachylenie do ok. 10º,
  • skośne – spadek o ok. 10–25º,
  • strome – nachylenie powyżej 25º.

Powierzchnie skośne oraz strome wymagają specjalnego rodzaju systemów zazielenienia. Stabilność warstw musi być zabezpieczona w sposób pewny, a w celu przeciwdziałania szybszemu spływaniu wody oraz wysychaniu substratu konieczne jest zastosowanie rozwiązań przeciwdziałających erozji (wodnej i wietrznej). Często dachy skośne tworzy się tak, by funkcję drenażu pełniły wyłącznie specjalistyczne substraty.

Dachy zielone - GALERIA ZDJĘĆ

Informator Budowlany
Autor:
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej