Wentylacja dachu. Dlaczego wentylacja dachu jest ważna? Jak ją zapewnić?

2019-03-01 22:55
Wentylacja dachu
Autor: Röben Taśma kalenicowa pełni istotną rolę w wentylacji pokrycia dachowego

Wentylacja dachu - nie może o niej zapomnieć żaden dekarz. Od m.in. właściwej wentylacji dachu zależy jego trwałość. Bez wentylacji dachu nie jest odprowadzana wilgoć spod pokrycia dachowego, a to może spowodować poważne problemy.

Dlaczego wentylacja dachu jest konieczna?

Nadmiar wilgoci nie tylko negatywnie wpływa na komfort mieszkania, ale również może prowadzić do uszkodzenia konstrukcji domu. Obniża trwałość materiałów budowlanych. Ponieważ zgodnie z prawem fizyki większe nasycenie parą wodną występuje w ciepłym powietrzu, które z kolei jest lżejsze i łatwiej unosi się do góry, dach jest najbardziej narażoną na zawilgocenie częścią domu. Jako dobry przewodnik ciepła, wilgoć ma również znaczny wpływ na właściwości termoizolacyjne – jej nadmiar powoduje zmniejszenie skuteczności izolacji cieplnej, co w dalszej mierze prowadzi do większych kosztów ogrzewania.

Kolejnym argumentem przemawiającym za koniecznością wykonania efektywnego systemu wentylacji dachu jest trwałość konstrukcji dachowej. Nadmiar wilgoci stanowi zagrożenie dla stabilności więźby dachowej, szczególnie dla części nośnej, czyli krokwi. Brak wentylacji pokrycia dachowego może również doprowadzić do rozwoju pleśni i grzybów, jak też porastania dachu mchem. Również warstwa izolacji cieplnej traci swe optymalne właściwości, gdy wełna mineralna nasiąknie wilgocią.

Pamiętaj!

Już na etapie projektu lub we wczesnej fazie budowy domu powinno się uwzględnić wentylację dachu. Wilgoć może bowiem doprowadzić do osłabienia konstrukcji więźby oraz zmniejszenia właściwości termoizolacyjnych dachu.

Wentylacja dachu
Autor: Röben Wentylacja dachu - montaż grzebieni okapu

Jak zapewnić wentylację dachu?

System wentylacyjny dachu musi zapewnić skuteczny przepływ powietrza w przestrzeni pomiędzy poszczególnymi częściami konstrukcji dachowej oraz właściwe odprowadzanie nagromadzonej wilgoci. Ponieważ to właśnie krokwie mają największe znaczenie w utrzymaniu stabilności całej konstrukcji dachu, ich ochrona przed zawilgoceniem jest szczególnie istotna. Zastosowanie membrany paroprzepuszczalnej pozwala osłonić deski lub krokwie przed dostępem wody.
Wnętrze naszego domu emituje znaczną ilość pary wodnej, ulatniającą się do pokrycia dachowego. W wyniku różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem a otoczeniem zewnętrznym dochodzi do skraplania się pary wodnej na dachówce. Warstwa membrany dachowej znajdująca się pomiędzy krokwią a łatami powoduje, że woda nie ma możliwości przedostania się z powrotem do warstwy szkieletu krokwi, tylko spływa po powierzchni membrany do systemu rynnowego.

Wentylacja dachu
Autor: Röben Dachówka wentylacyjna umożliwia cyrkulację powietrza pod pokryciem

Wentylacja dachu - ważne dachówki wentylacyjne

Aby zapewnić skuteczną wentylację dachu, należy pamiętać o specjalnych akcesoriach dachowych, takich jak dachówki wentylacyjne oraz kominki odpowietrzające. Optymalne rozmieszczenie dachówek specjalnych na płaszczyźnie połaci dachowej zapewnia sprawną wymianę powietrza oraz zmniejsza różnicę temperatur pomiędzy wnętrzem a otoczeniem, co z kolei wpływa na skraplanie się pary wodnej. Zastosowanie dachówek wentylacyjnych wspomaga cyrkulację powietrza zachodzącą poprzez otwory przy okapie i pod gąsiorem, natomiast podstawową funkcją kominków wentylacyjnych jest odpowietrzanie pionów kanalizacyjnych.

Przy projektowaniu systemu wentylacji dachu ważne jest uwzględnienie dodatkowych prac związanych między innymi z ociepleniem, ponieważ cyrkulacja powietrza będzie kształtować się różnie z zależności od zastosowanych materiałów izolacji cieplnej. Inne rozwiązania wentylacyjne stosuje się również w zależności od wybranego rodzaju pokrycia dachowego, kąta nachylenia oraz skomplikowania projektu konstrukcji dachowej. Uwzględnienie powyższych elementów pozwoli na optymalne dopasowanie liczby potrzebnych akcesoriów dachowych i sposobu ich rozmieszczenia na dachu, zapewniając skuteczność systemu wentylacji.

Wentylacja dachu
Autor: Röben Dachówki wentylacyjne najczęściej układa się w trzecim rzędzie pod kalenicą

Wentylacja dachu - ważne zasady

Aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza pod warstwą dachówek, musimy zachować następującą zasadę: wpust powietrza musi wynosić minimum 250 cm²/m².

Wentylacja dachu obejmuje wpuszczenie powietrza nad okapem oraz zastosowane elementów wentylacyjnych, takich jak dachówki wentylacyjne, które układa się w trzecim rzędzie od kalenicy. Gdy odległość między kalenicą i okapem jest znaczna, powinniśmy układać dachówki nawet w dwóch rzędach, a gdy odstęp ten wynosi powyżej 12 metrów - w trzech rzędach.

Zalecany rozstaw pomiędzy rzędami dachówek wentylacyjnych to około 1,50 m–1,80 m. Aby zapewnić prawidłową wentylację dachu, należy także dopasować wysokość kontrłaty, co jest zależne od kąta spadku połaci dachowej. Stosuje się kontrłaty od 25 poprzez 32 aż do 40 mm, co przy dłuższej połaci dachowej pozwala zachować odpowiednią odległość między membraną a dachówką, a co za tym idzie - swobodny przepływ powietrza.

Warto pamiętać, że prawidłowa wentylacja wpływa na właściwe funkcjonowanie membrany paroprzepuszczalnej.

Kiedy zapewniony zostanie optymalny przepływ powietrza pod dachówką, wtedy membrana jest osuszana i faktycznie pełni funkcję zabezpieczającą przed wilgocią. W przypadku, gdy mamy do czynienia z przestrzenią zamkniętą, co powoduje bezruch powietrza, membrana nie będzie spełniała swojej funkcji. Niewłaściwa wentylacja dachu może też grozić zagrzybieniem drewna, a przez to osłabieniem więźby.

wentylacja dachu roben
Autor: Röben Dobrze zamontowana dachówka wentylacyjna - z kratką w komplecie
wentylacja dachu roben
Autor: Röben Kształtowanie okapu - zaleca się zastosowanie grzebienia okapu (wróblówki) oraz listwy wentylacyjnej
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej