Jaki tynk na elewację? Jaki tynk zastosować, aby elewacja była trwała i zawsze czysta?

2018-07-12 12:17 Materiał sponsorowany
Tynk elewacyjny
Autor: Thinkstockphotos Tynki ogólnie dzieli się na: tynki mineralne, akrylowe, silikatowe, silikonowe oraz silikatowo-silikonowe, tak zwane si-si – w takiej też kolejności pojawiały się na polskim rynku. Popularność tynków zależy od różnych czynników – tych technicznych, ekonomicznych, ale także od przyzwyczajeń firm wykonawczych

Od tego jaki wybierzemy tynk na elewację zależeć będzie jej wygląd. Ważne jest też, aby elewacja długo pozostała czysta i nie trzeba było jej odnawiać. To również zasługa rodzaju tyku i fachowej jego aplikacji. Jaki zatem wybrać tynk na elewację, aby zapewnić wieloletnią gwarancję jakości prac wykończeniowych.

Jaki tynk na elewację?

Wybierając tynk na elewację, trzeba uwzględnić dwie kwestie: estetykę wykończenia oraz odpowiednie zabezpieczenie fasady. Ważne są w tym przypadku kolor oraz faktura tynku, ale przede wszystkim odporność tynku na zabrudzenia, zawilgocenie, a w konsekwencji porastanie glonami czy mchem.

Faktura tynku ma znaczenie

Faktura tynku ma wpływ na jego trwałość – im gładsza powierzchnia tynku, tym gorzej przenosi naprężenia i łatwiej o rysy i pęknięcia. Najpopularniejsze tynki to chropowaty baranek i rowkowy kornik – ten pierwszy jest popularniejszy, ponieważ taką elewację łatwiej utrzymać w czystości - jest gładsza, bez dużych zagłębień, w których mogą gromadzić się zanieczyszczenia.

Tynk, który sam wysusza elewację

Tynk elewacyjny musi pełnić funkcję dekoracyjną. Powinien być również odporny na uderzenia, zmiany temperatury, zanieczyszczenia środowiska. To niejako elementarne wymagania stawiane obecnie tynkom. Na rynku pojawił się niedawno nowy tynk cienkowarstwowy weber.pas topdry wyprodukowany w zupełnie innowacyjnej technologii AquaBalance, dzięki której warstwa tynku zyskuje strukturę mikrokanalików, a otynkowana powierzchnia właściwości hydrofilowe. Krople wody na powierzchni tynku (w momencie zawilgocenia elewacji) spłaszczają się, zwiększając swoją powierzchnię, tym samym powierzchnię parowania. System mikrokanalików błyskawicznie rozprowadza wodę po powierzchni tynku, przyspieszając jej odparowanie. Tynk zatem sam wysusza elewację, nie dopuszczając do rozwoju glonów, grzybów, czy pleśni, dla których wilgotne środowisko jest idealną pożywką.

Trzeba wiedzieć

Pozostałe właściwości tynku elewacyjnego weber.pas topdry AquaBalance to: wysoka paroprzepuszczalność, elastyczność, odporność na alkalia, spaliny, mróz. Tynk jest produktem gotowym do użycia, barwionym w masie (300 kolorów do wyboru). Tworzy powierzchnię zmywalną. Tynk nadaje się do aplikacji ręcznej i mechanicznej.

Instrukcja tynkowania elewacji krok po kroku

Wybór odpowiedniej jakości tynku to jedno. Drugim ważnym krokiem jest właściwa technika tynkowania, z uwzględnieniem również przygotowania podłoża, jak i samego produktu oraz przestrzegania zalecanych warunków, w jakich będą prowadzone prace.

Pokazujemy, jak fachowo nie tylko otynkować elewację, ale i ją wykończyć z ociepleniem włącznie. Ważne jest, aby wybrać rozwiązanie systemowe - wówczas wszystkie elementy i produkty do wykończenia elewacji będą ze sobą kompatybilne, a sama praca będzie przebiegać sprawniej.

1. Przygotowanie podłoża do przyklejenia płyt styropianowych
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, niezatłuszczone, odkurzone, wolne od wykwitów solnych i luźnych części. Ewentualne zabrudzenia należy dokładnie zmyć wodą pod ciśnieniem.

2. Gruntowanie ściany
Podłoża silnie chłonne oraz piaskujące po dokładnym oczyszczeniu należy zagruntować płynem gruntującym głęboko penetrującym weber PG212. Podłoża gładkie po oczyszczeniu zagruntować płynem gruntującym z dodatkiem piasku kwarcowego weber.prim compact.

Przygotowanie elewacji do tynkowania
Autor: Weber Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. Powierzchnia powinna być równa i gładka. Dla danego typu podłoża należy przeprowadzić odpowiednie prace przygotowawcze

3. Nakładanie kleju na płyty izolacyjne
Na płyty izolacyjne trzeba nanieść warstwę zaprawy weberbase UNI S, stosując metodę obwodowo-punktową (po obwodzie płyty nanieś wałek o szerokości 4-5 cm oraz kilka owalnych placków rozmieszczonych równomiernie w środku płyty).

Klejenie styropianiu
Autor: Weber Nakładanie kleju na styropian

4. Klejenie płyt do elewacji i kołkowanie styropianu
Płytę styropianową z naniesioną zaprawą klejącą należy niezwłocznie przyłożyć do ściany, docisnąć i skorygować położenie aż do uzyskania równej powierzchni. Efektywna powierzchnia kontaktu zaprawy z podłożem nie powinna być mniejsza niż 40% powierzchni płyty.

TRZEBA WIEDZIEĆ
  • Płyty izolacyjne należy przyklejać rzędami poziomymi, zaczynając od dołu. Płyty kolejnych rzędów układa się względem siebie z przesunięciem minimum 20 cm. Spoiny pionowe lub poziome między płytami nie powinny pokrywać się z krawędziami otworów okiennych lub drzwiowych.
  • Pomiędzy płytami nie powinno być pustek, a miejsca styku płyt nie mogą być wypełnione zaprawą klejącą.
  • Ewentualne mocowanie mechaniczne należy wykonywać po pełnym związaniu zaprawy klejącej, tj. po około 48 godzinach (przy grubości warstwy ≤10 mm).
  • Długość kołków dobiera się do grubości płyt ociepleniowych oraz od rodzaju ściany.
  • W bloczkach z betonu komórkowego czy silikatów wierci się bez udaru.
Kołkowanie styropianu
Autor: Weber Kołkowanie płyt styropianowych

5. Wykonanie warstwy zbrojonej
Wykonywanie warstwy zbrojonej siatką można rozpocząć po minimum 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Siatkę zbrojącą należy układać pasami pionowymi z góry na dół, zatapiając ją w świeżo naniesioną zaprawę weberbase BIAŁY. Jest to biały klej z dodatkowym wzmocnieniem w postaci włókien PP. Warstwa zbrojona wykonana z tego kleju charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami mechanicznymi i nie musi być gruntowana przed nałożeniem tynku.

Użycie pacy ząbkowanej 10-12 mm pozwoli uzyskać równomierną grubość. Pasy siatki musza na siebie zachodzić min. 10 cm. W narożach wewnętrznych i zewnętrznych siatkę należy wywinąć min. 20 cm. Powierzchnię wygładzać szerokimi pacami przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Powierzchnia warstwy zbrojonej siatką powinna być gładka i równa a siatka nie może być widoczna. Po całkowitym związaniu (ok. 3 dni) ewentualne ślady po wygładzaniu pacą należy wyrównać papierem ściernym. Grubość warstwy zbrojonej winna wynosić min. 3-4 mm, a siatka powinna być zlokalizowana w 2/3 całkowitej jej grubości licząc od spodu płyt izolacyjnych.

Montaż siatki zbrojnej na elewacji
Autor: Weber W obszarach narażonych na uszkodzenia mechaniczne, np. ściany garaży, strefy cokołowe itp. zaleca się stosować dwie warstwy siatki zbrojącej

6. Gruntowanie zaizolowanej i zaszpachlowanej ściany
Warstwa zbrojona wykonana z kleju weberbase BIAŁY nie musi być gruntowana, jednak gdy użyjemy innego kleju, nakładanie preparatu gruntującego można rozpocząć po całkowitym związaniu i wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej niż po 48 godzinach. Każdorazowo podłoże powinno zostać obficie zagruntowane płynem gruntującym weber.prim compact.
Całkowity czas schnięcia preparatu wynosi około 12 godzin i zależy od warunków cieplno-wilgotnościowych.

Gruntowanie elewacji
Autor: Weber Płyn gruntujący należy nakładać na suchą powierzchnię za pomocą pomocą pędzla, wałka malarskiego natryskowo

7. Przygotowanie tynku
Tynk jest masą gotową do użycia. Ponieważ produkt ma właściwości tiksotropowe, po otwarciu wiadra może sprawiać wrażenie gęstego, jednak wystarczy wymieszać masę ręcznie.
Przed użyciem produkt należy każdorazowo dokładnie wymieszać, używając mieszadła elektrycznego.

Przygotowanie tynku
Autor: Weber W przypadku gdy konsystencja tynku jest zbyt gęsta (dłuższe przechowywanie, wysokie temperatury, itp.), można go rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody – zazwyczaj nie więcej niż 250 ml na wiadro 30 kg

8. Nakładanie tynku na elewację
Tynk nakłada się pacą ze stali nierdzewnej. Masę tynkarską rozprowadza się równomiernie, jej nadmiar ściąga pacą, aż do uzyskania warstwy grubości odpowiadającej granulacji tynku.

Nakładanie tynku
Autor: Weber Dobrze wymieszany tynk nakłada się na uprzednio zagruntowane podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej

9. Zacieranie tynku
Tynk zaciera się od razu po nałożeniu twardą pacą z tworzywa sztucznego. Pacę do zacierania należy co pewien czas oczyścić szpachelką z przywierającego spoiwa.
Resztek spoiwa nie należy wrzucać do wiadra z tynkiem. Tynku nie należy też zacierać mokrym narzędziem.
Jeśli tynk nanosimy natryskowo, należy zaaplikować go w 2-3 warstwach, stosując technikę krzyżową (pierwsza warstwa układana jest pasami poziomymi, druga pasami pionowymi). Tynku natryskiwanego nie zaciera się.

Tynkowanie elewacji - ważna pogoda

Tynkowanie elewacji powinno odbywać się w sprzyjających warunkach pogodowych: temperatura otoczenia nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C. Podczas nakładanie tynku należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych na ścianę – takie warunki przyśpieszają wiązanie tynku i uniemożliwiają właściwe zatarcie. Czas całkowitego wiązania tynku w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć do kilku dni. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych. Nie sprzyja tynkowaniu także wiatr.

Zużycie tynku na m2 ściany - jak obliczyć

Rzeczywiste zużycie tynku zawsze zależy od rodzaju tynkowanej powierzchni, umiejętności wykonawcy, a także sposobu nakładania tynku na elewację. Aby obliczyć orientacyjnie zużycie tynku oraz pozostałych produktów można skorzystać z informacji podanych w kartach technicznych oraz na opakowaniach produktów.

Dla tynku weber.pas topdry AquaBalance, przy nakładaniu ręcznym,  przyjmuje się zużycie 2,5 kg/m2 ściany.

Dla gruntu weber.prim compact przyjmuje się zużycie 0,2 kg na m2 ściany do gruntowania podłoża. Tyle samo gruntu należy załozyć do gruntowania zaszpachlowanych płyt przed ich tynkowaniem. Razem: 0,4 kg/m2 ściany.

Dla kleju weberbase UNI S przyjmuje się 4 kg/m2 ściany do przyklejania plyt, a 3,5 kg/m2 - do ich szpachlowania. Razem: 7,5 kg/m2 ściany.

Proszę o więcej informacji na temat tynku weber.pas topdry AquaBalance!

Obejrzyj film instruktażowy o tynkowaniu elewacji:

Partnerzy

Marka Weber to znak rozpoznawczy takich materiałów budowlanych i wykończeniowych, jak: systemy ociepleń, podłogi i posadzki, nowoczesne tynki hydrofilowe, tynki dekoracyjne, farby elewacyjne, hydroizolacje Weber Deitermann i zaprawy techniczne, także rozwiązań z zakresu m.in. murowania, renowacji i napraw.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej