XX Polsko-Niemiecka Konferencja „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2023”

2023-10-06 11:43

W dniach 25-27 września 2023 r. uczestniczyliśmy w dwudziestej edycji konferencji ANTIKON organizowanej przez Towarzystwo Szczecin-Expo. Wydarzeniu towarzyszyła podróż studyjna połączona ze zwiedzaniem zabytków architektury ryglowej, będących atrakcją wielu miejscowości na Pomorzu Zachodnim.

Organizowane od 1996 roku wydarzenie o nazwie ANTIKON jest skierowane do konserwatorów zabytków, etnografów, konserwatorów dzieł sztuki, historyków, przedstawicieli służb nadzoru budowlanego, architektów i innych specjalistów zainteresowanych ochroną obiektów architektonicznych.

Projekt ANTIKON

Projekt ANTIKON od lat przyczynia się do popularyzacji wśród właścicieli obiektów ryglowych wiedzy na temat ich ochrony, prawidłowego przeprowadzania remontów i prac konserwatorskich. Daje możliwość spotkania, wymiany poglądów i doświadczeń różnych grup zawodowych i społecznych zainteresowanych losem i zachowaniem obiektów o architekturze ryglowej. Popularyzuje i poszerza wiedzę o potrzebie ratowania dziedzictwa kulturowego.

Zaniedbanie bieżącej konserwacji, przeprowadzane nieprawidłowo remonty, a także brak odpowiednich zabezpieczeń stały się bowiem powodami zanikania tego tradycyjnego dla naszych terenów budownictwa. Wielkie straty spowodowało także bezmyślne traktowanie i niedocenianie zabudowy z „pruskiego muru”, stąd ogromna potrzeba wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych działań.

Konferencja przyczynia się do popularyzacji wiedzy wśród konserwatorów zabytków, architektów, etnografów, właścicieli obiektów ryglowych w sprawie prawidłowego przeprowadzania remontów, prac konserwatorskich i ochrony obiektów po obu stronach granicy. Uczestnicy ANTIKONU promują unikalny charakter dziedzictwa kulturowego architektury drewnianej i ryglowej w Niemczech i w Polsce.

Długoletnia współpraca w ramach ANTIKONU polskich konserwatorów i historyków sztuki ze specjalistami z Niemiec pozwala na wymianę doświadczeń w zakresie ochrony dziedzictwa architektonicznego oraz ich skuteczne wykorzystanie. Konferencja ANTIKON jest największym tego typu polsko-niemieckim przedsięwzięciem w Polsce.

Podróż studyjna po architekturze ryglowej

XX edycja ANTIKONU połączona była z podróżą studyjną przez Goleniów, Podańsko, Dobrą, Ginawę, Jankowo i Drawsko Pomorskie, podczas której poznaliśmy historię obecnych tam obiektów architektury ryglowej, problemy związane z ich konserwacją i remontami oraz osiągnięcia w zakresie opieki nad nimi. Udział w tym wydarzeniu był okazją do spotkania z naukowcami, praktykami, pasjonatami ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego.

Inauguracji Konferencji ANTIKON 2023 w pałacu w Siemczynie towarzyszyła uroczystość wręczenia medali i odznaczeń przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, w związku z tegorocznym jubileuszem 20-leciaustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Medale, w imieniu Ministra Kultury wręczyli dr Katarzyna Pałubska – Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN oraz Tomasz Wolender – Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej