Wschodnia Obwodnica Wrocławia: most połączył brzegi Odry

2011-05-04 12:08
27 kwietnia most Siechnice - Łany połączył oba brzegi Odry
Autor: www.fotopolska.eu

27 kwietnia 2011 r. najdłuższy most, jaki powstaje w ramach Wschodniej Obwodnicy Wrocławia połączył oba brzegi Odry. Zabetonowany został ostatni fragment nowej konstrukcji w Łanach.

Most jest najważniejszym i największym obiektem budowanym w ramach obwodnicy, zwanej drogą Bielany-Łany-Długołęka. Mierzy 286 metrów, a waży ponad 7360 ton.

Budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia podzielona jest na poszczególne etapy. Za realizację zadania nr 2 w czwartym etapie odpowiedzialna jest firma Skanska. Jest to najtrudniejszy  inżynieryjnie i technicznie fragment całej inwestycji. Firma ma do wybudowania w sumie blisko 6 km obwodnicy między miejscowościami Siechnice i Łany.

Na ten odcinek skladają się:

  • 3 obiekty mostowe nad rzeką Oławą i Odrą (o długości 102,120 i 286 m)
  • 2 estakady nad terenami zalewowymi (jedna będzie miała 614 m długości, a druga 532 m) 
  • 14-metrowy wiadukt drogowy nad ul. Odrzańską w Łanach
  • 15 przejść dla zwierząt na całym realizowanym odcinku drogi

Kontrakt obejmuje również przebudowę starej i budowę nowej infrastruktury technicznej (wodociągu, gazociągu, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej). Wzdłuż całej trasy, Skanska zbuduje ciągi piesze i ścieżki rowerowe, a na terenach zabudowanych zamontuje 1700 m2 ekranów akustycznych. Wykona również ponad 851 tysięcy m3 nasypów.

W ramach kompensat przyrodniczych posadzonych zostanie 32 ha lasów, powstanie staw o powierzchni 2500 m2 . W okresie trwania inwestycji Skanska będzie kosić 120 ha łąk na terenie pomiędzy korytem rzeki Oławy, planowaną trasą drogi a południowym wałem polderu Oława.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej