Turecka firma zbuduje najdłuższy tunel na Podkarpaciu. GDDKiA wybrała ofertę na S19 Jawornik - Lutcza

2024-01-12 11:39

Oferta tureckiej firmy Kolin İnsaat Turizm Sanayi ve Ticaret została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę odcinka drogi ekspresowej S19 między Jawornikiem a Lutczą. To część S19 z najdłuższym tunelem na Podkarpaciu. Budowa i projekt ponad 5 km odcinka jest warta około 2 mld zł.

Spis treści

 1. Kto zbuduje S19 Jawornik - Lutcza?
 2. Najkorzystniejsza oferta na S19 Jawornik - Lutcza wybrana
 3. Tunel na S19 Jawornik – Lutcza
 4. Budowa drogi ekspresowej na fliszu karpackim nie jest łatwa
 5. Metan na budowie S19 Rzeszów Południe – Babica

Kto zbuduje S19 Jawornik - Lutcza?

Siedem firm (konsorcjów) ubiegało się o kontrakt na tę budowę. Przetarg ogłoszono w czerwcu 2022 roku.

W przetargu złożono siedem ofert: 

 • Koli̇n İnşaat Turi̇zm Sanayi̇ ve Ti̇caret – 1 849 563 300 zł
 • Gülermak/Budimex – 1 909 653 720 zł 
 • Stecol – 1 930 397 201,62 zł
 • PORR – 2 160 236 700 zł 
 • NDI/NDI Sopot/Doğuş İnşaat ve Ticaret – 2 700 832 938,51 zł 
 • Nurol İnşaat ve Ticaret – 2 772 879 697,03 zł 
 • Mostostal Warszawa/Acciona Construccion – 2 863 008 747,50 zł 

Choć odcinek nie jest długi, to jego budowa będzie skomplikowana. Powstanie sporej długości estakada i jeden z najdłuższych w Polsce tuneli.

W toku prowadzonej weryfikacji ofert, w listopadzie 2022 r., zwróciliśmy się do jednego z wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty (tzw. pytania techniczne). Wówczas na czynność wezwania do wyjaśnień wykonawca złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), która uwzględniła odwołanie. Nie zgadzając się z wyrokiem KIO, w styczniu 2023 r., złożyliśmy skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd wyrokiem z 27 września 2023 r. przychylił się do argumentów GDDKiA i uznał zasadność zadania pytań technicznych – wyjaśnia Joanna Rarus, rzeczniczka podkarpackiego oddziału GDDKiA.

To największa kolejowa inwestycja na Śląsku. Otwarto linię do lotniska w Pyrzowicach

Najkorzystniejsza oferta na S19 Jawornik - Lutcza wybrana

Wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez Kolin  İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret. Wykonawca zaoferował zrealizowanie zadania za kwotę 1 849 563 300 zł brutto w terminie 59 miesięcy, przedłużając okres gwarancji o 5 lat.  Jeśli nie będzie odwołań oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy.

Tunel na S19 Jawornik – Lutcza

To kolejny odcinek podkarpackiej S19, który będzie budowany. Inwestycja realizowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych w systemie „projektuj i buduj”.

To część szlaku Via Carpatia. Część trasy, której wykonawcę właśnie wybrano, czyli S19 pomiędzy Jawornikiem i Lutczą ma około 5,2 km długości. To będzie wyjątkowo trudna budowa, bo trasa poprowadzona będzie m.in. estakadą nad istniejącą drogą krajową nr 19. Długość tego obiektu to około 780 m, a filary będą miały nawet do 36 metrów wysokości. Estakada przejdzie następnie w dwunawowy tunel o długości niemal 3 km pod górą Kamieniec. Będzie to najdłuższy z trzech tuneli jakie powstaną w województwie podkarpackim w ciągu S19. 

Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 5,2 km, o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. Wybudowane zostaną też obiekty inżynierskie, w tym wspomniana wcześniej estakada i tunel, a także most pełniący funkcję przejścia dla małych zwierząt. W ramach zadania powstanie też Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Jawornik w kierunku Barwinka.

Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 59 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca, liczonych jako cztery miesiące), w czasie robót budowlanych – informuje Joanna Rarus, rzeczniczka podkarpackiego oddziału GDDKiA. 

Prof. M. Cała z AGH: Dobrze że metan wykryto zanim zaczęto drążyć tunel na S19

Budowa drogi ekspresowej na fliszu karpackim nie jest łatwa

Odcinek drogi ekspresowej S19 Jawornik – Lutcza przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, składającej się ze zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych, charakterystycznej dla fliszu karpackiego. Wykonane w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża wykazało bardzo zmienne warunki geologiczne wzdłuż projektowanego odcinka. Teren przyszłej inwestycji charakteryzuje się również różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny. W rejonie tunelu dominują obszary leśne i nieużytki. 

Jak informuje GDDKiA, tak różnorodna budowa geologiczna oraz ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania oraz wykonano sieć monitoringu geotechnicznego, obejmującą obszary osuwiskowe oraz obszary predysponowane osuwiskowo. Z tych względów konieczne będzie w czasie budowy zabezpieczenie stwierdzonych osuwisk oraz terenów predysponowanych osuwiskowo. 

Czytaj też: Każda budowa tunelu drogowego czy kolejowego podlega od września pod prawo górnicze

Metan na budowie S19 Rzeszów Południe – Babica

Jak trudno buduje się na fliszu karpackim, przekonano się już na budowie odcinka S19 Rzeszów Południe – Babica, gdzie wykryto metan. Budowa 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów Południe – Babica okazała się sporym wyzwaniem. Na tym odcinku bowiem przewidziano budowę tunelu o długości 2250 m. Tunel ma być drążony przez specjalną maszynę TBM (Tunnel Boring Machine ). W lipcu tego roku podczas próbnych pompowań, które miały obniżyć zwierciadło wody, właśnie na potrzeby drążenia tunelu maszyną TBM, stwierdzono ulatnianie się gazu. Gaz pojawił się w 2 z 44 otworów studziennych. Okazało się, że to metan.

Aktualnie, producent maszyny do drążenia tunelu, firma Herrenknecht, opracowuje projekt dozbrojenia TBM, który umożliwi bezpieczne drążenie w warunkach metanowych. Z wykonawcą i GDDKiA współpracują podczas tej inwestycji eksperci od górnictwa i geologii z Akademii-Górniczo-Hutniczej.

Czytaj też:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej