Tu warto żyć

2009-01-14 15:45
fot. UM Poznań
Autor: Urząd Miasta Poznań fot. UM Poznań

Usytuowany między Berlinem a Warszawą Poznań stanowi pomost między wschodnią i zachodnią częścią Europy. Jest również ważnym węzłem komunikacyjnym – drogowym i kolejowym. Przez obszar województwa przebiega budowana autostrada A2 oraz linia kolejowa przystosowana do europejskiego systemu transportowego szybkich przewozów. Miasto ma też międzynarodowy port lotniczy Ławica.

Poznań to jedno z najstarszych i największych miast Polski. Według danych z 2007 r. liczba jego mieszkańców wynosi 564 951 (piąte miejsce w kraju), zaś powierzchnia – 262 km2. Miasto wraz z otaczającymi je dwoma pierścieniami gmin powiatu poznańskiego tworzy tzw. aglomerację poznańską.
Wielkopolskie cechuje stały wzrost liczby ludności, zarówno z tytułu przyrostu naturalnego, jak i salda migracji, które świadczy o dużej atrakcyjności województwa. Struktura wiekowa – jedna trzecia mieszkańców to ludzie w wieku 18-39 lat – liczna i wykształcona kadra oraz umiejętność szybkiej adaptacji do działalności w warunkach gospodarki rynkowej sprzyjają powstawaniu nowych firm i miejsc pracy. Dzięki temu województwo może się pochwalić jednym z najniższych w kraju wskaźników bezrobocia, które w aglomeracji poznańskiej praktycznie nie występuje.

Tak dla gospodarki

Województwo wielkopolskie wyróżnia się zrównoważonym rozwojem gospodarczym. Tutejsza gospodarka zajmuje w wielu dziedzinach czołowe miejsce w kraju (przemysł rolno-spożywczy, produkcja pojazdów mechanicznych i mebli). Region ten cechuje wysoki stopień uprzemysłowienia oraz zaawansowany rozwój technologiczny. To również najważniejszy w Polsce obszar rolniczy o dużych zasobach ziemi, z gospodarstwami dorównującymi europejskim standardom.

Wielkopolska jest regionem otwartym na rynki zewnętrzne, gdzie prężnie rozwija się współpraca międzynarodowa oraz realizowane są inwestycje zagraniczne. Województwo współpracuje na zasadach porozumień partnerskich z kilkunastoma regionami oraz blisko 300 miastami i gminami, głównie europejskimi. Ważnym ogniwem międzynarodowej współpracy gospodarczej są targi i giełdy towarowe. Szczególne znaczenie dla rozwoju województwa mają organizowane od ponad 80 lat Międzynarodowe Targi Poznańskie, dzięki którym miasto uznawane jest za handlową stolicę Polski.

Poznań znajduje się w czołówce miast najbardziej atrakcyjnych dla biznesu oraz inwestorów zagranicznych. Według Polskiej agencji informacji i inwestycji zagranicznych do inwestycji na tych terenach zachęcają:

  • usytuowanie w strefie tras tranzytowych Wschód - Zachód,
  • duża aktywność inwestycyjna gmin, związana z dotacjami oraz samofinansowaniem rozwoju,
  • wysoki poziom dochodu,
  • wysoka wydajność przemysłu,
  • zróżnicowana struktura ekonomiczna,
  • duży udział sektora prywatnego w gospodarce regionu,
  • dobrze rozwinięte instytucje wspierające biznes,
  • największy w kraju areał ziemi rolnej oraz wysoka jakość regionalnych produktów rolnych.
Andersia Tower
Autor: Von der Heyden Group Andersia Tower powstała w samym centrum Poznania - na Placu Andersa. Jest to jeden z najciekawszych terenów inwestycyjnych, dysponujacy doskonałymi połączeniami z resztą miasta.
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Autor: Studio ADS Międzynarodowe Targi Poznańskie

W rankingu atrakcyjności inwestycyjnej, opublikowanym przez instytut Badań nad Gospodarką rynkową pod koniec 2007 r., Poznań wraz z otaczającym go regionem znalazł się w grupie miejsc najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zainteresowanych działalnością usługową i związaną z zaawansowanymi technologiami.
Szczególnie wysoko oceniono dostępność transportową, jakość zasobów lokalnego rynku pracy, dynamiczną i rozwiniętą gospodarkę oraz dobry stan środowiska przyrodniczego.

Wiarygodny finansowo

Na początku 2008 r. renomowana agencja ratingowa Moody's Investors Service nadając Poznaniowi ocenę A3, potwierdziła, że miasto ma bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych i że w najbliższym czasie jego wiarygodność finansowa nie powinna ulec zmianie. Agencja pozytywnie oceniła dobre zarządzanie oraz wyniki finansowe budżetu miasta, bezpieczny poziom zadłużenia oraz silną i zróżnicowaną gospodarkę. Podkreślono determinację władz miejskich w realizacji ambitnego planu rozwoju miasta i gospodarki oraz pozyskanie środków unijnych na realizację ważnych dla rozwoju Poznania inwestycji infrastrukturalnych. Na takim samym poziomie jak Poznań zostały sklasyfikowane dwa inne polskie miasta – Katowice i Wrocław – oraz województwo mazowieckie, które oceniła agencja Fitch Ratings (ocena A-).

Poznań został też liderem zestawienia czasopisma “Forbes” w kategorii największego przyrostu liczby spółek prawa handlowego w ciągu ostatnich pięciu lat. Rekordowa w Polsce, prawie 30-procentowa dynamika przyrostu nowych firm jest wskaźnikiem boomu inwestycyjnego na poznańskim rynku. Doceniono tym samym bardzo dobry klimat dla biznesu i rozwoju przedsiębiorczości w Poznaniu, czego dowodem jest ponad 90 tys. zarejestrowanych firm, w tym blisko 3 tys. spółek z udziałem kapitału zagranicznego, oraz najniższa w kraju stopa bezrobocia (2,9 proc.).

Zagraniczni inwestorzy

Wartość skumulowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Wielkopolsce w latach 1990-2006 szacuje się na 7 mld dol., z czego na stolicę województwa przypada 5,1 mld. Poza głównym zagranicznym inwestorem regionu – Niemcami (ponad jedna trzecia inwestycji) – największy kapitał ulokowały w Wielkopolsce firmy z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Irlandii, Szwecji, Japonii, Holandii i Szwajcarii.

Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się przedsięwzięcia związane z produkcją przemysłową oraz usługami i handlem. W przemyśle blisko połowę środków zainwestowano w branżę motoryzacyjną, dzięki czemu Poznań stał się jednym z największych ośrodków przemysłu motoryzacyjnego w kraju. Branża spożywcza zyskała ponad jedną piątą nakładów, zaś farmaceutyczna – ponad jedną siódmą kapitału.

Największym inwestorem zagranicznym w Poznaniu jest niemiecki koncern motoryzacyjny Volkswagen. Inne renomowane firmy obecne na terenie województwa to m.in.: GlaxoSmithKline (Wielka Brytania), Bridgestone (Japonia), Allied Irish Bank (Irlandia), Wrigley i Exide (USA), Nestlé (Szwajcaria), Philips (Holandia), Kronospan (Austria), Dalkia Group (Francja).

Wejście na rynek inwestorów zagranicznych wpłynęło na modernizację zakładów i unowocześnienie ich technologii. Wiele produktów osiągnęło międzynarodowe standardy jakości. Poznań znajduje się w czołówce polskich miast pod względem realizowanych, a także planowanych inwestycji mieszkaniowych, handlowo-usługowych i przemysłowych.

Dynamicznie rozwijające się i perspektywiczne branże to wspomniany wcześniej sektor motoryzacyjny, logistyka, której sprzyja dobra jakość połączeń transportowych, bogata oferta terenów inwestycyjnych oraz branża usług outsourcingowych, tzw. BPO (Business Process Outsourcing). Działalność BPO oraz inwestycje badawczo-rozwojowe (B+R) otrzymują w Wielkopolsce ponadprzeciętne nakłady. Promuje je również aktywność inwestycyjna województwa w ramach programu “Innowacja Wielkopolska” oraz działalność Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Pojawiają się np. centra finansowo-księgowe koncernów Carlsberg, MAN i Duni, a także centra badawczo-rozwojowe dużych zagranicznych koncernów, jak choćby Centrum Innowacji Microsoft czy europejskie centrum amerykańskiej korporacji telekomunikacyjnej Telcordia zatrudniające absolwentów poznańskich uczelni. 

W celu pełnego wykorzystania potencjału regionu samorządy lokalne stworzyły specjalne strefy ekonomiczne i parki inwestycyjne. Jednym z przykładów jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej