Rozpoczęcie I etapu budowy Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle

2010-09-22 0:03
Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle, gmina Lesznowola
Autor: gmina Lesznowola

W miejscowości Mysiadło przy ulicy Kwiatowej, w gminie Lesznowola powstaje kompleks sportowy: Centrum Edukacji i Sportu. Umowę na realizację tej inwestycji władze gminy podpisały już w maju br. Jej wartość to ponad 32 mln zł brutto. Projekt architektoniczny CEiS powstał w pracowni Franta & Franta.

Generalnym wykonawcą Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle jest firma VECTRA SA z Płocka. Inwestycja potrwa 700 dni i zostanie ukończona w kwietniu 2012 roku, przy czym po 500 dniach od rozpoczęcia zadania zostanie oddany do użytku budynek główny szkoły.

W ramach zadania przewidziano:

 • Budowę segmentów A i B1 budynku głównego - do stanu pod klucz, (łącznie 9931 m2 powierzchni użytkowych obiektu),
 • Budowę segmentów B2 i B3 budynku głównego w zakresie realizacji pomieszczeń poziomu -1 do stanu surowego (bez wykończeń wewnętrznych o powierzchni 827 m2),
 • Budowę budynku kotłowni gazowej (powierzchnia użytkowa 80 m2),
 • Realizację zagospodarowania terenu polegającą na wybudowaniu układu drogowego związanego z obsługą CEiS z wyłączeniem z realizacji północnego odcinka ulicy Topolowej i wschodniego odcinka ulicy Europejskiej.
Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle, gmina Lesznowola
Autor: gmina Lesznowola Projekt Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle
Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle, gmina Lesznowola
Autor: gmina Lesznowola Centrum Edukacji i Sportu wg projektu architektów z pracowni Franta & Franta

 • Przebudowę wszystkich elementów infrastrukturalnych związanych integralnie z realizacją układu drogowego CEiS, w tym:
  - przebudowę wodociągu PE 225 mm w picy Kwiatowej wraz z przyłączami,
  - przebudowę linii energetycznej nn 1kV wraz z przyłączami w ciągu picy Kwiatowej,
  - przebudowę oświetlenia picznego w rejonie projektowanego skrzyżowania picy 4
  KD z drogą krajową nr 79 ( picą Puławską),
  - przebudowę przepompowni ścieków przy picach Kwiatowej i Topolowej,
  - przebudowę sieci teletechnicznej w ciągu picy Kwiatowej,
  - zarurowanie odcinka rowu przy picy Puławskiej.
 • Realizację zagospodarowania terenu polegającą na wybudowaniu instalacji:
  - przewodu przyłącza wodociągowego do CEiS,
  - przewodów przyłączy kanalizacji sanitarnej do CEiS,
  - kanalizacji deszczowej i kanalizacji deszczowej wody czystej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią wód deszczowych, systemem drenarskim w tym drenażem opaskowym 
  - sieci i instalacji nawadniania 
  - przyłącza gazu 
  - sieci rozdzielczej kablowej oświetlenia picznego 
  - sieci zasilania energetycznego, w tym instalacji agregatu prądotwórczego,
  - sieci przewodów preizolowanych łączących instalacje wewnętrzne budynku głównego i kotłowni gazowej,
 • Realizację zagospodarowania terenu polegającą na:
  - wybudowaniu pasażu, kładek dla pieszych, pochylni, murów oporowych i chodników 
  - wybudowaniu urządzeń oświetlenia picznego 
  - wybudowaniu i wykonaniu elementów małej architektury takich jak ławki, siedziska, siatki na pnącza, zlokalizowanych poza granicami tymczasowego wygrodzenia CEiS 
  - wybudowaniu parkingu szkolnego,
  - wykonaniu nasadzeń zieleni, w tym nasadzeń na dachach segmentu B1
 • Czy artykuł był przydatny?
  Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
  Czytaj więcej