Przestrzeń publiczna. Zielone ronda i pobocza dróg

2011-07-25 12:22
Zielone ronda
Autor: Hadart

Ronda jako elementy zmniejszające prędkość i zapewniające lepszą widoczność na skrzyżowaniach, a tym samym zwiększające bezpieczeństwo ruchu, na stałe zagościły już na naszych drogach. Jest to przestrzeń publiczna, którą można w rozmaity sposób zagospodarowywać, ale najlepiej zielenią. Czy zielone ronda i pobocza dróg z Malty mogą być inspiracją dla naszych drogowców?

Zielone ronda
Autor: Hadart
Zielone ronda
Autor: Hadart

Kształtowanie krajobrazu terenów przydrożnych uznane zostało na Malcie za jeden z ważnych elementów budowy wizerunku kraju. Ale tworzenie miejsc przyjaznym ludziom i środowisku znakomicie wpisuje się także w ideę zrównoważonego projektowania terenów zurbanizowanych – słowem, tak postulowanego dziś zrównoważonego rozwoju.

Sukces jaki osiągnął Peter Calamatta wraz z zespołem ELC Malta w tworzeniu ogrodów krajobrazowych, w tym także w przekształcaniu pustynnego, nieprzyjaznego człowiekowi otoczenia dróg, spowodował, że doroczne zebranie Zarządu europejskiego stowarzyszenia wykonawców architektury krajobrazu – Europen Landscape Contractors Association, w skrócie ELCA, odbyło się w roku 2011 właśnie na Malcie. Uczestnicy z wielu stron świata – 60 członków ELCA z 12 krajów europejskich oraz Japonii, w tym Magdalena Hadała z Polski (firma Hadart) – mieli okazję zobaczyć, jak w praktyce realizowane są cele, które wyznaczyła sobie ELCA.

W ramach ELC Malta funkcjonuje konsorcjum, które jako państwowo-prywatne przedsięwzięcie (PPP) zajmuje się zmianą wizerunku kraju z pustynnego na zielony poprzez realizowanie konkretnych przedsięwzięć w przestrzeni publicznej (zielone ronda, skwery i pobocza dróg). O znaczeniu tego problemu, a także o randze wydarzenia, jakim było zebranie Zarządu ELCA właśnie na Malcie świadczy fakt, że z członkami ELCA spotkali się: prezydent Malty dr Georg Abela oraz premier Lawrence Gonzi.

Europen Landscape Contractors Association (ELCA ) funkcjonuje od 48 lat. Skupia obecnie 74 000 podmiotów – firm, organizacji, stowarzyszeń lokalnych. Prezesem ELCA jest Emmanuel Mony z Francji. Od 2004 roku, od chwili rozszerzenia "Europy 15" na "Europę 25", rozpoczeły się kontakty ELCA z firmami oraz organizacjami skupiającymi architektów krajobrazu z Europy Wschodniej.

Obecnie w skład stowarzyszenia wchodzą przedstawiciele 22 organizacji zawodowych oraz firm projektowych i wykonawczych z zakresu architektury krajobrazu z następujących krajów: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Niemcy, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Luxemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Szwecja i Szwajcaria. Partnerami ELCA są także organizacje z Europy, USA, Kanady, Chin i Japonii, takie jak: European Arboricultura Council (EAC), The American Nursery & Landscape Association (ANLA), Canadian Nursery Landscape Association, Chinese Landscaping Association, Japan Federation of Landscape Contractors.

Zielone ronda
Autor: Hadart
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej