PKP modernizuje

2010-01-28 16:41

Spółka PKP SA, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie, zorganizował spotkanie w sprawie ustalenia programu funkcjonalno-użytkowego budynku dworca kolejowego.

Do rozmów zaproszono użytkowników budynku oraz wykonawcę dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej firmę GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. z Poznania, wybranej spośród czterech oferentów biorących udział w przetargu nieograniczonym.
Jednym z tematów rozmów było zorganizowanie ciągu komunikacyjnego umożliwiającego osobom poruszającym się rowerami korzystanie z tunelu podziemnego przebiegającego pod układem torowym. Obecnie wyjście z tunelu prowadzi wprost do poczekalni dworca, tu natomiast obowiązuje zakaz wprowadzania rowerów. Aby rozwiązać problem, inwestor przewiduje wyodrębnienie powierzchni komunikacyjnej łączącej przejście podziemne z parkingiem usytuowanym obok dworca. Tu planowane jest zorganizowanie dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów i rowerów o pow. ok. 600 m2.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji zmieni się wygląd elewacji budynku. Nowy wizerunek będzie zgodny z wprowadzonymi przez PKP SA ujednoliconymi zasadami kolorystyki i oznakowania obiektów dworcowych. Jednocześnie PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie planuje stworzenie nowoczesnych, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych kas biletowych, sanitariatów, punktu informacyjnego oraz pomieszczenia na potrzeby opiekuna z dzieckiem. Modernizacja obejmie również przebudowę pomieszczeń ogólnodostępnych i wykonanie windy. Nowością na dworcu będą ruchome schody prowadzące na antresolę usytuowaną w budynku, gdzie oczekujący będą mogli skorzystać z usług gastronomicznych oraz dostępu do internetu. W budynku swoje biura będą miały także spółki związane z obsługą podróżnych.

Dzięki dobrej współpracy Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP w Lublinie i Urzędu Miasta Terespol, już wcześniej dokonano poprawy stanu technicznego okolicy dworca. W 2008 r. Gmina Terespol nabyła od PKP SA plac przed dworcem. Urząd Miasta wykonał nową nawierzchnię asfaltową podjazdu oraz zlecił wymianę krawężników drogowych, a PKP dokonało przebudowy chodnika przebiegającego wzdłuż elewacji frontowej. Wydzielono miejsca parkingowe umożliwiające dostęp do budynku dworca podróżnym (w tym osobom niepełnosprawnym), służbom kolejowym i służbom ratowniczym. Przebudowa dworca kolejowego Terespol jest spójna z ogólnokrajową i europejską strategią rozwoju transportu kolejowego. Dworzec kolejowy PKP Terespol jest kluczowym ogniwem w komunikacji kolejowej zarówno w odniesieniu do krajowego jak i międzynarodowego przewozu osób i towarów. Stacja graniczna Terespol położona jest na ciągu linii E20 przy Granicy Państwa z Białorusią.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej