Obwodnica aglomeracji warszawskiej - GDDKiA sprawdzi dodatkowy wariant przebiegu zachodniej obwodnicy aglomeracji warszawskiej

2023-12-19 15:20
Zachodnia obwodnica aglomeracji warszawskiej
Autor: Google Maps GDDKiA opracowuje Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla tego odcinka obwodnicy od S7 na północ od Warszawy, przez połączenie z planowaną S10 w rejonie Nacpolska i dalej do autostrady A2 i S8, a następnie do S7 na południe od Warszawy.

Nowy wariant zachodniej obwodnicy aglomeracji warszawskiej jest brany pod uwagę. GDDKiA opracowuje Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla tego odcinka obwodnicy od S7 na północ od Warszawy, przez połączenie z planowaną S10 w rejonie Nacpolska i dalej do autostrady A2 i S8, a następnie do S7 na południe od Warszawy.

Spis treści

  1. Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej warianty przebiegu
  2. Wschodnia obwodnica aglomeracji warszawskiej na razie tylko w planach
  3. Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej MAPA

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej warianty przebiegu

Zachodnia obwodnica aglomeracji warszawskiej to bardzo ważna arteria drogowa, na którą czekają nie tylko mieszkańcy stolicy, ale przede wszystkim wszyscy ci, dla których Warszawa jest tylko miejscem, przez które po prostu trzeba przejechać w podróży. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie jej przebiegiem we wczesnej fazie, związanej z projektem jest ogromne. Jak informuje GDDKiA w związku z podjętymi pracami wpłynęło do tej instytucji ponad 5 tysięcy wniosków i opinii, a także pism ze strony jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z propozycji jest poprowadzenie zachodniej obwodnicy po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 50.

To największa kolejowa inwestycja na Śląsku. Otwarto linię do lotniska w Pyrzowicach

Zmiana szeregu uwarunkowań w tym formalnych dla dróg publicznych daje szersze spektrum możliwości trasowania dróg. Dlatego zdecydowaliśmy przeanalizować również i ten wariant, nie zamykając się na racjonalne rozwiązania 0 informuje GDDKiA.

Obecnie, dla przyjętych już wariantów biura projektowe zbierają informacje środowiskowe w ramach inwentaryzacji przyrodniczej. Opracowywane są też prognozy ruchu. Po ich zatwierdzeniu, kolejnym krokiem będzie weryfikacja założeń wstępnych przekroju poprzecznego obwodnicy, która da odpowiedź jaki przekrój będzie zastosowany. Podobny zakres prac będzie wykonany również dla wariantu w śladzie DK50.

- Przewidujemy, że prace nad tym  wariantem potrwają do końca 2024 roku, co umożliwi jego włączenie do analizy wielokryterialnej poszukiwanego możliwego przebiegu dla tej obwodnicy – informuje GDDKiA.

Ostateczna decyzja wskazująca najbardziej racjonalny i możliwy do wykonania przebieg tej inwestycji nastąpi w chwili wydania decyzji środowiskowej.

Wschodnia obwodnica aglomeracji warszawskiej na razie tylko w planach

Jak informuje GDDKiA, dla fragmentów tej obwodnicy od drogi ekspresowej S7 na południe od Warszawy, z przejściem przez Wisłę w rejonie Góry Kalwarii i dalej do drogi ekspresowej S17, autostrady A2 i drogi ekspresowej S8 na wschód od Warszawy, a następnie do drogi ekspresowej S7 na północ od Warszawy, nie rozpoczęto jeszcze prac przygotowawczych.

Dopiero po zapewnieniu środków finansowych na prace przygotowawcze będziemy mogli rozpocząć kolejne działania, czyli ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawców STEŚ. Program inwestycyjny jest gotowy czeka na zielone światło. W tym przypadku obligatoryjnie w ramach prac projektowych analizą objęty zostanie wariant w śladzie istniejącej DK50. Do tego czasu nie są prowadzone żadne prace projektowe dla tej części obwodnicy aglomeracji warszawskiej – informuje GDDKiA.

Zachodnia obwodnica aglomeracji warszawskiej
Autor: GDDKiA Oto, jak może wyglądać pzrebieg zachodniej obwodnicy aglomeracji warszawskiej Link: Powiększ mapę

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej MAPA

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej położona w ciągu dróg A50 i S50 została przewidziana w programie budowy dróg krajowych. Pierwsze pomysły pojawiły się już w 2011 r. w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, czyli już 12 lat temu. W 2019 r. w przyjętej przez Radę Ministrów (i obecnie obowiązującej) Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, już sformalizowana została propozycja „Dużej Obwodnicy Warszawy”. Również w 2019 r. zakończyły się prace studialne nad dla OAW oraz drogi ekspresowej S10 łączącej autostradę A1 z OAW. To był początkowy etap złożonego cyklu przygotowania inwestycji.

Czytaj też:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej