Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie przechodzi metamorfozę. Zdjęcia i wizualizacje

2021-03-25 9:45
Muzeum Inżynierii Miejskiej
Autor: Muzeum Inżynierii Miejskiej Muzeum Inżynierii Miejskiej - wizualizacja hangaru w Czyżynach po modernizacji

Na terenie Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie od stycznia 2021 trwają prace budowlane związane z przebudową i rozbudową zabytkowego hangaru wraz z budynkiem dawnej kotłowni. Inwestycja ma na celu powiększenie powierzchni wystawienniczej i realizację nowej ekspozycji. Zobacz jak wygląda i jak ma wyglądać Muzeum Inżynierii Miejskiej.

Spis treści

  1. O projekcie rozbudowy Muzeum Inżynierii Miejskiej
  2. Co powstanie w zabytkowym hangarze MIM?
  3. Zdjęcia modernizowanego hangaru w Czyżynach
  4. Muzeum Inżynierii Miejskiej - trochę historii
  5. Jak dojechać do Muzeum Inżynierii miejskiej?
Muzeum Inżynierii Miejskiej
Autor: Muzeum Inżynierii Miejskiej Muzeum Inżynierii Miejskiej jest instytucją, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i popularyzowanie historii komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej

O projekcie rozbudowy Muzeum Inżynierii Miejskiej

W najbliższych latach Muzeum Inżynierii Miejskiej zmieni się nie do poznania. Trwający właśnie remont radykalnie zmieni możliwości ekspozycyjne muzeum, a odwiedzający je goście będą mogli podziwiać zbiory w znacznie bardziej komfortowych warunkach.

Inwestycja rozbudowy Muzeum Inżynierii Miejskiej dotyczy rewitalizacji zabytkowego obiektu hangaru wpisanego do rejestru zabytków Miasta Krakowa oraz rewitalizacji sąsiadującego z hangarem budynku dawnej kotłowni. Całość w przyszłości zostanie udostępniona odwiedzającym jako zabytek inżynierii miejskiej.

Prace, które zaplanowano na lata 2020/2022 obejmą:

  • przebudowę i rozbudowę hangaru pod planowaną ekspozycję,
  • przebudowę i rozbudowę kotłowni na cele muzealne,
  • rozbiórkę wtórnie dobudowanych obiektów,
  • wykonanie podziemnego łącznika pomiędzy hangarem a kotłownią.

Projekt jest współfinansowany m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Szacowany koszt całkowity złożonego projektu to ponad 16 mln. zł.

W kolejnych latach planowane są prace budowlane związane z modernizacją i konserwacją budynku zwanego "domem lotnika", a także terenu wokół hangaru.

Muzeum Inżynierii Miejskiej
Autor: Muzeum Inżynierii Miejskiej Muzeum Inżynierii Miejskiej - tak będzie wyglądał odnowiony hangar w Czyżynach

Co powstanie w zabytkowym hangarze MIM?

Na poprzemysłowym obszarze dawnego lotniska przy ul. I. Stella-Sawickiego, w zabytkowym hangarze otwarty zostanie nowy oddział muzeum, prezentujący przede wszystkim wielkogabarytowe zabytki techniki: tramwaje, autobusy, samochody ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej, pojazdy służb technicznych. Zamiarem muzeum w dalszej perspektywie jest również stworzenie miejsca do prowadzenia prac badawczych, archiwizacyjnych i innych związanych z zabytkami techniki, szczególnie powiązanych z Krakowem. Następnie, wokół hangaru powstanie ogólnodostępna przestrzeń zielona z przeznaczeniem na odpoczynek, relaks i edukację.

Zdjęcia modernizowanego hangaru w Czyżynach

Muzeum Inżynierii Miejskiej - trochę historii

Hangar został wzniesiony w latach 30. ubiegłego wieku. Jest jednym z elementów infrastruktury dawnego Lotniska Kraków-Rakowice-Czyżyny. Po likwidacji portu lotniczego w 1963 hangar był użytkowany przez MPK w Krakowie. W budynku mieściła się zajezdnia autobusowa z warsztatami naprawczymi.

Muzeum Inżynierii Miejskiej użytkuje hangar od 2009 roku. Od 2015 roku na jego terenie trwają prace związane z odrestaurowaniem obiektu i przystosowaniem go do pełnienia funkcji trzeciego oddziału MIM. W 2016 został wymieniony cały dach wraz z świetlikami, w roku 2017 odtworzono wrota w ścianie północnej o łącznej powierzchni 370 m², w 2018 natomiast, uprzątnięto ogromną przestrzeń wokół budynku, wyburzono wtórne dobudówki i uporządkowano otoczenie oraz czasowo udostępniono zwiedzającym wystawę „Moto-historie” prezentującą motoryzacyjne zasoby Muzeum. W 2019 roku uzyskano dofinansowanie projektu przebudowy hangaru, a w 2021 roku ruszyła budowa.

Jak dojechać do Muzeum Inżynierii miejskiej?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej