Most z pylonami w Płocku

2007-05-25 16:12

W kwietniu rozpoczęte zostały prace regulacyjne brzegów Wisły w rejonie projektowanego mostu. Roboty budowlane przy moście rozpoczną się w III kwartale bieżącego roku po zakończonej procedurze przetargowej. Zadanie inwestycyjne składa się z mostu stalowego o długości 1200 m i dróg dojazdowych o łącznej długości 7800 m.

Inwestorem bezpośrednim zadania o wartości przekraczającej 500 milionów złotych jest Miasto Płock. Środki na jego realizację zapewnił Kontrakt Wojewódzki z 2001 roku. Autorem projektu mostu jest firma Budoplan z Płocka, a dróg dojazdowych do mostu firma Profil sp. z o.o. z Warszawy.

Most, którego rozwiązanie zostało wyłonione w drodze konkursu zorganizowanego przez Związek Mostowców RP na mocy porozumienia zawartego w 1995 r. pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych, Gminą Płock, Społecznym Komitetem Budowy Mostu Ratunek dla Płocka i ZMRP, zaprojektowano dla potrzeb transportu drogowego według normatywnych wymagań dla drogi II klasy technicznej przyjmując: klasę obciążenia A wg PN-85/S-10030, szerokość całkowitą 27,45 m (pomost wspólny dla obu kierunków ruchu, w tym: jezdnia 2 x 7,00 m, pas dzielący 5,27 m,
chodniki 2 x 2,5 m. Obiekt składa się z dwóch części: nurtowej o długości 615 m i zalewowej o długości 585 m.

Część główna - nurtowa

Została zaprojektowana jako konstrukcja stalowa, podwieszona z dwoma pylonami o układzie want typu zmodyfikowanej harfy, umieszczonymi w pionowej płaszczyźnie środkowej mostu. Rozpiętości przęseł wynoszą: 60 + 60 +375 + 60 + 60 m.
Pylony - stalowe, w postaci pojedynczych słupów o wysokości 68,5 m (od poziomu jezdni) o przekroju prostokątnym lekko zwężające się ku górze są sztywno połączone z belką mostu opierającą się na podporach poprzez łożyska. Belka mostu ma schemat statyczny belki ciągłej 5-przęsłowej z dodatkowym podparciem podatnym w postaci want. W przekroju poprzecznym jest to trójkomorowa skrzynia stalowa o stałej wysokości 3,5 m i ze wspornikami w pasie górnym o wysięgniku 5,38 m każdy. Płyta belki mostu - ortotropowa. Wanty - na każdym pylonie po 7 par (razem na moście 28 want) rozmieszczone są co 22,5 m na przęśle głównym i co 15 m na przęsłach bocznych (z wyjątkiem odległości pierwszych want od pylonu po obu jego stronach, która wynosi odpowiednio 41,5 i 30 m). Każda wanta składa się z dwóch kabli umieszczonych jeden nad drugim. Na pylonie wanty rozmieszczone są co 6,25 m począwszy od 25 m wysokości pylonu.
Cześć zalewowa usytuowana na terenie zalewowym lewego brzegu, składająca się z dwóch belek ciągłej konstrukcji zespolonej, stalowo - betonowej o rozpiętości przęseł 58,50 m i stałej wysokości 3,00 m.
Wszystkie podpory mostu żelbetowe oparte na ławach fundamentowych posadowionych na palach wierconych wielkich średnic. Stalowa konstrukcja mostu zabezpieczona antykorozyjnie poprzez metalizację warstwą cynku oraz 2+ 3 warstwami powłok malarskich epoksydowo - poliuretanowych.

Drogi dojazdowe

Drogi dojazdowe do mostu po lewej i prawej stronie Wisły podzielone zostały na trzy odcinki.
Odcinek I o długości 1860 m początek ma w osi istniejącej ulicy Wyszogrodzkiej należącej do ciągu drogi krajowej Nr 62. Projekt przewiduje połączenie trasy mostowej z ulicą Wyszogrodzką za pomocą ronda o średnicy wewnętrznej 40 m. W zakres robót drogowych wchodzi również modernizacja ulicy Wyszogrodzkiej oraz budowa dwóch obiektów inżynierskich: stalowej kładki dla pieszych i tunelu w ciągu ulicy Grabówka.
Odcinek II o długości 1440 m od mostu po lewej stronie rzeki do ulicy Dobrzykowskiej wraz z węzłem. Skrzyżowanie trasy mostowej z ulicą Dobrzykowska zaprojektowano jako węzeł dwupoziomowy z ulicą Dobrzykowska poprowadzoną wiaduktem nad trasą główną. Na moście przez Wisłę przewidziano ruch rowerowy i pieszy.
Odcinek III o długości 4500 m rozpoczynający się za węzłem "Dobrzykowska" i biegnący przez grunty rolnicze do połączenia z drogą krajową Nr 60 w miejscu skrzyżowania ulicy Kutnowskiej z ulicą Łącką tzw. węzeł "Góry". Na odcinku tym zlokalizowane są trzy obiekty inżynierskie: przejazd gospodarczy pod trasą główną, wiadukt "Ciechomicka" i dwupoziomowy węzeł "Góra" typu "trąbka".

Parametry techniczne projektowanej trasy

  • klasa techniczna III,

  • prędkość projektowa 100 km/h.

Zasadniczy przekrój poprzeczny:

  • dwie jezdnie szer. po 7,00 m rozdzielone pasem dzielącym szerokości 4,0 m,
  • bustronne wewnętrzne opaski bitumiczne szer. po 0,5 m,
  • obustronne zewnętrzne pobocza bitumiczne szer. po 2,50 m,
  • obustronne opaski ziemne Szer. po 1,25 m,
  • łącznie szerokość pasa drogowego 25,5 m.

Ogólny koszt inwestycji to około 540 mln zł, w tym:

  • budowa mostu - 200 mln zł,

  •  budowa dróg dojazdowych - 320 mln zł,

  •  roboty towarzyszące (regulacja brzegów rzeki Wisły, odwodnienie mostu wraz z podczyszczalnią wód opadowych itp.)- 20 mln zł.

 

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej