Miliony na krośnieńskie inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową

2010-07-02 15:49

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie otrzymało dofinansowanie w wysokości 51 mln zł na inwestycję w gospodarkę wodno-ściekową. Wartość projektu wynosi 95 mln zł. Pieniądze przeznaczone zostaną na prace przy kanalizacji, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz jednego z ujęć wody dla miasta.

Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - I etap” jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskim Holdingiem Komunalnym została zawarta 21 maja 2010 roku. Projekt jest realizowany we współpracy z gminą Iwonicz-Zdrój.

Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie

Największym zadaniem jest modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie. Woda z tego ujęcia dostarczana jest do 45 procent terenu miasta. - Praktycznie cały zakład zostanie przebudowany, począwszy od pompowni w zaporze, na systemach oczyszczania wody skończywszy. Do jej filtracji zastosujemy najnowocześniejsze metody, z wykorzystaniem węgla pylistego włącznie – mówi Zdzisław Syzdek, członek zarządu MPGK w Krośnie. Modernizacja oznacza też wymianę niemal wszystkich urządzeń i wprowadzenie automatyki.
Inwestycja ta jest ściśle związana z poprawą jakości wody do spożycia. Zmieni się przede wszystkim sposób jej dezynfekcji. - Będziemy odchodzili od dezynfekcji chlorem i przechodzili na dwutlenek chloru. Jest on znacznie skuteczniejszy, a równocześnie nie ma ujemnych walorów zapachowych – tłumaczy Zdzisław Syzdek. Roboty na pracującym ujęciu rozpoczną się jeszcze w tym roku, a potrwają 3 lata. Będą kosztować około 37 mln zł.

Poprawa systemu wodociągowego

W ramach poprawy systemu wodociągowego w mieście, przebudowane zostaną odcinki, na których często dochodzi do awarii i strat.  Kanalizacja zostanie rozdzielona na 2/3 terenu miasta. Po rozdziale kanalizacji woda deszczowa będzie płynąć swoimi kanałami wprost do rzeki, a nie - jak dotychczas - do oczyszczalni ścieków.

Inwestycje na oczyszczalni ścieków przy ulicy Drzymały

W projekcie przewidziano też inwestycje na oczyszczalni ścieków przy ul. Drzymały. Jedna z nich została już wykonana – to budowa elektrowni biogazowej. Inwestycje na oczyszczalni pozwolą również na zniwelowanie uciążliwych zapachów unoszących się w jej obrębie. Źródłem problemu są otwarte zbiorniki na osady. Dzięki zabiegowi polegającemu na ich hermetyzacji oraz zastosowaniu tzw. systemu neutralizacji odoru, wydobywanie się ze zbiorników przykrych zapachów powinno zostać znacząco ograniczone. Trzecim zadaniem na obiekcie przy ul. Drzymały będzie budowa słonecznej suszarni osadu ściekowego powstającego w procesie oczyszczania. Prace przy budowie suszarni ruszą jesienią. Wartość wszystkich tych inwestycji na oczyszczalni oszacowana jest prawie na 11 mln zł.

Modernizacja głównych przewodów kanalizacji sanitarnej biegnących przez Krosno

Blisko 16 mln zł będzie kosztowała modernizacja głównych przewodów kanalizacji sanitarnej biegnących przez Krosno. Celem zadania, którego realizacja ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, jest ich uszczelnienie. Ma to wyeliminować przedostawanie się wody do kolektorów i  przenikanie ścieków do otoczenia. Uszczelnione zostaną prawie wszystkie główne kolektory, ich łączna długość wynosi blisko 15 km

Projekt MPGK przewiduje też powstanie całkiem nowych odcinków kanalizacji sanitarnej w Krośnie. Jeden z nich, przy ul. Popiełuszki został już wybudowany. Drugi odcinek dotyczy rejonu ul. Wisze. Będzie dopiero realizowany. Łącznie to 3,34 km nowej kanalizacji. Liczba użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wzrośnie w ten sposób o 381 osób.

Inwestycje w gminie Iwonicz Zdrój

W związku z tym, że projekt realizowany jest wspólnie z gminą Iwonicz Zdrój, na jej terenie też nie zabraknie ważnych inwestycji. Podobnie jak w Krośnie, na kanalizację sanitarną i deszczową rozdzielona zostanie kanalizacja ogólnospławna. - Wykonywane zostaną nowe kolektory kanalizacji sanitarnej, natomiast istniejące kolektory kanalizacji ogólnospławnej będą wykorzystywane na kanalizację deszczową – tak dokładnie, według inwestora, będą wyglądały te prace. W następnym etapie przewidywana jest budowa kolektora umożliwiającego odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu gminy Iwonicz Zdrój do oczyszczalni ścieków w Krośnie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej