Mazurska śluza Guzianka otwarta po remoncie. Zabytek łączy dwa jeziora

2024-02-29 8:12

28 lutego 2024 roku uroczyście oddano do użytku remontowaną Śluzę Guzianka. To zabytek hydrotechniki, turystyczna atrakcja, ale też bardzo ważny element infrastruktury wodnej na Mazurach. Śluza łączy dwa jeziora a jej remont kosztował 16 mln zł.

Spis treści

  1. Śluza Guzianka I jest ważnym elementem mazurskiej infrastruktury wodnej
  2. Śluza Guzianka była wyłączona z użytku
  3. Remont śluzy Guzianka kosztował 16 mln zł

Śluza Guzianka I jest ważnym elementem mazurskiej infrastruktury wodnej

Jak dowodzą przedstawiciele Wód Polskich, Śluza Guzianka I jest ważnym elementem infrastruktury wodnej na Mazurach, ale również atrakcją turystyczną i zabytkiem hydrotechniki. Łączy jeziora Bełdany i Guzianka Mała. Obiekt został wybudowana w 1879 roku. W latach 1899 – 1900 śluzę poddano remontowi, zastępując drewnianą konstrukcję ścianami z cegieł i kamienia. W 2019 roku śluza została wpisana do rejestru zabytków województwa warmińsko – mazurskiego.

To największa kolejowa inwestycja na Śląsku. Otwarto linię do lotniska w Pyrzowicach

Dzięki zakończonemu właśnie remontowi poprawiliśmy nie tylko stan techniczny zabytkowej śluzy ale również zwiększyliśmy bezpieczeństwo drogi wodnej szlaku bocznego Jezioro Mikołajskie – Jezioro Nidzkie. Śluza łączy główny system jezior mazurskich (przez jezioro Bełdany) z miastem Ruciane-Nida oraz z Jeziorem Nidzkim poprzez mniejsze jeziora:  Guzianka Mała i Guzianka Wielka – informują Wody Polskie.

Dzięki budowie terminala T3 Baltic Hub w Gdańsku, powierzchnia Polski "urosła" o 40 hektarów

Śluza Guzianka była wyłączona z użytku

Remont śluzy spowodował w ubiegłym sezonie żeglugowym wyłączenie jej z obiegu. Jej funkcję przejęła, wybudowana przez Wody Polskie w 2020 Śluza Guzianka II.

Prace remontowe na „starej śluzie” obejmowały miedzy innymi wymianę wrót górnych i dolnych wraz z kładkami komunikacyjnymi,  uszczelnienie i wzmocnienie podłoża oraz wymianę napędów i mechanizmów a także modernizację ubezpieczeń i skarp. Oblicze zmieniły również sterówka i budynek gospodarczy.

Remont śluzy Guzianka kosztował 16 mln zł

Prace realizowano na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy beneficjentem projektu Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie przy dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020. Koszt inwestycji wyniósł blisko 16 mln. zł.

Kompleks obydwu śluz – Guzianka II i Guzianka I ma się przyczynić do bezproblemowego pokonywania piętrzenia zarówno jednostkom żeglugi profesjonalnej jak i żeglugi rekreacyjnej.

Czytaj też:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej