Bulwary nad Wisłą w Warszawie, nowa przestrzeń publiczna

2016-06-09 11:53
Bulwary nad Wisłą
Autor: RS Architektura Krajobrazu

Patryk Zaręba, jeden z projektantów zagospodarowania lewobrzeżnego Bulwaru Wisły w Warszawie, przedstawia założenia autorskie.

Prezentowany projekt stanowi rozwinięcie pracy, która zwyciężyła w konkursie na zagospodarowanie bulwarów Wisły w Warszawie na dwukilometrowym odcinku od Powiśla do Podzamcza. Aktualnie zrealizowano etap pierwszy, fragment o długości 650 metrów między mostem Śląsko-Dąbrowskim a ulicą Boleść. Całość założenia podzielona została na obszary funkcjonalne – w każdym z nich nacisk położony jest na inny rodzaj aktywności.

Kompozycyjnie bulwar ukształtowano jako układ placów i linearnych „łączników”. Place lokalizowane są z reguły na przedłużeniu przylegających ulic, łączniki kształtowane za pomocą stałej sekwencji: pieszej alei od strony wody, ścieżki rowerowej i elementów wertykalnych (drzew, pawilonów usługowych, pergoli). Mimo centralnego położenia, bulwar pełnił dotąd marginalną rolę w przestrzeni miejskiej, głównie za sprawą odcinającej go szerokiej arterii komunikacyjnej – tzw. Wisłostrady.

Konieczne zatem było wprowadzenie zagospodarowania na tyle atrakcyjnego, by samo w sobie stało się powodem do odwiedzin i spędzenia tu czasu wolnego. Pełne spektrum i zróżnicowanie założenia ujawni się dopiero po realizacji całości inwestycji. Odcinek oddany obecnie do użytku, ze względu na sąsiedztwo Starego Miasta, odwołuje się do klasycznego układu bulwaru spacerowego z nabrzeżem cumowniczym, wyposażeniem wypoczynkowym oraz zielenią towarzyszącą. Jego program zostanie dodatkowo uzupełniony o zaprojektowane w ramach inwestycji pływające restauracje. Istotnym problemem była też specyfika hydrologiczna Wisły – wszystkie elementy znajdujące się na bulwarze musiały być przystosowane do okresowego zalewania lub zmian poziomów rzeki.
- Patryk Zaręba

Zagospodarowanie lewobrzeżnego Bulwaru Wisły – etap 1 Warszawa, odcinek od ul. Tamka do ul. Boleści
Autorzy: RS Architektura Krajobrazu, architekci krajobrazu Dorota Rudawa, Patryk Zaręba
Więcej informacji o bulwarach >>

Prezentacja Warszawskich Bulwarów nad Wisłą ukazała się w miesięczniku Architektura-murator nr 11/2015, s. 54-60Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej