Autostrady A1, A2 i A4 w remoncie. Tu latem spotkacie drogowców

2024-06-11 15:14

Polskie autostrady choć stosunkowo nowe, wymagają cyklicznych napraw i remontów. Pięcioletni remont rozpoczął się wiosną na autostradzie A1 (Bursztynowej), do 2026 roku potrwa wymiana nawierzchni na A4 między Krakowem i Katowicami, a półtora roku będą rozbudowywać A2 na obwodnicy Poznania. I nie ma się co łudzić, że prace podczas wakacji zwolnią. Wręcz przeciwnie. To najbardziej gorący czas dla drogowców.

Spis treści

 1. Remonty autostrad w wakacje 2024
 2. Autostrada A1 Amber One – pięcioletni remont za ponad pół miliarda złotych
 3. Jak będzie wyglądał remont A1 podczas wakacji?
 4. Autostrada Amber One A1
 5. Remont płatnej autostrady A4 Katowice - Kraków
 6. Jak wygląda remont na płatnej A4?
 7. Autostrada A4 Kraków -Katowice
 8. Autostrada A2 – rozbudowa autostradowej obwodnicy Poznania
 9. Powstaną trzecie pasy ruchu na A2 obwodnicy Poznania
 10. Rozbudowa A2 - utrudnienia
 11. Autostrada A2

Remonty autostrad w wakacje 2024

Wakacyjne remonty to standard na polskich drogach. Nie ma się co dziwić, bo biorąc pod uwagę pory roku w naszym klimacie, lato jest najbardziej optymalnym czasem na przeprowadzenie wymiany nawierzchni czy innych remontów infrastruktury drogowej. Inna sprawa, że to też czas, gdy ruch na autostradach jest spory, bo większość z nas właśnie wtedy przemieszcza się autami po Polsce w drodze na wakacje.

2024 rok jest szczególny zwłaszcza dla polskich autostrad. Rozpoczęły się właśnie kompleksowe remonty nawierzchni na autostradzie A1, A4 i rozbudowa o trzecie pasy na 10-km odcinku A2. Ale po kolei.

Północna obwodnica Krakowa, GDDKiA

Autostrada A1 Amber One – pięcioletni remont za ponad pół miliarda złotych

W tym roku, w kwietniu rozpoczął się największy jak dotąd remont Autostrady A1 (Bursztynowej) na, dawniej, płatnym jej odcinku, czyli od bramek w Nowej Wsi Pod Toruniem, do Rusinowa (na granicy z obwodnicą Trójmiasta).

Na 2024 roku zaplanowano remont łącznie około 60 km jezdni. Tym samym rozpoczniemy pięcioletni letni okres remontów, w ramach których przeprowadzone zostaną prace związane głównie z wymianą warstwy ścieralnej, częściową wymianą warstwy wiążącej oraz wzmocnieniem istniejącej konstrukcji nawierzchni, aby mogła przenieść prognozowany ruch ciężki – mówiła nam niedawno Anna Kordecka, rzeczniczka GTC S.A., zarządcy tego odcinka autostrady A1.

Zostanie wyremontowana nawierzchnia na łącznicach węzłów oraz nawierzchnia na MOP. W 2024 roku wyremontowane zostaną wybrane budynki toalet na MOP-ach oraz zostanie wymieniona część opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED.

Prace będą trwały do listopada, nie wyłączając wakacji. By zminimalizować ograniczenia w ruchu, tegoroczne prace zostały podzielone na kilka etapów. Prace będą prowadzone równocześnie na dwóch 6-8 km odcinkach, na których ruch będzie odbywał się jedną jezdnią. Czas trwania prac na każdym z odcinków wynosi od 5 do 7 tygodni, co ważne terminowa realizacja prac zależna jest od warunków atmosferycznych.

Jak będzie wyglądał remont A1 podczas wakacji?

 • Od czerwca prace zaczęły się na węźle Rusocin wraz z częścią bramek km 0-2,400.
 • Latem utrudnienia będą mieć miejsce w lokalizacjach w km 24-35 jezdnia w kierunku Łodzi oraz km 81-90 jezdnia w kierunku Gdańska (wraz z częścią węzła Nowe Marzy).
 • Dodatkowo w drugiej połowie sierpnia zostaną rozpoczęte prace na odcinku w km 65-75 kierunek Gdańsk.
 • Natomiast ostatnim remontowanym odcinkiem w tym roku w okresie jesieni będzie km 50-57 jezdnia w kierunku Łodzi.

Remont autostrady A1 na kiedyś płatnym odcinku wykona firma Budimex. Umowa Budimeksu z zarządcą Amber One, czyli Gdańsk Transport Company S.A. opiewa na 569,15 mln zł. Przez pięć lat będzie się odbywała systematyczna wymiana nawierzchni na odcinku pomiędzy Rusocinem a Czerniewicami. To prawie 152 km autostrady. Kontrakt z GTC zawiera wymianę warstwy ścieralnej i częściowo wiążącej w obu ‎kierunkach ‎oraz częściowe wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni i prace ‎towarzyszące.

W specjalnym podcaście udostępnionym przez zarządcę autostrady A1, Grzegorz Kuleta, członek zarządu GTC i dyrektor ds. technicznych podkreślał, że podczas remontów, na remontowanych odcinkach z uwagi na bezpieczeństwo zarówno użytkowników, jak i osób pracujących na autostradzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Prace są prowadzone na jezdni wyłączonej z ruchu. Dlatego też ruch, który odbywa się po drugiej jezdni autostrady jest dwa razy większy niż to wynika z normalnych warunków kiedy mamy obie jezdnie udostępnione dla użytkowników.

Czytaj też: Rozpoczyna się pięcioletni remont na autostradzie A1 Amber One za ponad pół miliarda zł

- Na tych odcinkach, gdzie prowadzone są prace, co około 2 km mamy informacje o przebiegu remontu i ile jeszcze mamy do przejechania na odcinku, gdzie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Mamy również banery informujące o bezpieczeństwie, a także o konieczności zachowania korytarza życia w przypadku, kiedy mamy do czynienia z jakimś zdarzeniem na drodze – mówi Grzegorz Kuleta.

Remonty będą prowadzone równolegle na około 8-kilometrowych odcinkach.

- Zakładamy, ze prace remontowe co do zasady będą prowadzone na jezdni wyłączonej z ruchu. Dlatego też cały ruch będzie się odbywał jedną jezdnią autostrady. Ze względu na szerokość tej jezdni możliwy jest układ pasów 2 plus 1. To znaczy, że dwa pasy mamy dostępne w jednym kierunku, jeden pas w kierunku przeciwnym. Taki układ według naszej oceny jest układem, który jest najbardziej bezpieczny, dlatego że kierunki ruchu są rozgraniczone tymczasową barierą, a także jeżeli chodzi o natężenie ruchu, jest to układ optymalny. Niestety nie możemy zapewnić przy takiej szerokości jezdni układu dwóch pasów w każdym z kierunków – mówi Kuleta.

Autostrada Amber One A1

Autostrada A1 między Toruniem i Gdańskiem powstawała w latach 2005 -2011. Zarządza nią w ramach koncesji Gdańsk Transport Company. To spółka specjalnego przeznaczenia, która została powołana do życia w 1996 roku wyłącznie na potrzeby realizacji północnego odcinka Autostrady A1. Firma posiada koncesję na finansowanie, projektowanie, budowę i eksploatację odcinka A1, którego łączna długość wynosi około 152 kilometrów i obejmuje fragment autostrady od Gdańska do Torunia. Po wygaśnięciu koncesji, w 2039 roku, koncesjonariusz nieodpłatnie przekaże obiekt stronie publicznej.

Remont płatnej autostrady A4 Katowice - Kraków

To droga, choć obecnie, jako jedna z nielicznych płatna, jest niezbyt lubiana przez kierowców. Ma dwa pasy ruchu w każdym kierunku i w godzinach szczytu ruch jest na niej ogromny. Tworzą się korki. Zwłaszcza w okolicach bramek.

Wiosną tego roku rozpoczął się kilkuletni kompleksowy remont autostrady A4 Katowice Kraków. Kapitalny remont ma przejść cała nawierzchnia 61-km, koncesyjnego odcinka autostrady A4 między Krakowem i Katowicami. Prace trwają i powodują utrudnienia. Można jednak sprawdzić, gdzie dokładnie są te utrudnienia. Zarządca autostrady stworzył w tym celu specjalną aplikację i stronę internetową dla kierowców A4info.

Zarządcą autostrady, koncesjonariuszem jest Stalexport Autostrada Małopolska. Stalexport informuje, że prace związane z wymianą nawierzchni i remontem obiektów mostowych prowadzone będą do końca 2026 r. Wykonawcą robót jest spółka Pavimental Polska z Trzebini. Wartość kontraktu to prawie pół miliarda złotych.

O wysokich kosztach remontu A4 mówił podczas majowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach prezes Staleksportu – Andrzej Kaczmarek.

Każda droga autostradowa po 10 latach musi podlegać czemuś, co trzeba nazwać remontem generalnym. To chodzi oczywiście o wymianę nawierzchni, ale też o bieżące modernizacje, reparacje. Z tego co wiem, w Polsce koszty utrzymania dróg autostradowych są szacowane obecnie na poziomie 2,5 miliarda złotych rocznie. Jesteśmy teraz w trakcie trzeciego cyklu wymiany nawierzchni, bo co 10 lat wymienia się kompletnie nawierzchnie na całej autostradzie. Kontrakt z tym związany to jest koszt prawie 500 milionów złotych. Łatwo sobie policzyć, że to oznacza, że średnio trzeba mieć na ten cel rocznie zarezerwowane przynajmniej 50 mln zł. To pokazuje jak trudne i kosztowne jest utrzymanie takiej infrastruktury - mówił prezes Kaczmarek.

Przyjęty przez Skarb Państwa model finansowy dla autostrady A4 Katowice – Kraków zakłada, że w okresie koncesyjnym, droga ta zostanie w pełni zmodernizowana i wyposażona w urządzenia infrastruktury autostradowej za pieniądze pozyskane od jej użytkowników, a strona publiczna uzyska dodatkowo znaczące wpływy budżetowe z tego przedsięwzięcia. W 2027 roku zgodnie z zapisami Umowy Koncesyjnej ten odcinek autostrady A4 wróci pod zarząd Skarbu Państwa. Strona publiczna ma otrzymać drogę w świetnym stanie. Stąd kapitalny remont, który właśnie trwa na A4.

Czytaj: Zaczął się wielki remont płatnej autostrady A4 Katowice - Kraków. Potrwa 2 lata

Jak wygląda remont na płatnej A4?

Jak podkreśla zarządca płatnej A4, w zasadzie wszystkie prace remontowe realizowane są z zachowaniem dwóch pasów ruchu w obu kierunkach jazdy i tylko w czasie wprowadzania zmian w organizacji ruchu mogą się pojawić krótkotrwałe zwężenia do jednego pasa ruchu.

W przypadku wymiany nawierzchni jezdni ruch zazwyczaj zorganizowany jest następująco:

na jezdni remontowanej: jeden pas jest remontowany, drugi jest przejezdnyna drugiej jezdni - 2 pasy ruchu są w podstawowym kierunku jazdy, trzeci pas oddzielony od dwóch pozostałych stalową barierą z odblaskami biegnie w kierunku przeciwnym tzn. takim jak remontowana jezdnia.

Warto wiedzieć, że podczas remontu droga cały czas jest płatna.

Autostrada A4 Kraków -Katowice

Droga krajowa A4, bo pierwotnie nie miała ona statusu autostrady, budowana była (z przerwami) w latach 70, 80 i 90-tych przez Skarb Państwa ze środków budżetowych. Nie była to droga wysokiej jakości, raczej ważny szlak komunikacyjny, łączący dwie aglomeracje – katowicką i krakowską.

Koncesjonariusz – Stalexport Autostrada Małopolska S.A. - na mocy Umowy Koncesyjnej z 1997 r. przez wiele lat dostosowywał A4 do wymogów autostrady płatnej, remontując jej nawierzchnię i obiekty mostowe, budując przejazdy awaryjne, parkingi, place poboru opłat, rozbudowując i modernizując węzły autostradowe, budując infrastrukturę łącznościową i informatyczną, modernizując system poboru opłat od w 100 proc. manualnego do obecnego automatycznego: elektronicznego poboru opłat A4Go i videotollingu.

Autostrada A2 – rozbudowa autostradowej obwodnicy Poznania

Autostrada Wielkopolska przystępuje do budowy 3 pasa ruchu na odcinku A2 między węzłami Poznań Krzesiny a Poznań Wschód. Rozbudowa tej części autostradowej obwodnicy Poznania obejmie prace poszerzające autostradę A2 o trzeci pas ruchu dla każdego kierunku na ok 10 kilometrowym odcinku. 10 czerwca rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy. Drogowcy zaczęli odgradzanie terenu, na którym będą prowadzone prace, wytyczą tymczasowe pasy włączania się do ruchu oraz do jazdy na wprost, zgodne z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu, oraz wybudują tymczasowe przejazdy przez pas rozdziału pomiędzy jezdniami na odcinku pomiędzy węzłami Poznań Krzesiny a Poznań Wschód. Budowa przejazdów jest niezbędna dla zachowania bezpieczeństwa oraz utrzymania dwóch pasów ruchu dla każdego kierunku podczas realizacji właściwych prac budowlanych.

Powstaną trzecie pasy ruchu na A2 obwodnicy Poznania

Właściwe prace budowlane rozpoczną się 17 czerwca. Na liczącym 10 km odcinku pomiędzy węzłami Poznań Krzesiny a Poznań Wschód wybudowany zostanie nie tylko trzeci pas ruchu w każdym kierunku, ale również zmodernizowana zostanie nawierzchnia – będzie lepiej przystosowana do większego natężenia ruchu i bardziej wytrzymała. Ponadto zostaną zamontowane bariery ochronne oraz wybudowane nowe i rozbudowane istniejące ekrany akustyczne. W efekcie na rozbudowywanym odcinku powstanie ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni ekranów akustycznych oraz prawie 19 tysięcy metrów barier ochronnych, które zapewnią lepszą ochronę większej liczbie mieszkańców Poznania i użytkowników autostrady.

Zdajemy sobie sprawę, że najbliższe miesiące będą trudnym czasem dla wszystkich kierowców, ale realizacja tej inwestycji jest potrzebna do zapewnienia sprawnego, bezpiecznego i wygodnego przejazd naszą autostradą. Prace nad rozbudową kolejnych 10 km obwodnicy Poznania o 3 pas rozpoczęliśmy z wyprzedzeniem, tak aby zapewnić kierowcom gotową, dobrze przemyślaną i przygotowaną usługę, a realizacja tej inwestycji była dla nich jak najmniej uciążliwa – mówi Sebastian Joachimiak, członek Zarządu spółki Autostrada Wielkopolska S.A.

Rozbudowa A2 - utrudnienia

Dobudowa 3 pasa na odcinku Poznań Krzesiny – Poznań Wschód jest znacznie trudniejszym projektem pod względem technicznym niż niedawno zrealizowana rozbudowa odcinka Poznań Zachód-Poznań Krzesiny. Obejmuje znacznie większy zakres prac ziemnych – rozbudowa wymaga poszerzenia jezdni na całej długości od zewnątrz, na obu kierunkach. A to wiąże się nie tylko z niezwykle precyzyjnym procesem planistycznym, ale także z ewentualnymi wyzwaniami logistycznymi, które mogą pojawić się po rozpoczęciu prac ziemnych.

Remont na A2
Autor: Autostrada Wielkopolska

Jednym z naszych najważniejszych warunków było utrzymanie dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Prace zostały zaprojektowane w taki sposób, aby powodowały jak najmniej utrudnień dla kierowców, jednak nie unikniemy ich całkowicie. Przy tego rodzaju inwestycjach infrastrukturalnych budujemy nie tylko 3 pas drogi, ale także musimy zadbać o właściwe odwodnienie, wszystkie elementy teletechniczne itp. Oprócz tego dwa obiekty mostowe, które znajdują się w ciągu autostrady wymagają poszerzenia i to także jest elementem kontraktu – mówi Marcin Szczepański, Dyrektor techniczny Autostrady Wielkopolskiej S.A.

Równolegle z realizowaną rozbudową zostaną wyremontowane istniejące jezdnie oraz przebudowana infrastruktura podziemna i naziemna. W poszczególnych etapach zaplanowano także dodatkowe prace w rejonie węzłów Poznań Wschód i Poznań Krzesiny. Ponadto zostaną poszerzone i wyremontowane dwa mosty autostradowe. W sumie podczas budowy 3 pasa na tym odcinku autostradowej obwodnicy Poznania zostanie wykonana nowa nawierzchnia o łącznej powierzchni 280 000 metrów kwadratowych.

Zobacz też: 1 kwietnia podrożał przejazd autostradą A4. Wcześniej wzrosły stawki na A2

Spółka zdecydowała się na użycie asfaltów wysokomodyfikowanych HIMA, celem zapewnienia wymaganej trwałości drogi przy znacznym obciążeniu ruchem. Prace podzielono na etapy i zaplanowano w taki sposób, aby mogły odbywać się bez konieczności zamykania autostrady dla kierowców.

Realizacja prac została podzielona na kilka etapów, które są ściśle związane z elementami znajdującymi się na rozbudowywanym odcinku, czyli węzłami Poznań Krzesiny oraz Poznań Wschód i znajdującymi się pomiędzy nimi Miejscami Obsługi Podróżnych (MOP). W pierwszym etapie będziemy realizować prace pomiędzy węzłem Poznań Wschód a MOP Tulce/Krzyżowniki oraz na dojazdach do węzła Poznań Krzesiny. To jest największe wyzwanie, ponieważ oba węzły to miejsca newralgiczne, dość mocno obciążone ruchem. Dlatego skupiamy się na nich w pierwszej kolejności – mówi Marek Zaręba, Dyrektor kontraktu w firmie Strabag Sp. z o.o., głównego wykonawcy prac.

Autostrada A2

Autostrada A2 jest niezwykle ważna dla wielu milionów kierowców nie tylko z Poznania i okolic, ale również z całej Polski. To główny międzynarodowy ciąg komunikacyjny łączący wschodnią i zachodnią Polskę. Koncesyjny odcinek A2 między Świeckiem a Koninem, jest także częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), jednym z kluczowych połączeń między Europą Zachodnią i Środkową oraz strategicznym dla Polski korytarzem transportowym na linii Warszawa – Berlin. Zarządcą koncesyjnego odcinka A2 jest spółka Autostrada Wielkopolska.

Byliśmy na budowie Mercure Szczyrk Resort! W górach stanęło wielkie orle gniazdo. Jest nowa data otwarcia hotelu WIDEO

Czytaj też:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej