Zachęty dla inwestorów

2007-06-04 16:53

Nowe zasady dyskontowania pomocy publicznej przez inwestorów działających w specjalnych strefach ekonomicznych przygotowało Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Projekt rozporządzenia, zmieniającego obecne przepisy wprowadzone uchwałą Rady Ministrów we wrześniu 2004 roku, jest odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców, domagających się urealnienia sposobu wspierania inwestycji.

- Duże koncerny argumentowały, że dotychczasowa metoda dyskontowania jest krzywdząca i w praktyce nie przystaje do specyfiki udzielania pomocy publicznej - powiedziała "GP" Teresa Korycińska, zastępca dyrektora departamentu polityki regionalnej MGiP. Otóż inwestorzy działający w SSE mogą skorzystać z pomocy w postaci zwolnienia z podatku dochodowego dopiero wówczas, gdy zaczynają osiągać zyski, czyli po upływie pewnego czasu od zakończenia inwestycji. Tymczasem wielkość zwolnienia odnosi się do dnia uzyskania zezwolenia na działalność. Stąd konieczność dyskontowania, czyli urealnienia kwot niezapłaconego podatku. Ponieważ sytuacja w otoczeniu firm zmienia się, np. wskutek wahań koniunktury lub zmieniającej się inflacji, niewłaściwa metoda dyskontowania powodowała, że realna wielkość zwolnienia okazywała się mniejsza, niż zakładano i nie sięgała należnej stawki, która mogłaby wynieść maksymalnie 50 proc. poniesionych wydatków. Dlatego w przepisach wprowadzono zmiany. W nowym rozporządzeniu do dyskontowania zarówno otrzymanej pomocy, jak i poniesionych wydatków mają być stosowane średniomiesięczne stopy sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym WIBOR. Natomiast do czasu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopy referencyjnej dla RP, Komisja Europejska uzgodniła z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów stopę referencyjną w wysokości 9,46 proc., która będzie stosowana dla wydatków poniesionych po 1 września 2004 roku. Ministerstwo twierdzi, że zmiana zasad dyskontowania będzie mieć minimalny wpływ na wielkość pomocy, a tym samym na budżet państwa. Jednak z uwagi na dużą liczbę niewiadomych, jej skalę trudno teraz wiarygodnie oszacować.

Stopa referencyjna

Pojęcie stopy referencyjnej należy rozumieć jako stopę oprocentowania, okresowo ustalaną przez Komisję Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów, publikowaną w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Stopa referencyjna wykorzystywana jest do przeliczania wartości pomocy publicznej, udzielanej w różnych formach, na równą jej wartość dotacji. Do chwili obecnej Komisja Europejska nie ustaliła stopy referencyjnej dla Polski. Ma to nastąpić wkrótce, ale UOKiK nie zna jeszcze konkretnego terminu. Projekt rozporządzenia opublikowała na swoich stronach internetowych Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, największa ze wszystkich 14 SSE, w której wartość zadeklarowanych inwestycji sięgnęła już 7 mld zł. 
- Czekamy na reakcje inwestorów - mówi Piotr Wojaczek, prezes KSSE. Nowe rozporządzenie ma także pozwolić na objęcie pomocą publiczną przedsiębiorstw z sektora nowoczesnych usług, tzw. Business Process Offshoring, których przedmiotem działalności są finanse, księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja, badania i rozwój, technologie teleinformatyczne oraz działania związane z bezpośrednią obsługą klientów zewnętrznych (call centers). Aby wygrać rywalizację o tego typu inwestycje z innymi państwami regionu, konieczne stało się wprowadzenie dla nich odrębnych zachęt inwestycyjnych, które stosują m.in. Czesi i Węgrzy.
Tymczasowo, wobec braku odrębnego programu wsparcia dla firm z sektora BPO, zachętą do tego rodzaju inwestycji mogłyby stać się zwolnienia z podatku dochodowego, których udzielanie możliwe jest jedynie na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Efekty funkcjonowania SSE na 30 czerwca 2004 (źródło: MGiP)

 

Nazwa strefy Inwestycje (w mln zł) Zatrudnienie
SSE Starachowice 49,7 1996
Katowicka SSE 6303,6 17068
Kostrzyńsko-Słubicka SSE 700,7 1457
SSE Krakowski Park Technologiczny 329,6 939
Legnicka SSE 2167,1 4708
Łódzka SSE 836,3 2857
Mielecka SSE 1964,9 11227
Pomorska SSE 791,4 6155
Słupska SSE 93,8 981
Kamiennogórska SSE 96,2 1602
Suwalska SSE 376,8 3322
Tarnobrzeska SSE 577,3 7347
Wałbrzyska SSE 2838,6 8162
warmińsko-Mazurska SSE 115,1 1530
razem 17241,1 63816Gazeta Prawna

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej