Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

2010-06-18 10:01
IX Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z udziałem wiceministra Olgierda Dziekońskiego (18 czerwca 2010, Warszawa)
Autor: Ministerstwo Infrastruktury IX Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (18 czerwca 2010, Warszawa)

"Dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę. Liczę, że również w przyszłości będzie ona szczera, krytyczna i rzeczowa" - powiedział 18 czerwca 2010 r. w Warszawie Podsekretarz Stanu Olgierd Dziekoński podczas IX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podsekretarz Stanu Olgierd Dziekoński podczas IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (18 czerwca 2010, Warszawa)
Autor: Ministerstwo Infrastruktury Podsekretarz Stanu Olgierd Dziekoński podczas IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Podczas obrad podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w ubiegłym roku. Izba wybierze nowe władze na III kadencję przypadającą na lata 2010-2014 r. Podczas zjazdu dyskutowano również na temat prac nad stworzeniem zasad współpracy samorządów zawodowych zawodów zaufania publicznego.

Liderzy samorządów zawodów zaufania publicznego przyjęli wspólne stanowisko w sprawie powołania zespołu organizacyjnego, którego celem będzie przygotowanie zasad stałej współpracy samorządów. Podczas obrad podkreślono, jak ważna jest współpraca przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego i wspólnego działania z myślą o respektowaniu zasad niezależności i samorządności zawodów zaufania publicznego. Współdziałanie między samorządami zawodów zaufania publicznego umożliwi powstanie wspólnej platformy porozumienia i reprezentowania stanowiska samorządów na zasadach partnerskich w rozmowach z władzami. Przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego współpracują już od dawna i ich prezesi spotykają się systematycznie. Jednak dopiero teraz zrodził się pomysł powołania zespołu roboczego i zacieśnienia tej współpracy.

Dyskutowano też na temat budowania standardów edukacyjnych na kierunkach związanych z budownictwem. Izba podsumowała działania w sprawie powodzi, która dotknęła Polskę. Goście zjazdu dziękowali za wystosowanie apelu do członków PIIB, aby pomagali powodzianom w miarę swoich możliwości i umiejętności oraz pogratulował wydawnictwa poradnika: "Jak postępować po powodzi?”. Podkreślano szybkość działania, profesjonalizm wydawnictwa oraz praktyczną formę poradnika.

Podczas zjazdu zostaną wybrane nowe władze izby na III kadencję przypadającą na lata 2010-2014.

W zjeździe uczestniczą reprezentanci organizacji zrzeszających inżynierów budownictwa za granica, m.in. ECEC – the European Chamber of Engineers Council, Chaber of Engineers in the Investment & Design.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej