Zjazd PIIB. Nie ma zgody na obniżenie kwalifikacji inżyniera budownictwa

2013-07-04 13:23
Zjazd PIIB 2013
Autor: CzeM XII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otwiera Andrzej Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB

Ale zanim to nastąpi, odbył się XII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa PIIB, podczas którego podsumowano działalność Izby w roku 2012. A dla samorządu zawodowego inżynierów budownictwa był to rok trudny, ale sprawił też, że PIIB ugruntowała swoją pozycję jako organizacji skutecznie działającej w interesie swoich członków i dla poprawy standardów polskiego budownictwa.

Jako kompetentny i wymagający partner administracji rządowej, uczestniczący jako ciało opiniotwórcze w tworzeniu aktów prawnych regulujących proces budowlany, dużą uwagę w ubiegłym roku PIIB przywiązywała do nowelizacji Prawa budowlanego, tworzenia Kodeksu budowlanego i do propozycji ustawy deregulacyjnej zawodów związanych z budownictwem. Niektóre opinie Izby zostały wzięte pod uwagę, z niektórymi rozwiązaniami PIIB nie zgadza się i nadal będzie forsować swoje racje. Udało się też zmniejszyć obciążenia finansowe członków Izby, co oznacza niższe składki obowiązkowego ubezpieczenia w roku 2014. Rozwija się dynamicznie działalność PIIB w zakresie podnoszenia kwalifikacji zrzeszonych inżynierów budownictwa. Ponad 30 tys. osób uczestniczyło w szkoleniach inicjowanych przez Izbę, coraz więcej jest dostępnych szkoleń (obecnie 9) w tzw. opcji e-learning. Coraz mocniej PIIB angażuje się w poziom kształcenia przyszłych inżynierów poprzez współpracę z uczelniami technicznymi w zakresie tworzenia programów edukacyjnych.   
To oczywiście tylko część z pracy izby inżynierów, za którą uczestnicy zjazdu udzielili Krajowej Radzie PIIB absolutorium. Natomiast najważniejszą uchwałą tego gremium, do wykonania której zobligowano prezesa Andrzeja Dobruckiego, jest przedstawienie premierowi oraz marszałkom Sejmu oraz Senatu stanowiska PIIB w sprawie projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do zawodów regulowanych, że nadal nie ma zgody na niektóre proponowane w niej zapisy - członkowie Izby nie zgadzają się na skrócenie wymiaru praktyk zawodowych wymaganych do uzyskania uprawnień budowlanych, sprzeciwiają się również możliwości zwolnień z egzaminu na uprawnienia budowlane oraz uznania praktyk studenckich za całość praktyki koniecznych do ich uzyskania. Takie rozwiązania będą zagrażać bezpieczeństwu obiektów budowlanych oraz procesu inwestycyjnego, a  w konsekwencji będzie bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia obywateli, jako użytkowników tych obiektów.

 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa ma dzisiaj prawie 116 tys. członków. Tylko w roku 2012 do PIIB dołączyło 5798 inżynierów. Na zjazd przybyło 174 delegatów, czyli frekwencja wyniosła 90,16%. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście, a wśród nich m.in. Janusz Żbik - podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Robert Dziwiński - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojciech Gęsiak - prezes Izby Architektów RP, Jacek Sztechman - prezes Krajowej Izby Urbanistów, Ksawery Krassowski - prezes Izby Projektowania Budowlanego, Ewa Mańkiewicz-Cudny - prezes FSTN NOT, Mariusz Ścisło - prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, Ryszard Trykosko - przewodniczący PZITB, Jerzy Gumiński - prezes SITPMB, Krzysztof Kolonko - członek ZG SEP, Zbigniew Janowski - przewodniczący ZZ „Budowlani”, Marek Michałowski reprezentujący Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Roman Nowicki - przewodniczący Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa Polskiego i Jan Bobrowicz dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej.

Dobrą pointą XII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest parafraza sentencji Jana Zamojskiego: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, którą Andrzej Dobrucki, szef PIIB zamienił na: „Taka będzie Izba, jacy jej inżynierowie”. A Izba chce być coraz lepsza i efektywniejsza, zaś jej członkowie, którzy przecież wykonują zawód zaufania publicznego, muszą dbać w swoje pracy o jak najwyższe standardy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej