Wniosek o zakup preferencyjny węgla 2023 - do kiedy można złożyć? Jak kupić węgiel od gminy?

2023-03-12 8:32
węgiel
Autor: gettyimages Od stycznia 2023 ruszyła II tura preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminy

Wniosek o zakup preferencyjny węgla jest obowiązkowy, żeby kupić węgiel w swojej gminie w cenie niższej niż 2000 zł. Taki wymóg określa ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Węgiel będzie można zamówić w gminie nie do 30 kwietnia 2023 jak wcześniej ustalono, ale do 30 czerwca. Wzór wniosku pdf.

Spis treści

 1. Do kiedy wniosek o zakup preferencyjny węgla?
 2. Kto może złożyć wniosek o zakup preferencyjny węgla?
 3. Wniosek o preferencyjny zakup węgla WZÓR PDF
 4. Jak złożyć wniosek o zakup węgla od gminy?
 5. Wniosek o zakup węgla online (ePUAP)

Przypomnijmy, że w listopadzie 2022 weszły w życie przepisy, na mocy których gminy podjęły się sprzedaży węgla gospodarstwom domowym po preferencyjnej cenie nie większej niż 2000 zł. Chodzi o ustawę o preferencyjnym zakupie paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tzw. ustawa węglowa).

Do kiedy wniosek o zakup preferencyjny węgla?

Wniosek o zakup preferencyjny pierwszej partii węgla (1,5 tony) można było złożyć do 31 grudnia 2022. Przepisy przewidywały, że zakup kolejnej partii węgla może być zrealizowany do 30 kwietnia 2023. Teraz, Ministerstwo Aktywów Państwowych, wydłużyło ten termin do 30 czerwca.

Dotyczy to jednak tych gmin, w których nie zostanie wykorzystana całość zamówionego węgla. Ministerstwo Aktywów Państwowych apeluje do samorządów, aby zamawiały tyle węgla, ile mieszkańcy naprawdę potrzebują.

Jeżeli w danej gminie będzie nadmiar surowca, zostanie zniesiony limit zakupu wynoszący obecnie 3 tony.

Wiceminister Karol Rabenda zapowiedział także, że samo składanie wniosków będzie możliwe do 30 czerwca, a czas na rozliczenie się z mieszkańcami gminy będą miały do 31 lipca. W praktyce ma to wyglądać w ten sposób, że po zakończeniu sezonu grzewczego, gminy ogłoszą ile węgla im zostało. Jeżeli mieszkańcy będą chcieli np. zrobić zapas na kolejny sezon, będą to mogli zrobić właśnie do 30 czerwca. Z tej możliwości będzie można skorzystać także wtedy, kiedy po sezonie grzewczym, z zapasem węgla zostanie sąsiednia gmina.

Kto może złożyć wniosek o zakup preferencyjny węgla?

Wniosek może złożyć osoba fizyczna:

 • mieszkająca w gospodarstwie domowym, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
 • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie danej gminy,
 • wnioskodawca jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla WZÓR PDF

Wnioski można znaleźć w urzędach gmin lub też pobrać ze stron urzędów. Zamieszczamy przykładowy wzór wniosku na zakup węgla od gminy.

Wzór wniosku

Jak złożyć wniosek o zakup węgla od gminy?

Aby kupić węgiel w gminie, mieszkańcy muszą złożyć wniosek w swojej gminie. Można to zrobić:

 • w formie elektronicznej za pomocą platformy e-PUAP (wymagany jest wówczas podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty)
 • osobiście w urzędzie (np. w Ośrodku Pomocy Społecznej),
 • tradycyjnie przez Pocztę Polską.

Jeśli dana gmina nie bierze udziału w sprzedaży węgla, można się starać o jego zakup w gminie sąsiedniej.

W przypadku gdy zakupu węgla dokonujemy w innej gminie albo od innego podmiotu, należy w miejscu zamieszkania złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego albo pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę  dodatku węglowego. Zaświadczenie takie zawiera:

 • imię i nazwisko osoby fizycznej w gospodarstwie domowym, której jest wydawane zaświadczenie;
 • adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie;

- informację o:

 • wypłaceniu na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego lub,
 • pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Zaświadczenie wydaje się jednokrotnie i w jednym egzemplarzu. Jest ono ważne w okresie, w którym zostało wydane.

W przypadku gdy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia wystąpiła osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji tego wniosku w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Na wydanie zaświadczenia gmina ma 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie zaświadczenia jest bezpłatne.

Wniosek o zakup węgla online (ePUAP)

Aby złożyć wniosek online, potrzebny jest profil zaufany, e-dowodu lub certyfikat kwalifikowany. Przygotować trzeba:

 • login z hasłem do profilu zaufanego lub e-bankowości i telefon komórkowy,
 • dane potrzebne do wypełnienia wniosku:

- adres gospodarstwa domowego,- dane kontaktowe – podaj co najmniej jeden sposób kontaktu:adres e-mail – na ten adres otrzymasz informację o wniosku,- numer telefonu – do kontaktu z urzędem.

Jak złożyć wniosek online krok po kroku?

 1. Kliknij przycisk Złóż wniosek.
 2. System przekieruje cię na stronę logowania.
 3. Wybierz sposób logowania.
 4. Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola formularza. Kliknij Podpisz i wyślij.
 5. System przekieruje cię do usługi Profil Zaufany, w której sprawdzisz i podpiszesz wniosek elektronicznie.
 6. Możesz podpisać wniosek:
 • podpisem zaufanym,
 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podpisz wniosek podpisem zaufanym. Jeśli składasz tylko jeden wniosek, możesz podpisać go podpisem kwalifikowanym. Potwierdzenie przyjdzie skrzynkę Gov (ePUAP) od razu po wysłaniu wniosku. Urząd rozpatrzy wniosek tak szybko, jak to możliwe. O rozpatrzeniu wniosku informuje telefonicznie, wysyła e-mail lub listownie.

Źródło: PAP, Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo domowe

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej