Wniosek o dopłatę do węgla 2022 - pdf. Do kiedy, jak i gdzie go składać? Jak złożyć wniosek online? Instrukcja krok po kroku

2022-10-25 8:52
Wniosek o dopłatę do węgla 2022
Autor: Getty Images Wniosek o dopłatę do węgla 2022 - jak złożyć online? Gdzie składać wniosek o dopłatę do węgla? W artykule dokładna instrukcja

Wniosek o dopłatę do węgla 2022 można już złożyć. 3 tysiące złotych dodatku węglowego należy się wszystkim gospodarstwom domowym, które ogrzewają domy węglem. W artykule wzór wniosku o dopłatę do węgla do pobrania oraz dokładna instrukcja jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek, aby dostać 3000 zł. Kiedy wypłata pieniędzy w ramach dopłaty do węgla? Czy można złożyć kilka wniosków na jeden adres i mieć kilka dodatków węglowych? Ważne zmiany w ustawie o dodatku węglowym.

Spis treści

 1. Do kiedy można składać wniosek o dopłatę do węgla 2022?
 2. Kto może złożyć wniosek o dopłatę do węgla?
 3. Czy można złożyć kilka wniosków na jeden adres?
 4. Gdzie składać wniosek o dopłatę do węgla?
 5. Jak złożyć wniosek o dopłatę do węgla?
 6. Wzór wniosku o dopłaty do węgla 2022 do pobrania
 7. Jak wypełnić wniosek o dopłaty do węgla - instrukcja krok po kroku
 8. Jak dowiemy się o przyznaniu dopłaty do węgla?
 9. Kiedy wypłata dopłaty do węgla?

Do kiedy można składać wniosek o dopłatę do węgla 2022?

Wniosek o dopłatę do węgla można składać od 17 sierpnia do 30 listopada 2022.

Kto może złożyć wniosek o dopłatę do węgla?

Wniosek o dopłatę do węgla może złożyć jedna osoba z danego gospodarstwa domowego, w którym głównym źródłem ogrzewania jest węgiel (świadczenie w wysokości 3000 zł przysługuje jednorazowo na jedno gospodarstwo domowe, niezależnie od ilości członków).

Czy można złożyć kilka wniosków na jeden adres?

Aktualnie przysługuje jeden dodatek węglowy na jeden adres, a wypłatę pieniędzy dostaje osoba, która złoży wniosek jako pierwsza spośród osób zamieszkujących gospodarstwo. Jednak 20 października Sejm znowelizował ustawę o dodatku węglowym, wprowadzając znaczące zmiany. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Zgodnie z wprowadzonymi do ustawy poprawkami gospodarstwom domowym zamieszkującym pod jednym adresem ma przysługiwać kilka dodatków węglowych. Jednak trzeba spełnić pewne warunki:

 • każda rodzina zamieszkująca pod tym samym adresem ma osobny piec opalany węglem,
 • każdy piec został zgłoszony do CEEB.
 • każda rodzina ma osobny rachunek za śmieci.

Również zmiana numeracji domu do 31 grudnia 2022 sprawi, że wszyscy dostaną dodatek węglowy. Więcej w artykule poniżej.

Czytaj więcej:

Gdzie składać wniosek o dopłatę do węgla?

Wnioski można składać we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie gminy lub miasta.

Jak złożyć wniosek o dopłatę do węgla?

 • Osobiście - aktualne wzory pisma mają być dostępne dla zainteresowanych w urzędzie gminy lub miasta. Można go złożyć osobiście, wypełniając na miejscu.
 • Za pomocą poczty - należy pobrać wzór pisma dostępny TUTAJ. Następnie wypełnić wniosek, podpisać i wysłać pocztą listem poleconym do właściwego urzędu.
 • Online przez e-PUAP - należy zalogować się do portalu ePUAP, następnie wybrać z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Wybrać adres odpowiedniego urzędu, rodzaj pisma, załączyć wniosek, podpisać go elektronicznie i wysłać.

Poniżej instrukcja jak założyć profil zaufany i złożyć podpis elektroniczny.

Wzór wniosku o dopłaty do węgla 2022 do pobrania

Wzór wniosku o dopłaty do węgla tzw. dodatek węglowy został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 16 sierpnia 2022. Wniosek jest ujednolicony dla całej Polski.

Pobierz aktualny wzór wniosku o dopłaty do węgla

Wnioski mają być dostępne również w gminach oraz w sieci.

Jak wypełnić wniosek o dopłaty do węgla - instrukcja krok po kroku

Wypełnienie wniosku jest łatwe:

 • W pierwszej kolejności wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek, a więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zgodnie z naszym miejscem zamieszkania.
 • Drugi krok to imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania oraz numer telefonu lub adres mailowy.
 • Następnie do wniosku trzeba załączyć oświadczenie, w którym należy podać dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy oraz informację dotyczącą źródeł ogrzewania na paliwo stałe.
 • Kolejny krok to zaznaczenie w formularzu jednego, głównego źródła ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy.
 • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
Ważne - wniosku nie złożysz bez deklaracji CEEB

Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (deklaracja CEEB). Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Za fałszywe oświadczenie grozi mandat w wysokości do kilku tysięcy złotych.

Deklaracja CEEB - jak złożyć?

Jak dowiemy się o przyznaniu dopłaty do węgla?

Informację o przyznaniu dodatku otrzymamy bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta albo mailowo (jeśli podamy adres we wniosku).

Kiedy wypłata dopłaty do węgla?

Pierwsze wypłaty dodatku węglowego dla tych, którzy złożą wnioski jeszcze w sierpniu, będą realizowane we wrześniu 2022. Gmina ma maksymalnie miesiąc (30 dni) na wypłatę przyznanego świadczenia. Pieniądze trafią na konto wnioskującego (konieczne podanie numeru konta we wniosku) lub też będą wypłacane w gotówce do ręki w urzędzie miasta czy gminy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej