Warszawa: kolejny kontrakt drogowy

2010-12-31 12:59
Drogi w Polsce
Autor: GDDKiA Drogi w Polsce

Została podpisana umowa na budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea-Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 (odcinek zlokalizowany w granicach m. st. Warszawy). Na EURO 2012 droga nie będzie jeszcze całkowicie wykończona, ale będzie zapewniona jej tzw. przejezdność.

Kontrakt - zawarty z konsorcjum firm: Eurovia SA, Eurovia CS a.s. i Warbud SA - o łącznej wartości 188 mln zł zostanie zrealizowany do 31 sierpnia 2012. z zapewnieniem przejezdności na 31 maja 2012r.
Planowana trasa będzie tzw. „łącznikiem” od węzła „Opacz” (skrzyżowanie drogi ekspresowej S8 Salomea-Wolica z drogą ekspresową S2 Południową Obwodnicą Warszawy) do włączenia w Al. Jerozolimskie poprzez zaprojektowany węzeł „Salomea”. Długość odcinka wynosi ok. 2,5 km. Inwestycja znajduje się na terenie dzielnic Włochy oraz Ursus i prowadzona jest po nowym śladzie, przecinając linię kolejową WKD. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostaną Al. Jerozolimskie w rejonie węzła „Salomea” oraz wybudowany zostanie łącznik węzła z przyszłą ul. Nowo-Lazurową.

Trasa ekspresowa prowadzona jest na nasypie. Przejście przez istniejącą linię kolejową zostało zaprojektowane górą.
Węzeł „Salomea” jest dwupoziomowy – Al. Jerozolimskie na skrzyżowaniu z ul. Nowo-Lazurową pozostają w poziomie 0, natomiast ul. Nowo-Lazurowa została poprowadzona w poziomie +1.
Przekrój trasy:
- czteropasowy: na odcinku od węzła „Opacz” do węzła „Salomea”
  pas ruchu  -  2 x 4 x 3,5 m
  pas dzielący  - 5 m z opaskami
  pasy awaryjne - 2 x 2,5m
  pobocza gruntowe  -  2 x 1,25 m (3,0 m w miejscach ekranów akustycznych)
- trzypasowy: na odcinku od węzła „Salomea” do Al. Jerozolimskich
   pasy ruchu - 2 x 3 x 3,5 m
   pas dzielący - 2,5 – 4,0 m
   opaska wewnętrzna 2 x 0,5 m

W ramach przedsięwzięcia wykonawca wybuduje:
- drogę ekspresową oraz układ dróg lokalnych
- 8 wiaduktów, kładkę dla pieszych  w Al. Jerozolimskich
- odwodnienie dróg wraz z urządzeniami oczyszczającymi
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
- urządzenia ochrony środowiska w formie ekranów akustycznych (2,8 km)  oraz nasadzeń zieleni.
a także przebuduje:
- drogi poprzeczne
- kolidującą infrastrukturę techniczną.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej