Warbud przebuduje wał przeciwpowodziowy

2011-07-26 17:19
Budowa z surowej ziemi
Autor: WARBUD

Warbud podpisał kontrakt na przebudowę wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe, w gminie Dragacz w powiecie świeckim. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach kontraktu Warbud przebuduje wał przeciwpowodziowy w gminie Dragacz.
Roboty budowlane obejmą Sartowice - Nowe na odcinku od km 10+600 do km 16+100 w powiecie świeckim. Zamawiającym jest Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Wał przeciwpowodziowy jest modernizowany w celu poprawienia i rozwijania infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa, poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.

Roboty budowlane realizowane przez Warbud w ramach kontraktu:

  • wykonanie robót uszczelaniających w postaci przesłony przeciwfiltracyjnej w osi istniejącego wału przeciwpowodziowego na długości 5220 m i wysokości 12 m,
  • wykonanie częściowej przebudowy koropusu wału, polegającą na odsłonięciu podstawy skarpy odpowietrznej wału od granicy działki drogi powiatowej i wojewódzkiej na odległość ≥ 1,5 m oraz roboty ziemne przywracające ukształtowanie skarp i korony wału, po wykonaniu robót związanych z przebudową korpusu i jego uszczelnieniem - 57554 m3
  • wykonanie umocnienia skarp wału geokratą - 19627 m2 przebudowanie przepustu wałowego,
  • umocnienie stopy skarpy kruszywem łamanym - 1825 m2 wybudowanie przejazdów oraz przepędow wałowych - 12 szt.,
  • wybudowanie schodów skarpowych - 13 szt.

Warbud przebuduje wał przeciwpowodziowy do listopada 2012 roku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej