VIII Dni Oszczędzania Energii (3-4 listopada 2010, Wrocław)

2010-10-20 17:26
VIII Dni Oszczędzania Energii (3-4 listopada 2010, Wrocław)
Autor: brak danych

Dyskusja nad ideą zrównoważonego budownictwa w aspekcie efektywności energetycznej, osiągnięcia i możliwości z zakresu poszanowania energii - wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie 3 i 4 listopada we Wrocławiu dzielić się będą specjaliści z Polski i Europy (Jutlandia, Saksonia, Ukraina, Szwecja, Alzacja). Zgodnie z wieloletnią tradycją VIII Dni Oszczędzania Energii (DOE) tym razem pod nazwą "Energia w Budownictwie" organizują Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych poszanowaniem energii: inwestorów, deweloperów, instalatorów, architektów, konstruktorów, przedstawicieli samorządów, producentów oraz dostawców rozwiązań mających wpływ na energooszczędność w budownictwie.

DZIEŃ I: Zrównoważone budownictwo, strategia rewitalizacji i termomodernizacji przestrzeni zurbanizowanej

DZIEŃ II: Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz w przemyśle

W trakcie DOE odbędą się wydarzenia:

• Panel doradców: Specjaliści zaprezentują wpływ powierzchni zielonych na energooszczędność i środowisko naturalne. Dokładnie omówione zostaną zagadnienia związane z efektywnością i poszanowaniem energii, termomodernizacja i rewitalizacja istniejących budynków oraz z realizacja budownictwa zrównoważonego o racjonalnie niskim poziomie zapotrzebowania na ciepło. Przedstawione będą nowe kierunki w budownictwie: budownictwo aktywne czy pasywne oraz możliwości zależności jakości energetycznej od kształtowania formy architektonicznej. Innowacyjne technologie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wpływ zwiększania efektywności energetycznej na wartość rynkową nieruchomości będą ważnymi tematami tego panelu. Omówione zostaną nowe możliwości finansowania budownictwa energooszczędnego w ramach programów unijnych.

Uwaga zarządcy, rzeczoznawcy i pośrednicy nieruchomości!

Konferencja jest zgłoszona w programach kształcenia na liście referencyjnej Ministerstwa Infrastruktury, Budownictwo Gospodarka Przestrzenna i Mieszkaniowa pod numerem 3752. Po ukończeniu konferencji zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 140, poz. 945).

• Panel regionów: adresowany głównie do przedstawicieli samorządów, którzy mają wpływ na politykę energetyczną w swoim regionie.
W trakcie panelu poruszone zostaną zagadnienia związane z planowaniem energetycznym oraz efektywnością energetyczną w skali makro, prezentowane na konkretnych działaniach miast Polski i Europy w zakresie: redukcji emisji gazów cieplarnianych, poszanowania energii i poprawy efektywności energetycznej.
Specjaliści z zaprzyjaźnionych europejskich regionów przedstawią swoje doświadczenia w zakresie poszanowania energii, stosowania technologii wiatrowej, solarnej. Prezentowane będą również doświadczenia polskich miast: Bielsko Biała i Częstochowa, które osiągnęły sukces finansowy w oszczędzaniu energii. Na szczególną uwagę zasługuje prezentacja na temat doświadczeń związanych z użytkowaniem biogazowi oraz małych elektrowni wodnych. Ekologiczne organizacje pozarządowe przedstawią swoje programy i ich rezultaty wzmacniające świadomość racjonalnego zużycia energii w budownictwie i transporcie.
Posumowaniem panelu będzie prezentacja alternatywnej Polityki Energetycznej Polski kładącej nacisk na wykorzystane odnawianych źródeł energii. Omówione zostaną nowe możliwości finansowania działań energooszczędnych w ramach programów unijnych oraz w ramach finansowania w systemie ESCO.

Uwaga architekci i projektanci!

• Wykład "Wpływ terenów zieleni, zwłaszcza drzew, na stan środowiska, energooszczędność, gospodarkę wodną i izolację akustyczną" doc. dr hab. Haliny Barbary Szczepanowskiej - architekt krajobrazu, projektantki i konsultantki rozwoju zadrzewień ulic i autostrad w pracowni urbanistycznej miasta Nowy Jork - dotyczy problemów związanych z efektywnością oddziaływania roślinności na "wyspy ciepła" i gospodarkę energetyczną oraz korzyści z roślinności, na regulację klimatu, gospodarkę wodną i ograniczanie zanieczyszczeń i hałasu.

• Wykład "Forma a energia" dr Kutz - adiunkt na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - omawiający wpływ zastosowanych rozwiązań na potrzeby energetyczne budynku, usytuowanie budynku na działce budowlane oraz projektowanie budynku z uwzględnieniem potrzeb sezonu zimowego i letniego.

• Wykład "Rewitalizacja i remonty budynków zabytkowych w aspekcie oszczędności energetycznej"  dr. hab inż. Roberta Wójcika z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dla projektantów zajmujących się remontami obiektów zabytkowych.

• Imprezy towarzyszące: podczas konferencji prezentowane będą działania na rzecz efektywności energetycznej prowadzone przez organizacje pozarządowe, prezentacje konkretnych rozwiązań na rzecz poszanowania energii oraz działania związane z redukcją emisji CO2. Będzie można nawiązać kontakt z zagranicznymi firmami poszukujących partnerów w zakresie rozwoju wymiany technologii efektywnych energetycznie. Zorganizowana będzie wystawa projektów budynków ekologicznych i energooszczędnych.

VIII Dni Oszczędzania Energii (DOE): 3-4 listopada 2010
Miejsce: Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej - Hala Stulecia (Convention Bureau Wrocław) ul. Wystawowa 1, Wrocław

Więcej informacji o konferencji:
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
ul. Pełczyńska 11
51-180 Wrocław
p. Natalia Palkowska
e-mail: natalia@cieplej.pl
tel.: (71) 326 13 43
kom.: 509 202 887

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej