Uwaga: konkurs na pl. Trzech Krzyży

2010-01-28 14:29
Planowane przez władze Warszawy rewitalizacje ulic i placów - Plac Trzech Krzyży
Autor: UM Warszawa

Więcej zieleni i miejsc do spotkań i spacerów zamiast węzła komunikacyjnego – tak można streścić założenia ogłoszonego właśnie konkursu urbanistyczno-architektonicznego na koncepcję odnowienia i przebudowy placu Trzech Krzyży w Warszawie.

Celem konkursu jest uzyskanie wysokiej jakości, reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, w której plac mógłby spełniać tradycyjną rolę miejsca spotkań i spacerów, jak również uroczystych wydarzeń. Plac wymaga wyeksponowania swoich historycznych i turystycznych walorów. Obecnie centrotwórczy potencjał placu Trzech Krzyży jest zdominowany przez układ drogowy i pełni rolę przede wszystkim węzła komunikacyjnego i parkingu.

Bardzo ważnym kryterium konkursowym jest też spójność przyszłego placu, zarówno z układem przestrzennym południowego śródmieścia, jak i przede wszystkim rewitalizowanego Traktu Królewskiego. W aspekcie technicznym istotne jest natomiast uzyskanie takich rozwiązań projektowych odnośnie ukształtowania przestrzeni i nawierzchni placu, które umożliwiałyby ewentualną realizację parkingu podziemnego w drugim etapie inwestycji.

Kluczowe terminy:

 • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 26 lutego 2010 r. do godz. 15.00;
 • Składanie prac konkursowych: do 13 maja 2010 r. do godziny 15.00;
 • Rozstrzygnięcie konkursu: do 4 tygodni od terminu składania prac konkursowych.

Kryteria oceny prac konkursowych:

 • Jakość przestrzeni publicznej - maksymalnie45 pkt.
 • Rozwiązania komunikacyjne - maksymalnie 45 pkt.
 • Ekonomiczność proponowanych rozwiązań - maksymalnie 10 pkt.

Rodzaje i wysokość nagród:

 • I nagroda, w wysokości 56 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki;
 • II nagroda, w wysokości 36 000 zł;
 • Wyróżnienia, w łącznej wysokości 36 000 zł

Koszt realizacji inwestycji na podstawie projektu wyłonionego w konkursie nie może przekroczyć kwoty 16 mln zł netto. Podana kwota nie obejmuje kosztów realizacji parkingu podziemnego.

Sąd konkursowy:

 • przewodniczący: mgr inż. arch. Jolanta Latała (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. W-wy)
 • jury: dr inż. arch. Krzysztof Bojanowski (SARP); mgr inż. arch. Tomasz Gamdzyk (Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej BAiPP Urzędu m.st. W-wy); mgr inż. Janusz Galas (Inżynier Ruchu m. st. Warszawy); mgr inż. arch. Jerzy Grochulski (SARP);  dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (TUP); mgr inż. arch. krajobrazu Dorota Rudawa; prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski

Zakres szczegółowego opracowania pracy po konkursie
Uczestnik konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej zobowiązany będzie do:

 • Opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej (materiały wyjściowe do projektowania, projekty budowlane i wykonawcze), materiałów przetargowych (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) stanowiące podstawę do realizacji zadania;
 • Pełnienia nadzorów autorskich przy realizacji projektu;
 • Sporządzenia wytycznych do projektu planu miejscowego dla rejonu Placu Trzech Krzyży;
 • Sporządzenia wytycznych do wielobranżowego projektu garażu podziemnego;

Organizatorem konkursu jest miasto stołeczne Warszawa (z siedzibą pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa), w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 20 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655), Konkurs jest jednoetapowy, prowadzony w języku polskim.

Regulamin konkursu

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej