Tylko do 1 lutego!

2010-01-28 10:50
Most w Toruniu
Autor: Urząd Miasta Torunia Projekt planowanego mostu w Toruniu

Przypominamy, że wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na budowę toruńskiego mostu można składać do 1 lutego 2010 r. A zainteresowanie jest duże. O największe zamówienie publiczne w regionie zabiega wiele polskich jak i zagraniccznych firm...

Firmy, które zostaną dopuszczone do postępowania przetargowego, muszą spełnić bardzo restrykcyjne warunki. Szczególnie wysokie wymagania dotyczą posiadanej wiedzy i doświadczeń w budowie dróg i mostów. Kandydaci na Generalnego Wykonawcę muszą udokumentować wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 3 zadań odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. co najmniej 2 zadania drogowo-mostowe lub drogowe na drogach co najmniej klasy GP o wartości robót budowlanych co najmniej 150 000.000 zł brutto każde oraz 1 zadanie mostowe tj. budowę mostu o stalowej konstrukcji nośnej i rozpiętości przęsła minimum 100 m o wartości robót budowlanych co najmniej 50 000 000 zł brutto).

Istotne są też: udokumentowanie posiadanej wiedzy, doświadczenia, dobrej sytuacji ekonomicznej, dysponowanie niezbędnym wykwalifikowanym potencjałem kadrowym. Oferty na budowę mostu wraz z drogami dojazdowymi firmy mogą też składać w ramach konsorcjów.

- Ogłoszony przetarg ma charakter ograniczony - mówi Barbara Tyrankiewicz, kierownik Biura Realizacji Projektu Mostowego. - Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym można składać do 1 lutego 2010 r. Po ocenie wniosków wybrane firmy zostaną zaproszone do złożenia ofert. Nastąpi to 22 lutego. Po zakończeniu wszystkich formalności związanych z przetargiem zostanie podpisana umowa. Jeśli nie będzie żadnych protestów i odwołań nastąpi to w maju tego roku - dodaje Tyrankiewicz.

Szczegółowa treść ogłoszenia przetargowego dostępna jest na stronie: mzd.torun.pl.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej