Szybciej na Okęcie? Tak, wiosną 2012

2009-09-18 12:57
Szybciej na Okęcie? Wiosną 2012
Autor: Ministerstwo Infrastruktury

Ruszyła budowa drogi ekspresowej S2 - ok. 7,5 km na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Puławska wraz z łącznikiem lotniskowym do węzła Marynarska (S79). To II etap "Budowy drogi ekspresowej S2 na odcinku węzeł Konotopa–węzeł Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S79 węzeł Lotnisko–Marynarska".

Konsorcjum: Teerag-Asdag Polska Sp. z o.o., Teerag-Asdag Aktiengesellschaft (Wiedeń) i Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o., na wykonanie kontraktu ma 22 miesiące od rozpoczęcia robót (nie wliczając 3 miesięcznych okresów zimowych), czyli do kwietnia 2012 r. Wartość umowna inwestycji to 1 123 mln zł.

Budowę fragmentu przedłużenia autostrady A2 przez Warszawę zaprojektowało biuro DHV Polska Sp. z o.o. - będą dwie jezdnie, na każdej po trzy pasy ruchu, dla: 
• drogi ekspresowej S79 (Trasa NS) od węzła Marynarska do węzła Lotnisko;
• drogi ekspresowej S2 (Trasa POW) od węzła Lotnisko do węzła Puławska.
Budowa umożliwi alternatywne, w stosunku do ul. Rzymowskiego i Marynarskiej, powiązanie południowych dzielnic Warszawy (Ochota, Ursynów, Piaseczno, Wawer) oraz ułatwi dojazd do Międzynarodowego Portu Lotniczego Okęcie im. Fryderyka Chopina.

W celu powiązania planowanej trasy z układem lokalnym zaprojektowano: 
• 4 węzły drogowe: węzeł Puławska, węzeł Lotnisko, węzeł MPL Okęcie, węzeł Marynarska
• sieć dróg serwisowych
• przepusty drogowe
• przebudowę i usunięcie kolizji (sieci trakcyjnej PKP, telekomunikacyjnych, energetycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnej) 
• budowę urządzeń odwadniających
• budowę urządzeń ochrony środowiska: ekranów akustycznych, separatorów, pasów zieleni 
• przebudowę torowiska tramwajowego wraz z pętlą (ul. Marynarska)
• budowę kładki dla pieszych w rejonie węzła MPL Okęcie, 
• budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
• przebudowę ulic – Puławska, Taneczna, Poloneza, Oberka, Karnawał, Terleckiego, Kinetyczna, Wirażowa, Marynarska, Sasanki, Taśmowa zgodnie z decyzją lokalizacyjną w liniach rozgraniczających inwestycji.

Podstawowe parametry techniczne:
• klasa drogi: S (ekspresowa)
• prędkość projektowa: 80 km/h 
• szerokość jezdni: dwie jezdnie po 3x3,5m 
• szerokość pasa dzielącego: 4,0m 
• obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś


Harmonogram prac:

  • 2009 rok: roboty przygotowawcze (prace geodezyjne, roboty rozbiórkowe, wycinka drzew i krzewów, usunięcie humusu, przebudowa kolizji wodociągowych, energetycznych, teletechnicznych i ciepłowniczych); roboty zasadnicze (roboty drogowe, wykopy i nasypy, stabilizacja gruntu, budowa przepustów, roboty mostowe, fundamentowanie obiektów)
  • 2010 rok: przebudowa linii energetycznej NN, SN, torów i trakcji PKP; przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych i drenowania; budowa nasypów; wykonywanie podbudów; budowa obiektów mostowych; budowa przepustów drogowych
  • 2011 rok: zakończenie budowy nasypów; odwodnienie korpusu drogowego; budowa kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych; wykonywanie podbudów; wykonywanie nawierzchni warstwa wiążąca i ścieralna; roboty wykończeniowe; oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu; elementy ulic; zakończenie budowy obiektów mostowych; zakończenie budowy przepustów; oświetlenie drogowe; ekrany akustyczne
  • 2012 rok: wykonywanie nawierzchni (warstwa wiążąca i ścieralna); roboty wykończeniowe; oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu; oświetlenie drogowe; ekrany akustyczne; nasadzenia (zieleń drogowa)
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej