Rada Ministrów zdecydowała o utworzeniu Ministerstwa Infrastruktury

2007-11-19 18:21

Nie ma Ministerstwa Budownictwa - resort ten, tak jak Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Ministerstwo Transportu - znalazł się w strukturach utworzonego Ministerstwa Infrastruktury. Rozporządzenie w tej sprawie było jednym z pierwszych dokumentów przyjętych przez świeżo zaprzysiężony rząd Donalda Tuska na przyjęte na posiedzeniu 16 listopada 2007 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. zostaje utworzone Ministerstwo Infrastruktury w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Transportu. Przekształcenie, o którym mowa, polega na włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Transportu (obsługującego sprawy działów łączność i transport) dotychczasowe komórki organizacyjne Ministerstwa Budownictwa i Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 16 listopada 2007 r.

To kolejna rewolta administracycyjna, która dotknęła przedmiotowe ministerstwo branży budowlanej. Od lat trwa dyskusja, jaki status powinno mieć budownictwo w kontekście ministerialnym, chociaż nikt nie kwestionuje jego pozycji na poziomie gospodarki. Kiedyś przeważały głosy za silnym resortem z całą tematyką dotyczącą budownictwa. Ta koncepcja upadła i zaczęło się raczej jego rozczłonkowywanie, by w końcu całkowicie zniknąć. Trzeba przy tym pamiętać, że na krytykowaną dotychczasową nieudolność tego urzędu pracowali ludzie, niezależnie czy koncepcja takiej organizacji była słuszna czy nie...   

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej