Przetarg na wykonawstwo Muzeum w Palmirach

2010-03-20 10:59

19 marca 2010 r., Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ogłosił przetarg na wykonanie obiektu Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry".

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku muzeum oraz budowę nowego obiektu muzeum, spełniającego dwie podstawowe funkcje: ekspozycyjną i administracyjną - na potrzeby placówki Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry wraz z zagospodarowaniem terenu.

Termin składania ofert wyznaczono na 6 kwietnia 2010 r. na godz. 12:30.

W ramach umowy wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót oraz prac niezbędnych do umożliwienia Zamawiającemu przekazania obiektu muzeum do użytkowania. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:

 • opracowanie projektu wykonawczego konstrukcji dachu i zieleni,
 • opracowanie projektu wykonawczego konstrukcji zbiornika na ścieki,
 • uzyskanie warunków technicznych przyłączeniowych i wykonanie projektu wykonawczego zasilania energetycznego i pomiaru energii elektrycznej,
 • uzyskanie warunków technicznych przyłączeniowych i wykonanie projektu wykonawczego przyłączenia do zewnętrznej sieci telekomunikacyjnej,
 • koordynację międzybranżową projektów wykonawczych,
 • uzupełnienie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych o: instalację oświetlenia sali wystawowej
 • opracowanie projektu wykonawczego stacji uzdatniania wody,
 • opracowanie projektu wykonawczego automatyki wentylacji,
 • uzgodnienia tras sieci zewnętrznych w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP),
 • wykonanie dokumentacji instalacji zabezpieczenia elektronicznego obiektu: monitoringu telewizyjnego obiektu, sygnalizacji włamania, kontroli dostępu, systemów audio - video i lokalnego centrum ochrony),
 • wykonanie robót ziemnych,
 • wykonanie robót rozbiórkowych,
 • wykonanie robót konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej,
 • wykonanie przyłączy i wszelkich instalacji
 • wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu,
 • wykonanie zagospodarowania terenu
 • wycinkę drzew i zabezpieczenie systemów korzeniowych drzew.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej