PIIB krytycznie o wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich

2009-03-13 12:15

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa negatywnie oceniła wniosek RPO z 12 stycznia 2009 roku, skierowany do Trybunału Konstytucyjnego a dotyczący stwierdzenia niezgodności ustaw regulujących funkcjonowanie samorządów zawodowych. PIIB będzie się domagać jego oddalenia w postępowaniu przed TK.

W ocenie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, "...nieuzasadnione i skrajnie nieodpowiedzialne jest stanowisko kwestionujące status zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego. Zawód ten od lat 90 znajduje swoją podstawę funkcjonowania w ustawach regulujących samodzielne wykonywanie funkcji publicznych na budowie" - czytamy w uchwale Krajowej Rady PIIB, przyjętej na posiedzeniu 11 marca br. "...rolą samorządu zawodowego inżynierów budownictwa utworzonego w konsekwencji inicjatyw oddolnych i zgodnie z art.17 Konstytucji RP jest reprezentowanie osób wykonujących zawód zaufania publicznego i sprawowanie pieczy nad jego należytym wykonywaniem w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony."

Zdaniem PIIB, wniosek RPO wykazuje niewystarczającą wiedzę o warunkach wykonywania tego zawodu jak i konsekwencjach jego wadliwego wykonywania dla zdrowia i życia obywateli. Rada Izby podkreśliła też, że podstawowym fundamentem relacji inżyniera budownictwa z odbiorcami jego pracy jest - zaufanie. "Bez obowiązkowego członkostwa w samorządzie zawodowym nie ma możliwości realnego sprawowania pieczy nad wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, co wiąże się z koniecznością przejęcia i sfinansowania tych zadań przez administrację państwową."

W uzupełnieniu do tego stanowiska, warto przytoczyć wyniki badań przeprowadzonych przez Pentor w ubiegłym roku, we fragmencie dotyczącym definicji zawodu zaufania społecznego. Większość respondentów wskazała, że zawody zaufania publicznego to takie, których przedstawiciele powinni odznaczać się nienaganną postawą moralną i etyczną, mają przestrzegać reguł ustawowych i kodeksu etycznego (87%). Wysokich kwalifikacji zawodowych (w postaci egzaminów weryfikujących nabytą na studiach wiedzę) i umiejętności przed rozpoczęciem samodzielnej pracy oczekiwało od tych osób 76 % ankietowanych.

W Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa od początku jej istnienia obowiązuje Kodeks Zasad Etycznych, nad którego przestrzeganiem czuwają rzecznicy odpowiedzialności zawodowej i sądy dyscyplinarne. W ubiegłym roku przyjęto rotę ślubowania, którą każdy nowy członek PIIB musi złożyć w trakcie uroczystego odbierania dokumentów potwierdzających nabycie uprawnień budowlanych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej