Obwodnica Augustowa: umowa podpisana

2011-03-14 12:37
Budowa autostrady A2 (Stryków - Konotopa)
Autor: Ministerstwo Infrastruktury

Została podpisana umowa na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Augustowa, która przebiegać będzie przez miejscowość Raczki. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miejskim w Augustowie, w miejscu wokół którego od lat organizowane były spotkania, pikiety i wiece na rzecz budowy obwodnicy. Kontrakt wart 659 mln zł podpisał w imieniu GDDKiA Jerzy Doroszkiewicz, dyrektor podlaskiego oddziału GDDKiA oraz Alina Zalewska, zastępca dyrektora oddziału. Ze strony wykonawcy firmy Budimex SA podpis złożył Dariusz Blocher, prezes zarządu.

- Nie wracajmy do historii, patrzmy w przyszłość  mówił dyrektor Jerzy Doroszkiewicz. Prezes Budimexu obiecywał, że droga powstanie szybciej niż zakładają plany (42 miesiące od chwili podpisania umowy).

Rys historycznyBudowa obwodnicy Augustowa w nowym przebiegu, to efekt wielokryterialnej oceny kilku wariantów, którą - na zlecenie GDDKiA sporządziła  firma DHV. Opracowanie  to wskazało  że najkorzystniejszym wariantem jest ten, który przebiega w rejonie miejscowości Raczki. Po wejściu w życie (listopad 2009) nowego Rozporządzenia Rady Ministrów o zmianie przebiegu dróg ekspresowych na Podlasiu, obwodnica  Augustowa,  w uaktualnionym wariancie,  stała się na odcinku około 13 km fragmentem nowej, planowanej drogi ekspresowej S 61. Ostatecznie  wybór wariantu potwierdziła decyzja środowiskowa wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w dniu 29 grudnia 2009 r. Stała się ona ostateczna  w lutym 2010 r.Równolegle na zlecenie GDDKiA  firma Halcrow  przygotowała "Program funkcjonalno – użytkowy", który zawierał opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacje  techniczną  wykonania i odbioru  robót budowlanych. Wszystkie te działania umożliwiły przeprowadzenie i rozstrzygnięcie dwuetapowego przetargu.

WybórDecyzją  GDDKiA  obwodnica ma powstać w systemie „Zaprojektuj i Zbuduj”.  Spośród 19 firm które zgłosiły się do przetargu, do drugiego etapu zaproszonych zostało 18, z czego 8 złożyło oferty cenowe. Otwarcie ofert nastąpiło 1 lutego  2011, a najkorzystniejszą propozycję  przedstawiła firma Budimex S.A.  To właśnie ona – za 659 mln zł - zaprojektuje i zbuduje najsłynniejsza obwodnicę w Polsce – obwodnicę Augustowa. Ma na to 42 miesiące – od daty podpisania umowy - 11.03.2011.Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła „Augustów” do węzła „Szkocja” - włączając węzły) i drogi ekspresowej S - 61 (na odcinku od węzła „Szkocja” do węzła „Lotnisko” - włączając węzły). Obwodnica Augustowa będzie pełnić głównie funkcję drogi tranzytowej.

 Zakres przedsięwzięcia obejmuje:- wykonanie dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlanych, - uzyskanie w imieniu GDDKiA  wymaganych decyzji administracyjnych - wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania do użytku publicznego obwodnicy Augustowa.Realizowane będą dwa nowe odcinki dróg przecinające się w planowanym węźle Szkocja, które tworząc jeden spójny ciąg drogowy będą stanowiły obwodnicę Augustowa:- odcinek nr 1 to jednojezdniowa droga krajowa nr 8 o długości 23,3 km i szerokości 8,4 m- odcinek nr 2 to dwujezdniowa droga ekspresowa nr S 61 o długości około 13 km z 11 metrowym pasem rozdzielającym (rezerwa pod dodatkowe pasy ruchu)W sumie, szacowana długość planowanej obwodnicy wynosi około 36,3 km.

 W ramach przedsięwzięcia planuje się zaprojektowanie i budowę:- nowych, asfaltowych nawierzchni drogowych (oraz przebudowę istniejących);- równoległych dróg serwisowych o nawierzchni asfaltowej;- systemu odwodnienia drogi;- sieci infrastruktury technicznej (oraz przebudowę istniejącej);- urządzeń chroniących środowisko;- węzłów: "Augustów", "Borki", "Janówka", "Szkocja", "Lotnisko";- ,ostów nad rzekami: Kamienny Bród, Rospuda, Szczeberka;- wiaduktów nad drogami poprzecznymi.- przejść dla zwierząt oraz przepustów pod koronami dróg i na zjazdach.- miejsc Obsługi Podróżnych (MOP - ów), (2 x MOP klasy II i 2 x MOP klasy III).- bwodu Utrzymania Drogi.- innych niezbędnych elementów wymaganych do oddania drogi do eksploatacji.

Planowana obwodnica nie będzie kolidować z obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz obszarami parków narodowych i krajobrazowych. Inwestycja nie będzie kolidować z rezerwatami przyrody.

 LokalizacjaPlanowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w województwie podlaskim w powiatach augustowskim i suwalskim, w miastach: Augustów i Suwałki, w gminach Augustów, Nowinka, Raczki i Suwałki.Lokalizacja odcinka nr 1 - droga krajowa nr 8 klasy GP- Początek odcinka na istniejącej drodze krajowej nr 8 przed skrzyżowaniem z istniejącą drogą krajową nr 61 w odległości około 500 m przed węzłem "Augustów". - Koniec odcinka po włączeniu w drogę wojewódzką nr 655 w odległości około 3000 m na północny zachód za węzłem "Szkocja".Lokalizacja odcinka nr 2 - droga ekspresowa S 61- Początek odcinka około 600 m na zachód od węzła "Szkocja".- Koniec odcinka za skrzyżowaniem z istniejącą droga powiatową nr 1148B wraz z węzłem "Lotnisko".

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej