O tym, jakie ma być budownictwo, na Konferencji IZOLACJE 2013

2013-03-15 15:00
Konferencja IZOLACJE 2013
Autor: izolacje.com.pl Konferencja IZOLACJE 2013 odbyła się pod hasłem: „Rola izolacji w nowoczesnym projektowaniu i architekturze”

To wcale nie jest górnolotne pytanie i bardzo dobre forum do takiej dyskusji. Od 2019 roku w krajach UE zaczną obowiązywać obligatoryjne standardy budownictwa prawie zeroenergetycznego. I na pewno dużą rolę w tej materii odegrają izolacje. I dlatego problematyka dotycząca nowoczesnego projektowania i budowania była tematem Konferencji IZOLACJE 2013.

W tym dwudniowym wydarzeniu (27-28 lutego) uczestniczyło blisko 200 osób, a byli wśród nich projektanci i architekci, przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych, wyższych uczelni technicznych, producenci materiałów izolacyjnych i wykonawcy. A hasłem Konferencji IZOLACJE 2013  było: „Rola izolacji w nowoczesnym projektowaniu i architekturze”.

Izolacje na topie

Hasło konferencji rozwinął w inauguracyjnym wystąpieniu mgr. inż. arch. Mariusza Ścisło ze Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. By spełnić nowe wymagania jakie UE stawia przed branżą budowlaną, uczestnicy rynku będą musieli sięgać po nowoczesne izolacje cieplne (próżniowe, aerożelowe, transparentne lub inteligentne), a także po skuteczne izolacje przeciwwodne, techniczne czy akustyczne. Dlatego najbliższe lata pokażą wzrost znaczenia izolacji. Wprowadzanie wyższych wymagań będzie się również wiązało z koniecznością podnoszenia kwalifikacji przez osoby działające w budownictwie. Architekci, projektanci i wykonawcy będą się musieli wykazać w praktyce znajomością nowych zagadnień technicznych.

Wymagania UE a prawo

W tej części konferencji tematem wprowadzającym były „Projektowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, które zaprezentował mgr. inż. Tomasz Żuchowski, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Proponowane zmiany w przepisach wzbudzają wiele emocji w środowisku, czego najlepszym dowodem była gorąca dyskusja.
Podobną polemikę wywołał również temat aktualnego stanu prawnego w zakresie przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynku, wskazań dla budownictwa zeroenergetycznego i zmiany we wprowadzaniu na rynek wyrobów budowlanych wynikające z Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 305/2011.

Niedoceniana akustyka

Absorbującym tematem okazały się izolacje akustyczne, którym poświęcona była osobna sesja. Zagadnienie to jest wciąż w naszym kraju niedoceniane. Polskie regulacje prawne dotyczące izolacyjności akustycznej są dość skąpe, a skala uciążliwości związanych ze złą akustyką budynków nadal jest znaczna. Z zaprezentowanych na konferencji referatów wynika, że akustyka to problem złożony, za którym ukrywają się rozmaite przyczyny, takie jak źle oszacowane parametry techniczno-użytkowe, błędy wykonawcze, nieprzewidywalność skutków ludzkich działań lub ignorancja lokatorów.

Szczegółowe informacje o referatach wygłoszonych podczas Konferencji IZOLACJE 2013 na stronie internetowego serwisu www.izolacje.com.pl, który wraz z redakcją miesięcznika „Izolacje” był organizatorem spotkania.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej